Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Antalet klagomål och anmälningar om missförhållanden har mångdubblats i början av året - regionförvaltningsverken överhopade

Avbrytandet av verksamheten i Vårdhemmet Ulrika i januari har varit mycket uppe i offentligheten. Det har lett till att man har kontaktat regionförvaltningsverket många gånger oftare än tidigare.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands tillsynsuppgifter ledde i januari till att verksamheten vid Esperi Care Oy:s Vårdhem Ulrika i Kristinestad avbröts. Fallet väckte allmän debatt om det övergripande läget inom äldrevården i Finland. Debatten är alltjämt livlig.

Den livliga debatten har också ökat antalet klagomål och anmälningar om missförhållanden som lämnas in till regionförvaltningsverken. Antalet anmälningar om missförhållanden inom äldreomsorgen har ökat 134 % jämfört med antalet anmälningar som anhängiggjordes i januari-februari 2018. Antalet klagomål har å sin sida ökat 146 % jämfört med de första månaderna år 2018.

I siffror innebär det 110 anmälningar om missförhållanden och 75 klagomål under början av året. Regionförvaltningsverket har 10,23 årsverken som kan användas för tillsynen av äldrevården.

Också antalet informationsbegäran har mångdubblats

Utöver klagomålen och anmälningarna om missförhållanden har regionförvaltningsverken under början av året tagit emot hundratals begäran om information gällande äldrevården. Antalet informationsbegäran har tredubblats i hela landet jämfört med januari-februari i fjol och sjudubblats jämfört med januari-februari 2017.

Vår informationstjänst är överhopad. Vi behandlar informationsbegäran i den ordning som de kommer in och svarstiderna har dragit ut på tiden, ibland upp till två veckor. Det verkar inte som om läget skulle lätta inom den närmaste tiden.

Medborgarna kontaktar oss också direkt oftare än tidigare. Många vill berätta om sina personliga erfarenheter för myndigheten. På grund av att så många har tagit kontakt har svaren på telefonsamtal och e-post dröjt. Vi strävar emellertid efter att besvara alla förfrågningar så fort som möjligt.

Tillsynen är kontinuerlig – vi fokuserar på nya kontroller

Tillsynen i anknytning till äldrevård pågår kontinuerligt i regionförvaltningsverken. På grund av missförhållandena som uppdagades i början av året har tillsynen effektiverats ännu mer. Våra sakkunniga har prioriterat detta till sin viktigaste uppgift. Vi fokuserar främst på att säkerställa kundsäkerheten.

Utöver tillsynsbesöken har regionförvaltningsverket varit i kontakt med kommunerna i sina områden och påmint dem om kommunens ansvar för tillsynen samt bett att de ska rapportera om den utövade tillsynen till regionförvaltningsverken. Kommunen ska övervaka tjänsterna som de själva producerar eller köper samt de privata tjänsterna som produceras i dess område, även om kommunen inte skulle köpa dem. Kommunen är därigenom tillsynsmyndighet i sitt eget område.

Vi har publicerat vanliga frågor med svar på våra webbsidor

Regionförvaltningsverken undersöker och beslutar om uppdagade missförhållanden från fall till fall. Vi kan inte kommentera ärenden som är under behandling, men vi informerar aktivt om allvarliga missförhållanden och åtgärderna i samband med dem.

För att tillgodose behoven hos media och de som söker information har vi sammanställt svar på de oftast ställda frågorna på våra webbsidor (https://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset). Vi kompletterar listan efter behov. Svaren tydliggör tillsynen i anknytning till äldrevården och regionförvaltningsverkens verksamhet. (Tyvärr finns sidan enbart på finska för tillfället, men vi lägger upp en översättning till svenska snarast.)

Ytterligare information kan begäras av regionförvaltningsverkens kommunikationschefer (http://www.avi.fi/sv/web/avi/yhteystiedot) eller per e-post på adressen viestinta(at)avi.fi.


Uppdaterad