Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Lapin ammattikorkeakoulu antaa hyvät eväät tulevaisuuteen

Lappi

Lapin ammattikorkeakoulun valmistumisjuhla, 18.12.2015 Rovaniemi

 

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto

Hyvät Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuvat, arvoisa vararehtori, hyvä ammattikorkeakoulun henkilökunta, hyvät läsnäolijat,

valmistumisvuosi on yksi elämäntaipaleen merkkipaaluista ja jokaiselle valmistujalle varmasti ikimuistoinen, mutta mitä muuta tästä vuodesta 2015 jää mieleen niin teille valmistujille kuin meille kaikille muillekin. Näin vuoden lähestyessä loppuaan on hyvä hetki asiaa kysyä.

Vuotta on leimannut vahvasti talouden taantuma ja sen eri ilmenemismuodot sekä keinojen etsintä talouskasvun aikaansaamiseksi. Alkuvuodesta jännitettiin, kestääkö pääministeri Stubbin hallitus uusiin eduskuntavaaleihin saakka. Pitkään valmisteltu sote-uudistus kaatui maaliskuussa perustuslaillisiin ongelmiin. Huhtikuun eduskuntavaaleissa Suomen Keskusta sai odotetun vaalivoiton, ja toukokuun lopussa presidentti nimitti pääministeri Sipilän hallituksen, joka julkisti hallitusohjelman nimeltään "Ratkaisujen Suomi". Hallitusohjelmalla kaikkine painopistealueineen ja kärkihankkeineen tavoitellaan julkiseen talouteen monen miljardin säästöjä, ja loppuvuosi onkin ollut sitten yhtä hallitusohjelman toimeenpanon suunnittelua. Merkittävä oli hallituksen marraskuussa tekemä päätös 18 itsehallintoalueesta, 15 sote-alueesta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköstä. Mitä kaikkia tehtäviä itsehallintoalueet tulevat hoitamaan ja mitä kaikkia vaikutuksia päätöksestä seuraa, on vielä epäselvää. Yhteiskuntasopimus vaiko pakkolait -keskustelussa on myös riittänyt seurattavaa, samoin muun muassa käynnissä olevissa normienpurkutalkoissa.

Hallitusohjelman toimeenpanon lisäksi toinen kestouutisaihe kuluneen syksyn aikana on ollut turvapaikanhakijatilanne. Eurooppaan suuntautunut turvapaikanhakijoiden tulva on koetellut Schengen-sopimuksen kestävyyttä, ja tulvasta myös Suomi ja Lappi ovat saaneet oman osansa. Tornio singahti näyttävästi maailmankartalle, kun siitä muodostui yllättäin pääväylä turvapaikanhakijoiden Suomeen tulolle ja kun kaaosmaiseksi äitynyt turvapaikanhakijatilanne saatiin esimerkillisesti hallintaan järjestelykeskuksen perustamisen myötä. Lapissa on nyt Uudenmaan ohella eniten turvapaikanhakijoita väestön määrään suhteutettuna. Lisää turvapaikanhakijoita tulee joka päivä sekä idästä että lännestä, mutta tällä hetkellä varsin maltillisia määriä. Turvapaikkapäätösten tekemisessä, hakijoiden palauttamisessa ja kotouttamisessa riittää meillä tehtävää pitkäksi aikaa.

Edellä mainittujen lisäksi muun muassa Euroopan turvallisuustilanne on puhututtanut. Pariisin terrori-iskut tammikuussa ja marraskuussa järkyttivät koko Eurooppaa. Kasvaneet riskit ja uudet, laaja-alaiset turvallisuusuhat, kuten kyberhyökkäykset ja hybridivaikuttaminen, edellyttävät toimintatapojen tarkistusta. Selvää on, että varautumisen ja valmiussuunnittelun merkitys on entisestään korostunut.

Monet lappilaiset toimijat pääsivät testaamaan valmiussuunnitelmiaan syys–lokakuun vaihteessa Levillä järjestetyssä mittavassa kansainvälisessä Barents Rescue 2015 -suuronnettomuusharjoituksessa, johon osallistui lähes tuhat asiantuntijaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Harjoitus onnistui erinomaisesti. Lapin ammattikorkeakoululla ja sen opiskelijoilla oli merkittävä rooli tässä onnistumisessa. Opiskelijoille oli annettu tärkeitä ja vastuullisia tehtäviä harjoituksessa hoidettavaksi. Esitänkin lämpimät kiitokset sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoille että henkilökunnalle osallistumisesta harjoitukseen. Tämä on oiva esimerkki ammattikorkeakoulun halusta ja kyvystä toimia yhteistyössä ympäröivän alueen ja sen toimijoiden kanssa. On hienoa, että Lapin ammattikorkeakoulun arvoihin kirjattu kumppanuus on aidosti jalkautettu.

Hyvät kuulijat,

Lapin ammattikorkeakoulu viettää pian kaksivuotissyntymäpäiväänsä. Kahden ammattikorkeakoulun yhdistäminen ei ollut mikään helppo prosessi, mutta synnytystuskista toipuminen oli nopeaa, uuden opinahjon toiminta käynnistyi jouhevasti, ja nyt voi todeta, että Lapin ammattikorkeakoulu on lunastanut paikkansa todellisena koko maakunnan ammattikorkeakouluna. Saavutus ansaitsee mitä parhaimmat onnittelut.

Yksi hallitusohjelman viidestä painopistealueesta on osaaminen ja koulutus, ja sen kymmenvuotistavoitteeksi on asetettu, että "Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa". Korkeakouluja koskevassa hallitusohjelman kärkihankkeessa todetaan, että korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja työnjakoa selkeytetään sekä yhteistyötä lisätään ja että osaaminen kootaan kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi. Kuluneen syksyn aikana onkin käyty vilkasta keskustelua korkeakouluverkon mahdollisesta harventamisesta – Lapissa on uutisoitu näyttävästi muun muassa Lapin yliopiston halusta ostaa Lapin ammattikorkeakoulu. Toteutetaanpa hallitusohjelman kirjaus työnjaon selkeyttämisestä ja osaamisen kokoamisesta sitten millä tavoin tahansa, selvää on, että Lapissa tarvitaan jatkossakin itsenäistä, alueen tarpeet huomioivaa ja alueen kanssa yhteistyössä toimivaa korkeakoulutasoista opetusta.

Hyvät valmistujat,

opintojen päättyminen tarkoittaa yleensä siirtymistä työelämään. Osa teistä on jo näin tehnyt ja osalla se on vielä edessä. Millainen työelämä odottaa tänä vuonna valmistuvaa? Kun itse siirryin opintojen jälkeen töihin melko tarkkaan neljännesvuosisata sitten, asiakirjat kirjoitettiin virastoissa pääosin kirjoituskoneella ja lähetettiin joko kirjepostina tai faksilla. Jokaisella työntekijällä oli oma työhuone, jonka vakiovarusteisiin kuului lankapuhelin ja pöytälaskin. Töihin tultiin, kun virka-aika alkoi, ja sieltä poistuttiin, kun virka-aika päättyi. Työsuhteet olivat vakinaisia. Melkoinen harppaus on niistä ajoista tämän päivän työelämään, johon kuuluvat pätkätyöt, monitilatyöympäristöt, videoneuvottelut, etätyöpäivät, liukuvat työajat ja muut työaikajoustot, tabletit ja älypuhelimet. Työn tekeminen on verrattain lyhyessä ajassa muuttunut voimakkaasti ja muuttuu koko ajan. Työ on entistä enemmän aika- ja paikkariippumatonta. Työn hektisyys on lisääntynyt. Myös odotukset ja vaatimukset työntekijöiden suhteen ovat muuttuneet ja kasvaneet. Työnantajat edellyttävät, että työntekijät ovat paitsi tehokkaita ja tuottavia, myös luovia, innovatiivisia ja joustavia sekä tietysti sosiaalisia, yhteistyökykyisiä, kielitaitoisia ja viimeisimmät tietotekniikan sovellukset hallitsevia. Multitalentit ovat arvossa, sillä työelämässä tarvitaan nykyisin aikaisempaa enemmän monialaista ja poikkihallinnollista osaamista sekä kokonaisuuksien hallintaa. Melkoiset ovat tämän päivän vaatimukset, mutta eivät kuitenkaan ylivoimaiset, sillä samalla, kun työelämä on koventunut ja kilpailu työpaikoista kiristynyt, työelämään siirtyvien valmiudet ovat huimasti nousseet.

Vaikka tämä vuosi 2015 ei varmasti ole valmistumisen ja työelämään siirtymisen kannalta niitä helpoimpia vuosia ja vaikka en tästä johtuen voi tänä juhlapäivänänne pelkkää auringonpaistetta ja pilvenhattaroita eteenne maalailla, näen kuitenkin edessänne valtavasti mahdollisuuksia. Kiinnostus pohjoisia alueita kohtaan on kasvussa, ja arktisella olosuhdeosaamisella samoin kuin turvallisuusosaamisella, jota teille on opintojenne aikana karttunut, on varmasti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä kysyntää. Olette saaneet Lapin ammattikorkeakoulusta hyvät eväät. Toivotan teille uskoa tulevaisuuteen. Uskokaa ennen kaikkea itseenne. Uskokaa omaan osaamiseenne ja kykyihinne. Olkaa rohkeita, mutta myös sopivasti nöyriä. Vaikka ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka ei olisi mikään unelmapesti, vie se kuitenkin uralla ja elämässä eteenpäin. Älkää lannistuko vaikka työtä ei heti löydy – jokainen saa sitä ennen pitkää. Olkaa uteliaita oppimaan uutta. Olkaa yritteliäitä. Haastakaa itsenne. Älkää menkö sieltä, mistä aita on matalin. Lähtekää luottavaisina kohti tulevaa.

Hyvät valmistujat,

lämpimät onnittelut teille jokaiselle valmistumisen johdosta. Toivotan teille iloista juhlapäivää ja kaikkea hyvää elämäänne jatkossa.

Hyvät läsnäolijat,

toivotan teille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2016.

Kiitos.

 

 

 

 


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet