Skyddsdokumenten i lagen om bostadsköp

För att skydda den som köper en bostad under byggnadsfasen innehåller lagen om bostadsköp bestämmelser om så kallade skyddsdokument. En stiftande delägare ska under byggnadsfasen se till att dokumenten om bolaget, dess ekonomiplan och bygg- eller ombyggnadsprojektet (skyddsdokumenten) deponeras innan bostadsaktierna bjuds ut till försäljning. Den som förvarar skyddsdokumenten ska låta trycka aktiebreven, förvara dem och övervaka att säkerheterna motsvarar uppställda krav.

Regionförvaltningsverket förvarar skyddsdokumenten om aktiebolaget inte tar upp en kredit hos en depositionsbank eller något annat kreditinstitut. Också i detta fall kan en bank eller ett kreditinstitut förvara dokumenten.

För förvaringen av skyddsdokument tar regionförvaltningsverket ut en avgift på företagsekonomiska grunder i enlighet med statsrådets avgiftsförordning inklusive mervärdesskatt.

 

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Genvägar

Lagar och förordningar

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta