Regional verksamhet

Regionförvaltningsverket deltar på regional nivå i genomförandet av strategin för den inre säkerheten och stödjer följande åtgärder som finns angivna i strategin:

  • att förebygga utslagning bland unga
  • att förbättra samhällets och individernas förmåga att klara av kriser
  • att utnyttja ny teknik och producera innovativa tjänster
  • att skapa ett fungerande styrsystem för att svara på fenomen som rör den inre säkerheten
  • att stödja säkerhetsplaneringen i kommunerna och de kommande landskapen.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad