› Graafinen versio

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.

AVIn toimintaa ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Virasto on ministeriöiden edustaja alueilla ja se toteuttaa niiltä saamiaan tehtäviä.

Manner-Suomessa on kuusi AVIa.  Ahvenanmaalla aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

 

​​​Visiomme

Kestävää tulevaisuutta tekemässä – ihmisten ja alueiden parhaaksi​
 

Arvomme

Asiakasläh​töisyys
Palvelemme ennakoivasti, oikeudenmukaisesti, ripeästi ja intressejä yhteen sovittaen.​

​Asiantuntijuus
Tarjoamme asiakkaillemme parhaan asiantuntemuksen ja tiedon. Uudistamme aktiivisesti osaamistamme.

​Yhteistyö
Työskentelemme yhdessä vaikuttavasti ja tuloksellisesti hallinnon rajat ylittäen. Kehitämme toimintaamme avoimesti ja vuorovaikutuksessa kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.
 

Strategiset painopisteemme

* Turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta

* Lisäämme elinvoimaa

* Tavoittelemme hiilineutraaliutta

​* Asiakkuudet ja digitalisaatio

* Yhteiset toimintatavat ja kumppanuudet

* Henkilöstö ja työyhteisö

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty