› Tillbaka till den grafiska version

Morsdagsmedaljer

Förslag på mottagare av morsdagsmedalj lämnas in i början av november till regionförvaltningsverket (RFV) i det område där man bor. Förslaget lämnas in på en ansökningsblankett man får av regionförvaltningsverket.

Utgående från regionförvaltningsverkens förslag ger social- och hälsovårdsministeriet riddarordnarna sin framställning gällande medaljmottagare.  Medaljerna överräcks på en nationell fest som arrangeras på morsdagen av Mannerheims Barnskyddsförbund.

Morsdagsmedaljen beviljas för meriter som exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning på ett solidariskt sätt tryggat omsorgen och omtanken om andra.  

Målsättningen är att personerna som belönas med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, t.ex. förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar på landsbygden och också olika minoritetsgrupper, såsom romer och samer. Den nedre åldersgränsen är 40 år, men tanken är att kandidaterna ska representera mammor från olika åldersgrupper. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj. Förutom biologiska mammor kan kandidatförslagen också gälla adoptivmammor och fostermammor. Avsikten är inte att förläna morsdagsmedaljer till personer som är uppfostrare genom sitt yrke.

Riddarordnarnas kansli förutsätter att minst hälften av förslagen till ordnarna kommer från kommuner, organisationer eller motsvarande samfund. Då mottagarförslag lämnas in av egna barn ska förslaget åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annat samfund.

Ytterligare information från respektive regionförvaltningsverk

Södra Finland (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210, avdelningssekreterare Inga Minkkinen, tfn 0295 016 167

Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta)
planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Västra och Inre Finland (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
överinspektör, chef för social- och hälsovårdsenheten Aija Ström, tfn 0295 018 593

Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

Lappland (Lappland)
avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362

Norra Finland (Kajanaland, Norra Österbotten)
planerare Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535  och överinspektör Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523

fornamn.efternamn@rfv.fi

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

På andra webbplatser

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta