› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverket främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Verket sköter även de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sitt område.

Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av lagar och åtta ministerier. Regionförvaltningsverket är ministeriernas representant i regionerna och verkställer de uppgifter som det fått av dem.

På det finländska fastlandet finns sex regionförvaltningsverk. Statens ämbetsverk på Åland är den statliga regionförvaltningsmyndigheten på Åland.

Gå till regionförvaltningsverkens regionala webbsidor genom att välja önskad region uppe till höger vid Välj region.

 

Vår vision

I riktning mot en hållbar framtid – för människors och regioners bästa.

 

Våra värden

Kundorientering
Vi betjänar proaktivt, rättvist, snabbt och så att intressen jämkas.

Sakkunskap
Vi erbjuder våra klienter bästa möjliga sakkunnighet och information.
Vi förnyar aktivt vårt kunnande.

Samarbete
Vi arbetar tillsammans på ett resultatgivande och förvaltningsöverskridande sätt.
Vi utvecklar vår verksamhet öppet och i interaktion med partners och klienter.

 

Våra strategiska prioriteringar

* Vi tryggar välfärd och jämlikhet

* Vi förstärker livskraften

* Vi eftersträvar koldioxidneutralitet

* Klientskap och digitalisering

* Gemensamma handlingssätt och partnerskap

* Personalen och arbetsgemenskapen

 

 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

muualla verkossa

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta