Ympäristöluvat

Kuvituskuva - Ympärsitöluvat

Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsittelee AVI ja milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa voi hakea vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta.

Aluehallinnon sähköinen asiointipalvelu  - Ympäristöasioiden lupapalvelu

Yritys voi myös hakea ympäristölupaa usean viranomaisen yhteisestä Luvat ja valvonta -palvelusta. Palvelun käyttö on suositeltavaa, jos hankkeeseen kuuluu useita lupia.

Lue lisää ympäristöluvan hakemisesta


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Vesitaloushankkeiden lupa-asioita säännellään vesilailla. Vesiluvan vaativia toimenpiteitä ovat muun muassa vedenotto vesihuoltolaitokselle, vesialueen ruoppaaminen ja täyttö, sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli sekä vesijohdon, viemärin ja kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali.

Ympäristöluvan tarvitsevat muun muassa useat teollisuuslaitokset ja jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivostoiminta, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Etelä-Suomen AVI  hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ympäristö- ja vesitalouslupa-asiat ja Pohjois-Suomen AVI  Lapin alueen lupa-asiat.


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelulla:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.


Tiedotteita

Tietoa alueelta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue käsittelee Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueiden ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemusasioita.

Yhteystiedot - Länsi- ja Sisä-Suomi

Johtaja: Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777
Ympäristöluvat: yksikön päällikkö, ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka, p.0295018746
Vesiluvat: yksikön päällikkö, ympäristöneuvos Jari Tolppanen, p. 0295018779

Vaihde: 0295 018 450
Fax: 06-317 4817

Ympäristölupavastuualueen henkilöstö:

Sähköpostisosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Updated