Varautuminen

Aluehallintoviraston (AVIn) tehtävät varautumisessa ovat kaksijakoisia. AVI sovittaa yhteen alueen varautumista ja lisäksi hoitaa sille varautumisessa osoitettuja tehtäviä, joista tärkeimpiä ovat:

  • viraston valmiussuunnittelutehtävät
  • johtamistilojen varustaminen ja tarvittavien viestiyhteyksien ylläpito 
  • tilanteen edellyttämää alueellista tilannekuvaa kokoavan tilannekeskuksen perustaminen.

Viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella, AVI tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen niiden toimintaa.

Tietoa alueelta

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen 

ASIANTUNTIJAT AIHEALUEITTAIN 1.9.2019 

Varautuminen

  • maanpuolustuskurssit, apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089, koulutussuunnittelija Paula Kankkunen, p. 0295 016 086, osastosihteeri Tuija Löppönen, p. 0295 016 090
  • valmiusharjoitukset, pelastusylitarkastaja Piia Manninen, p. 0295 016 360, tarkastaja Sirpa Holopainen, p. 0295 016 084
  • valmiustoimikunta, johtaja Tommi Laurinen, p. 0295 016 144, pelastusylitarkastaja Ilkka Heinonen, p. 0295 016 042, osastosihteeri Tuija Löppönen, p. 0295 016 090
  • varautumiskoulutus, apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089, pelastusylitarkastaja Piia Manninen, p. 0295 016 360, osastosihteeri Tuija Löppönen, p. 0295 016 090

kts. myös Henkilöhaku (haku asiasanoilla tai nimellä) avi.fi


Updated