Aktuellt

Läs våra svar på vanliga frågor om corona och regionförvaltningsverket på vår webbsida: Vanliga frågor - coronaviruset COVID-19  


Frågor gällande restaurangverksamheten och tillställningar

  • telefon 0295 016 666 må-fr kl 8-11 och 12-16
  • e-post koronainfo@avi.fi 

Regionförvaltningsverkens beslut om sammankomstbegränsningarna för juni månad

Den 19 maj fattade regionförvaltningsverken beslut om sammankomstbegränsningarna för sommarens evenemang. Besluten träder i kraft den 1 juni och syftet med besluten är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland. I besluten förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer. Enligt besluten är dock sammankomster med 50–500 personer möjliga om man följer specialarrangemang som säkerställer deltagarnas säkerhet.


Myndigheternas ansvar vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar

På social- och hälsovårdsministeriets (SHM) webbsida finns det en beskrivning av myndigheternas ansvarsfördelning gällande bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. På ministeriernas begäran sammanställer regionförvaltningsverken en enhetlig bild av läget i regionerna.


Följ aktivt med myndigheternas meddelanden om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om de åtgärder som krävs på grund av coronavirusepidemin. THL uppdaterar hela tiden sin webbplats med anvisningar för att förhindra smitta och senaste nytt om var sjukdomen förekommer. 

Andra anvisningar:


Uträttningen av ärenden hos regionförvaltningsverken

Vi rekommenderar att ärenden sköts elektroniskt.

Meddelande om utträttningen 19.3.2020 | Kundservicen i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kontor