Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016


Suunnittelija Johanna Kalliomaa

Etsivän nuorisotyön hyvät käytännöt yksiin kansiin

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on koonnut yhteen etsivän nuorisotyön hyviä käytäntöjä. Uuden julkaisun tavoitteena on tukea etsivän nuorisotyön kehittämistä kunnissa sekä antaa lisää virikkeitä ja ideoita nuorisotyöntekijöille.

Julkaisuun on koottu hyviä malleja ja toimivaksi koettuja käytäntöjä etsivän nuorisotyön kentältä. Mallit on poimittu aluehallintovirastolle osoitetuista etsivän nuorisotyön valtionapuhakemuksista. Lisätietoja ja täsmennyksiä on saatu haastattelemalla etsivän nuorisotyön tekijöitä. Esiin nostettavat hyvät käytännöt on todettu toimiviksi erikokoisissa organisaatioissa ja niitä on toteutettu niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.

Julkaisussa eritellään etsivän nuorisotyön asiakkuusprosessia, tuodaan esiin uusia näkökulmia sekä kerrotaan erikokoisista toimivista malleista. Esittelyssä on mm. Sovari, joka on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämä laadullisen vaikuttavuuden mittari.

Etsivää nuorisotyötä tehdään lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Työmuotoja on kehitetty vuodesta 2008 lähtien menestyksekkäästi eri organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Kaikilla toimijoilla on etsivässä nuorisotyössä malleista ja menetelmistä huolimatta sama tavoite: auttaa nuoria eteenpäin. Etsivä nuorisotyö käytäntöineen, malleineen ja toimintamuotoineen elää ja kehittyy ajan ja nuorten tarpeiden mukaan. Kehitystyö on kentällä voimissaan.

Etsivä nuorisotyö on nokkeluutta vaativaa verkostotyötä, jonka tavoitteena on löytää tuen ja avun tarpeessa olevat nuoret ja auttaa heitä sitoutumaan palveluihin joita he tarvitsevat. Etsivän nuorisotyöntekijän tulee tuntea mm. erilaiset koulutusvaihtoehdot, virastoasiointeihin liittyvät prosessit, asumiseen tai asunnon löytämiseen liittyvät asiat, työn hakuun ja työpaikan vastaanottamiseen liittyvät kokonaisuudet, päihde- ja mielenterveyden perusasiat sekä esimerkiksi velkaneuvonnan, erilaisten etuuksien ja rikossovittelun käytännöt.


Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisu: "Ainoa hommani on auttaa sinua"
- Etsivän nuorisotyön hyvät käytänteet Etelä-Suomen alueella
. (pdf, 671kt)


Lisätietoja:
suunnittelija Johanna Kalliomaa, p. 0295 016 540
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet