Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan ja kuntajohtajien yhteinen kokous

(Pohjois-Suomi)

Alueellinen valmiustoimikunta kantoi huolta erityisesti alaikäisten vastaanottokeskusten perustamista kuntiin ja toisaalta myös oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ns kuntapaikoista

PSAVIn ylijohtaja Terttu Savolainen totesi avauspuheessaan, että useat kunnat ovat selvitelleet mahdollisuuksia perustaa uusia vastaanottokeskuksia. "Valmiustoimikunta pitää tärkeänä, että kunnat kartoittavat edelleen mahdollisia tiloja vastaanottokeskuksiksi Erityistä huolta kannettiin alaikäisten vastaanottokeskusten saamiseksi."

"Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tavoitteellinen osuus maamme oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista on noussut vallitsevan tilanteen takia lähes 1100:aan. Näin suuri määrä kuntapaikkoja ei voi jäädä vain yhden ja kahden kunnan varaan." totesi POPELYn johtaja Leilla Helaakoski puheenvuorossaan.  Valmiustoimikunta toivookin kaikkien kuntien kantavan vastuunsa

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui torstaina 17.12.2015 käsittelemään  turvapaikanhakijoihin liittyvää alueellista  tilannekuvaa ja lähiajan toimenpiteitä, joita eri toimijat täydensivät.   Tilaisuuteen oli kutsuttu myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntajohtajat. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi kotouttamiseen liittyvistä haasteista. ODL ja Vuolle setlementti ovat valmistelleet ESR-hanketta esikotouttamisen vaiheeseen siten, että hankkeen keskiössä ovat kolmannen sektorin toimijat.

Yhteistapaamisessa luotiin laaja käsitys turvapaikanhakutilanteesta ja eri viranomaisten toimista. Edellinen vastaava tapaaminen järjestettiin lokakuussa 2015. Silloin todettiin, että valtion aluehallintoviranomaisten, kuntajohdon ja kolmannen sektorin yhteistyö on tärkeää aiheeseen liittyvän kokonaiskuvan välittämiseksi.

Valmiustoimikunta on syksyn aikana kokoontunut kolme kertaa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on koonnut säännönmukaisesti eri viranomaisilta alueellista tilannekuvaa turvapaikanhakutilanteesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyöryhmä on kartoittanut hätämajoitus-ja vastaanottotiloja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kutsunut terveydenhuollon toimijoita yhteisiin palavereihin, joissa on käyty läpi turvapaikanhakijoille suunnattuja sosiaali-ja terveydenhuollon palveluja ja niiden toimivuutta. Aluehallintovirasto ylläpitää viikoittain sosiaali- ja terveydenhuollon tilanneraporttia. Koulu- ja sivistystoimenjohtajille on järjestetty maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ajankohtaispäivä, jonka teemana oli turvapaikanhakutilanteen vaikutus opetustoimeen.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tällä hetkellä noin 3 300 turvapaikanhakijaa sijoitettuna vastaanottokeskuksiin ja hätämajoitukseen .  Runsaat 300 alaikäistä turvapaikanhakijaa on sijoitettu 12 ryhmäkotiin tai tukiasumisyksikköön.  Yksityismajoituksessa on 57 turvapaikanhakijaa. Kaiken kaikkiaan turvapaikanhakijoita on sijoitettuna 12 kuntaan.  

Useat kunnat ovat selvitelleet mahdollisuuksia perustaa uusia vastaanottokeskuksia. Valmiustoimikunta pitää tärkeänä, että kunnat kartoittavat edelleen mahdollisia tiloja vastaanottokeskuksiksi.  Erityistä huolta kannettiin alaikäisten vastaanottokeskusten saamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tavoitteellinen osuus maamme oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista on noussut vallitsevan tilanteen takia lähes 1100:aan. Näin suuri määrä kuntapaikkoja ei voi jäädä vain yhden ja kahden kunnan varaan. Valmiustoimikunta toivookin kaikkien kuntien kantavan vastuunsa

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on toimia viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä normaaliaikoina, normaaliaikojen häiriötilanteissa ja mahdollisissa poikkeusoloissa. Valmiustoimikunta arvioi myös alueellista turvallisuustilannekuvaa niissä tilanteissa, jotka liittyvät mm sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.

Lisätietoja:
PSAVIn ylijohtaja, valmiustoimikunnan pj Terttu Savolainen 050 583 9912,
POPELYn johtaja Leilla Helaakoski  0295 038 051


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet