Naturen bidrar till att förbättra barns motståndskraft, nyhetsbrev från Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Södra Finland

I september besöktes Finland av en delegation inom småbarnspedagogik från grevskapet Kent i England, som är en samarbetspartner till undervisnings- och kulturväsendet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Delegationen berättade bland annat om daghemmet Smarties Nursery, där man hade gjort naturens mångfald synlig i daghemmets vardag såväl inomhus som utomhus.För att öka barnens hälsa och välbefinnande hade man skapat en hemlik miljö inne i daghemmet. Den mest slående skillnaden jämfört med den finländska daghemsmiljön var att man hade tagit in många olika växter, och det fanns djur som bodde i egna burar och sand- och lerlådor som barnen kunde leka i. Symtom av inomhusluften eller allergier förekom inte i någon större utsträckning.
 

För att kunna lösa problemen med dålig inomhusluft behövs det också i Finland ännu mer intensivt arbete särskilt i två riktningar. För att minimera de mikrober som är skadliga för människan är det viktigt att hitta en lösning på de problem som rör byggnaderna, det vill säga att åtgärda fuktskador. Utöver det här bör man fundera över hur man kan gynna barns viktiga kontakt med naturen.

Vid regionförvaltningsverket är vi medvetna om och glada över att antalet naturdaghem i södra Finland ökar. Naturdaghemmen är goda vägvisare, men att röra sig i naturen och ha fler dagar i skogen löser dock inte ensamt allergifrågan, om lösningarna inomhus inte bidrar till att utveckla människans naturliga försvarssystem.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland rekommenderar och uppmuntrar kommuner, daghem och föräldrar att öppna upp för diskussion kring hur man kan öka barns kontakt med naturen, bland annat genom att ta in naturen i daghemmen och göra daghemsgårdarna till gröna rum där barnen kan sticka ned händerna i myllan och hjälpa till att odla blommor och grönsaker.
 


Hela nyhetsbrevet har publicerats 14.10.2017 och finns att läsa här. I nyhetsbrevet beskrivs också närmare vad som behandlades på arbetsmötet under besöket, bl.a. professor emeritus Tari Haahtelas syn på vilken roll barns förhållande till naturen spelar.

 

Ytterligare information:
Direktör  Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
merja.ekqvist@avi.fi
RFV i Södra Finland

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela