Oikaisuvaatimukset

Aluehallintovirasto (AVI) on muutoksenhakuviranomainen laissa erikseen säädetyissä asioissa.

AVIin voi ehdä oikaisuvaatimuksen eräissä opetustoimeen liittyvissä asioissa.  AVI ratkaisee myös perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa tehtyjä arviointeja koskevat oikaisuvaatimukset.

Lisäksi AVI ratkaisee oikaisuvaatimukset kehitysvammalain mukaisista erityishuolto-ohjelmista.

Mainituissa asioissa aluehallintoviranomainen voi oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa alemman viranomaisen päätöksen, jos se on lainvastainen.

Tietoa alueelta

Valitukset ja oikaisuvaatimukset - Pohjois-Suomi

  • Kehitysvammahuollon erityishuolto-ohjelmia koskevat asiat,
    sosiaalihuollon ylitarkastaja Hanna Kivelä, p 0295 017 511

  • Opetustoimen asiat,
    johtaja Veijo Kosola, p. 0295 017 570

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Updated

Oikopolut