Aluehallintovirasto ohjaa

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa kuntien toimintaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon, koulutus- ja muun sivistystoimen ja pelastustoimen toimialoilla.  Ohjauksen tavoitteena on välittää tietoa (kuten informaatiota eri toimialoilla valtakunnallisesti laadituista laatu- ja muita vastaavista suosituksista tai linjauksista, joiden tavoitteena on peruspalvelujen laadun parantaminen ja myös ideoiden antaminen toimintatapojen ja rakenteiden uudistamiseksi), ja näin edistää perusoikeuksien toteutumista ja alueellista yhdenvertaisuutta. 

AVI toteuttaa em. ohjaustehtävää muun ohessa

  • järjestämällä koulutusta ja työkokouksia sekä osallistumalla asiantuntijana muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin
  • tekemällä ohjaus- ja arviointikäyntejä valvontakohteissa 
  • myöntämällä Osaava-ohjelman puitteissa vuosittain valtionavustusta, jolla tuetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjien velvoitetta huolehtia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta
  • peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä
  • kantelukäsittelyn ja muun valvontatoiminnan yhteydessä. 

AVI järjestää koulutusta ja työkokouksia sekä antaa lupa- ja ilmoituskäsittelyn ja valvontatoiminnan yhteydessä ohjausta myös yksityisille ammatti- ja elinkeinotoimintaa harjoittaville palvelun tuottajille, joiden osalta virasto toimii lupa- ja valvontaviranomaisena. 

 

Päivitetty