› Graafinen versio

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Mitä on verkkopalvelun saavutettavuus?

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Verkkopalvelujen saavutettavuus tulee EU:n saavutettavuusdirektiivin ja sitä toteuttavan lain myötä koskemaan koko julkista sektoria. Laki velvoittaa kaikkia julkisia toimijoita toteuttamaan verkkopalvelut ns. WCAG-kriteeristön mukaisesti siirtymäaikojen puitteissa.

Saavutettavuusdirektiivi Suomessa: Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja. Suomessa direktiiviä toteuttaa kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain saavuttavuusvaatimusten ohjaus ja valvonta on annettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen hieman muokatun sisällön täysistunnossa 12.2.2019.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019.

Saavutettavuusvaatimukset laissa

Lain siirtymäajat

Lain vaatimukset eivät tule kerralla voimaan vaan niillä on siirtymäaikoja riippuen siitä, milloin verkkopalvelu tai -sisältö on julkaistu ja millainen toimija sen on julkaissut. Tässä on pähkinänkuoressa tärkeimmät siirtymäajat.

 • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019. Siirtymäaika koskee julkista sektoria.

 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020. Siirtymäaika koskee julkista sektoria.

 • Siltä osin kuin yksityinen sektori kuuluu vaatimusten piiriin, niiden verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 1.1.2021.

 • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.

 • Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten intranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaiset, jos ne julkaistaan 23.9.2019 tai sen jälkeen. Ennen 23.9.2019 julkaistuihin intraneteihin saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan vain, jos koko intranet uudistetaan esimerkiksi uuden julkaisujärjestelmän hankinnan vuoksi.

 • Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 (viimeistään 14 vrk sen jälkeen, kun ne on julkaistu).

 • Tiedostojen, esim. pdf- ja word-tiedostojen, pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia siinä vaiheessa kun vaatimukset tulevat koskemaan koko sivustoa. Vanhoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Lue lisää siitä, mitä organisaatioita laki velvoittaa saavutettavuusvaatimusten noudattamiseen.

Keskeisimmät siirtymäajat kaaviona. Linkistä kaavio aukeaa suurempana.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto neuvoo, ohjaa ja valvoo

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on parhaillaan käynnistämässä verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta-, ohjaus- ja valvontatoimintaansa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäviä saavutettavuuden osalta ovat lain vaatimusten yleinen neuvonta, ohjaus, valvonta ja raportointi EU:lle.

AVI tulee tarjoamaan tietoa ja yleisiä neuvoja siitä, miten saavutettavuutta voi parantaa kokonaisuutena ja kaikissa verkkopalvelun suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen vaiheissa. Lisäksi AVI ohjeistaa lain ja direktiivin saavutettavuusvaatimuksissa mm. tarjoamalla saavutettavuusselosteen mallin ja yleisiä ohjeita vaatimusten toteuttamisesta.

Saavutettavuuden valvonta alkaa EU:n säädösten mukaisesti vuonna 2020 ja kohdistuu pääasiassa julkisen sektorin verkkosivustoihin, jotka ovat lakiesityksen mukaisesti saavutettavuusvaatimusten piirissä.

Uusi yksikkö perustettu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudessa saavutettavuuden valvontayksikössä eli saavutettavuustiimissä työskentelee kolme asiantuntijaa. Tehtävä on valtakunnallinen.

Koska tehtävä on uusi, AVIn saavutettavuustiimi on vasta suunnittelemassa ja kehittämässä työkokonaisuutta ja viestintää. Lue yksikön esittely AVIn blogista.

Voit ottaa AVIn saavutettavuuden valvontayksikköön yhteyttä sähköpostilla saavutettavuus@avi.fi.

Uusi verkkosivusto www.saavutettavuusvaatimukset.fi on tulossa

Aluehallintovirasto julkaisee arviolta toukokuussa 2019 uuden verkkosivuston www.saavutettavuusvaatimukset.fi, jolle keskitetään AVIn tarjoama tieto ja ohjeistus verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Tiedon ja ohjeistuksen tarvetta on kartoitettu mm. palautekyselyillä, ja ohjeita ja muuta sisältöä tuotetaan yhteistyössä kumppanien kanssa.

Uutta sivustoa odotellessa AVIn tuottama tieto ja ohjeistus kootaan tähän www.avi.fi/saavutettavuus-sivulle ja sen alasivuille, joita täydennetään helmi-maaliskuussa 2019.

Linkkejä ja lisätietoa

 • www.vm.fi/saavutettavuus: Valtiovarainministeriön sivu, jossa on kootusti tietoa saavutettavuusdirektiivistä ja lainsäädännön tilanteesta. VM on myös julkaissut uutiskirjettä saavutettavuusvaatimuksista. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi julkaisee jatkossa vastaavaa uutiskirjettä. Huomioithan, että AVI ei lähetä uutiskirjettä automaattisesti VM:n kirjeen tilaajille. Tilaa täältä AVIn uutiskirje saavutettavuudesta
 • www.saavutettavasti.fi: ymmärrettäviä, selkeitä ja kattavia ohjeita verkkopalvelujen sisältöjen saavutettavuudesta kaikille, jotka päivittävät verkkosivuja ja tuottavat erilaisia sisältöjä verkkoon. Valtionhallintoon kuuluvan Celian ylläpitämä sivusto.
 • www.papunet.net/saavutettavuus: tietoa erilaisista apuvälineistä, joilla verkkosivuja käytetään, ja ohjeita saavutettavuuden huomioimiseksi verkkopalvelun suunnittelusta ja hankinnasta lähtien.
 • Facebook-ryhmä Verkkopalvelujen saavutettavuus: Julkinen ryhmä, jossa on keskustelua, linkkejä ja vinkkejä saavutettavuuden eri näkökulmista. Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita verkkopalvelujen saavutettavuudesta.
 • AVIn uutiskirje saavutettavuudesta. AVI alkaa julkaista uutiskirjettä saavutettavuudesta keväällä 2019. Uutiskirje ilmestyy noin kahden kuukauden välein ja se on kaksikielinen (suomi+ruotsi). Liity saavutettavuusuutiskirjeen tilaajaksi.

Saavutettavuuskiertueen videotaltioinnit

AVIn marraskuussa 2018 järjestämän koulutuskiertueen kaksi viimeistä seminaaria taltioitiin. Taltioinnit löytyvät tekstitettyinä AVIn YouTube-kanavalta, ja ne on leikattu puheenvuoroittain.

Väestörekisterikeskuksen tuottamat videokoulutukset saavutettavuudesta:

 

Lue lisää Minimoi

Ota meihin yhteyttä

Saavutettavuuden valvontayksikön yhteissähköposti on saavutettavuus@avi.fi. Suosittelemme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä lähettämällä tähän osoitteeseen sähköpostia.

AVIn saavutettavuustiimissä työskentelevät ylitarkastaja Johanna Koskela (kuvassa vasemmalla), lakimies Emilia Ojala (keskellä) ja ylitarkastaja Viena Rainio (oikealla). 

AVIn saavutettavuustiimi eli Johanna Koskela, Emilia Ojala ja Viena Rainio.

Päivitetty