Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Aluehallintoviraston marraskuussa tekemät vesi- ja ympäristölupapäätökset

Etelä-Suomi

Liitteenä olevassa luettelossa ovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston marraskuussa 2015 tekemät ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupapäätökset.

Aluehallintovirasto on tehnyt marraskuussa päätökset mm. Blominmäen, Suomenojan ja Viikin jätevedenpuhdistamoista pääkaupunkiseudulla.

Kaikki päätökset ja vireillä olevat asiat löytyvät kokonaisuudessaan aluehallintovirastojen
Lupa- ja Tietopalvelusta. Hallintopakkopäätöksiä ei viedä verkkosivuille.

Aluehallintovirastot ratkaisevat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin taas kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristöluvan tarvitsevat mm. useat teollisuuslaitokset ja jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivostoiminta, eläinsuojat sekä kalankasvatus.

Vesitaloushankkeiden lupa-asioita säännellään vesilailla. Vesiluvan vaativia toimenpiteitä ovat mm. vedenotto vesihuoltolaitokselle, vesialueen ruoppaaminen ja täyttö, sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli sekä vesijohdon, viemärin tai kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ympäristö- ja vesitalouslupiin liittyvät asiat.

Liite:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston marraskuussa tekemät vesi- ja ympäristölupapäätökset,
(pdf, 92 kt)


Lisätietoja:
ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

 

 


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet