Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Kirjastot kehittävät palveluitaan

Kirjastoille myönnettiin aluehallintovirastoista kehittämisavustuksia yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Rahoitus avustusten myöntämiseen tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä aluehallintovirastoille. Myönnettyjen hankeavustusten päämääränä on tukea alueen asukkaille suunnattujen palvelujen kehittämistä, lisätä lukuintoa ja -harrastusta sekä lisätä yleisten kirjastojen vaikuttavuutta kansalaisten hyvinvointiin.

Keskeisimmät teemat kehittämishankkeissa ovat:

Avustuksia myönnettiin mm. omatoimikirjastojen perustamiseen, palvelukonseptien uusimiseen, kirjastojen työntekijöiden erityisosaamisen vahvistamiseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen, mediakasvatukseen sekä eri ikäryhmien monipuolista kirjastonkäyttöä, kansalaisaktiivisuutta, lukuharrastusta ja kirjallisuuden harrastamista edistäviin hankkeisiin.

Avustukset jakautuivat eri puolille maata seuraavasti:

Päätökset on julkaistu valtakunnallisessa hankerekisterissä http://hankkeet.kirjastot.fi/. Hankerekisteriin tallennetaan tiedot Suomen yleisten kirjastojen hankkeista sekä aluehallintovirastojen myöntämistä valtionavustuksista. Avoin hankerekisteri lisää tietoa eri puolilla maata tehtävästä kehitystyöstä ja luo yhteistyömahdollisuuksia.

Lisätietoja aluehallintovirastojen kirjastotoimen virkamiehiltä:

  • Etelä-Suomi: Kristiina Kontiainen
  • Länsi- ja Sisä-Suomi: Anneli Ketonen ja Marjariitta Viiri
  • Lounais-Suomi: Päivi Almgren
  • Itä-Suomi: Eeva Hiltunen ja Pirkko Rusi
  • Pohjois-Suomi: Merja Kummala-Mustonen
  • Lappi: Satu Ihanamäki

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@avi.fi. Puhelinnumerot AVIn henkilöhausta: https://henkilohaku.ahtp.fi/?virasto=avi 


Päivitetty