› Back to the graphical version

Usein kysytyt kysymykset

Alkoholiasiat |Asunto-osakeyhtiö| Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä | Hengenpelastusmitali | Koronavirus COVID-19 Koulutukset| Kunnan terveystarkastajat| Luotot | Perintä |Talletukset | Tupakka | TyösuojeluValtionavustukset | Vanhusten hoitopalvelujen valvonta | Vesiasiat |Väestönsuojat | Välitysliikeet|

Koronavirus - COVID-19

Uusimmat kysymykset

Kaikki koronaan liittyvät kysymykset aihealueittain

A. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
B. Ravintolat ja alkoholi
C. Perusopetus, muu opetus ja oppilaitokset
D. Varhaiskasvatus
E. Terveydenhuolto
F. Sosiaalipalvelut
G. Nuoriso ja nuorisotyö

H. Viranomaisten roolit ja toimivalta


X. Muut aiheet


A. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Millä ehdoilla yleisötilaisuuksia voi järjestää marraskuussa?

Aluehallintovirastojen määräysten mukaan suurimmassa osassa Suomea voi marraskuussa järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.

Huomio: Joillakin alueilla on voimassa tiukempia rajoituksia. Lisätietoa on UKK:mme kysymyksessä Mitkä ovat tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset?

Keskeisiä THL:n ja OKM:n ohjeen huomioita:

 • Tapahtumaan ei saa tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita
 • Osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen.
 • Tapahtumajärjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja tarvittaessa suositella kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin. Järjestäjän voi olla syytä eriyttää toimintaa jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille, jotta tilaisuudessa tosiasiassa voidaan noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla.

Jos epidemiatilanne Suomessa pahenee, aluehallintovirastot voivat tarkastella voimassa olevia päätöksiään uudestaan. Korostamme jokaisen toimijan ja kansalaisen vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.  Jos tautitilanne pahenee nopeasti, kunta voi tehdä paikallisesti tiukempia rajoituksia.

HUOM. Jos tilaisuus on anniskelualueella, järjestäjän täytyy noudattaa myös ravintolatoimintaa koskevia velvollisuuksia, mm. sitä, että jokaisella asiakkaalla täytyy olla istumapaikka pöydän tai vastaavan tason ääressä.  Lisätietoa ravintolatoimintaa koskevista velvollisuuksista on seuraavassa osiossa.

Lisätietoa kasvomaskeista:

Päivitetty 3.11.2020

Mitkä ovat voimassa olevat tai voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset?

Aluehallintovirastot antavat tartuntatautilain mukaiset määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä toiminta-alueillaan. Suurimmassa osassa Suomea on tällä hetkellä sallittua järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuudessa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä

Alla on luettelo alueista, joissa voi järjestää yli 50 henkilön kokoontumisia tietyin edellytyksin:

Tiukemman rajoituksen alueet

Tiukempi kokoontumisrajoitus on tietyillä alueilla voimassa tai tulossa voimaan. Alla on listattu ne alueet, joihin kohdistuvat aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset, jotka ovat tiukemmat kuin maassa yleensä. Huomio: Kunnat voivat päättää alueillaan kokoontumisrajoituksista, jotka ovat vielä tiukemmat kuin alla kuvatut.

 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue  
  • Määräys voimassa 1.-13.12.2020: Yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. 
  • Määräys koskee seuraavia kuntia: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio. 
  • Lisätietoa Lapin aluehallintoviraston tiedotteessa
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue
  • Määräys ajalle 23.11.-29.11.: Yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisätiloissa on kielletty.
  • Määräys koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kuntia. 
  • Lisätietoa on Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa.
    
  • Määräys ajalle 30.11.-18.12.: Yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Enintään 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.
  • Lisätietoa on tiedotteessa.
 • Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alue
  • Määräys ajalle 30.11.-14.12.: Yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Enintään 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.
  • Lisätietoa on tiedotteessa.
 • Pohjois-Karjala: Joensuu, Lieksa ja Kontiolahti
  • Määräys ajalle 29.11. - 6.12.2020: Yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.
  • Määräys koskee Joensuun ja Lieksan kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan aluetta
  • Lisätietoa Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa
 • Vaasan sairaanhoitopiirin alue (Pohjanmaan maakunta)
  • Määräys ajalle 6.-30.11.2020: Yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. 
  • Määräys koskee seuraavia kuntia: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri.
  • Lisätietoa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa.
 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alue
  • Määräys ajalle 1.-30.11.2020: yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.
  • Päätös koskee seuraavia kuntia: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila. 23.11. alkaen tiukempi kokoontumisrajoitus on koskenut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kuntia.
  • Lisätietoa on Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa. 
 • Varsinais-Suomen maakunnan alue         

Päivitetty 27.11.2020

Mistä löytyy kootusti tietoa eri viranomaisten antamista alueellisista ja paikallisista suosituksista?

Eri viranomaisten antamat rajoitukset ja suositukset on koottu sairaanhoitopiirien sivuille

Sairaanhoitopiirit julkaisevat kootusti tietoa alueillaan voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä. Tiedot julkaistaan sairaanhoitopiirien verkkosivuilla. Lisäksi sairaanhoitopiirien sivuilta voi olla linkkejä kuntakohtaisille koronasivuille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuille on koottu linkit eri sairaanhoitopiirien verkkosivuille.

 

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat?

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. 

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joihin osallistutaan osallistujan omasta aloitteesta. 

Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali palvelutoiminta ja muu tiloissa yleisesti harjoitettava toiminta. Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma. Aluehallintovirastojen antamat määräykset kokoontumisrajoituksista eivät koske tällaista toimintaa. Myöskään yksityistilaisuudet, kuten yksityisten henkilöiden järjestämät hääjuhlat ja illanvietot, eivät ole yleisötilaisuuksia.

Esimerkkejä yleisötilaisuuksista (määräykset koskevat näitä):

 • Konsertit
 • Teatteri- ja kesäteatterinäytökset (myös esimerkiksi huvipuiston tiloissa järjestetyt näytökset)
 • Elokuvateatterinäytökset
 • Festivaalit   
 • Markkinat
 • Yksittäiset huutokauppatilaisuudet
 • Yleisurheilutapahtumat ja muut urheiluottelut ja -turnaukset (esim. pesäpallo, jalkapallo ja jääkiekko), jos paikalla on yleisöä
 • Uudenvuoden ilotulitustapahtuma (ei yksityishenkilöiden järjestämä)
 • Lähtökohtaisesti koulutustilaisuudet ja seminaarit, myös kaupallisten palveluntarjoajien järjestämät
 • Yhtiökokoukset ja rekisteröityjen yhdistysten kokoukset (lisätietoa erillisessä kysymyksessä kokouksista)

Edellä mainittuja ja vastaavia tilaisuuksia siis koskevat aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset.

Esimerkkejä jatkuvasta normaalitoiminnasta, joka ei ole yleisötilaisuus (määräykset eivät koske näitä):

 • Huvipuistot ja sisähuvipuistot
 • Eläinpuistot 
 • Liikunta- ja aktiviteettipuistot 
 • Kuntosalien ja vastaavien liikuntapaikkojen normaali toiminta
 • Tivolit
 • Toritoiminta
 • Leikkipuistot ja leikkipaikat   
 • Maauimalat ja uimarannat   
 • Kesäleirit

Näiden toimijoiden ja tilojen normaalia, jatkuvaluonteista toimintaa eivät siis koske aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset.

Aluehallintovirasto korostaa, että jokaisen toimijan on tärkeää huomioida toiminnassaan yleiset ohjeet hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä estetään, vaikka toiminta tai tapahtuma ei kuuluisikaan aluehallintovirastojen määräämien kokoontumisrajoitusten piiriin.

Lisätietoa

Päivitetty 26.11.2020

Onko ravintolassa järjestettävä bingo, karaoke, tietovisa tms. toiminta yleisötilaisuus, jota aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset koskevat?

Yksiselitteistä vastausta ei voida antaa jokaisen tilanteen varalta. Yleisötilaisuuksien järjestäminen ravintolassa kuuluu aluehallintoviraston määräysten piiriin riippumatta siitä, edellyttääkö osallistuminen lippua tai muuta järjestäjän hyväksymistä. Yleisötilaisuuksia ovat mm. yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut näihin rinnastettavat tilaisuudet. Jos esimerkiksi karaoke tai bingo on osa ravintolan jatkuvaa toimintaa, lähtökohtaisesti näitä ei pidetä yleisötilaisuuksina. Sen sijaan esimerkiksi ravintolassa järjestetyt konsertit ja vastaavat tapahtumat ovat lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia.

Tartuntatautilain tulkinnan kannalta toimintaa on peilattava lain ja sen nojalla annettujen rajoitusten tarkoitukseen. Lain tarkoituksena on rajoittaa ja ehkäistä tartuntavaaraa tilanteissa, joissa ihmiset ovat keskenään verrattain läheisessä kontaktissa.

Jokaisen toimijan pitäisi joka tapauksessa huomioida suositukset lähikontaktien välttämisestä miettiessään ohjelmallisten tilaisuuksien järjestämistä.

Ketkä lasketaan yleisön osallistujamäärään? 

Kun yleisö on erillään artisteista, urheilijoista tai muista toimijoista, yleisön henkilömäärään lasketaan mukaan yleisö ja sellaiset muut toimijat (kuten myyntipisteiden henkilökunta ja järjestyksenvalvojat), jotka ovat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten suorassa kontaktissa yleisöön.

Yleisön määrään ei siis lasketa mukaan yleisöstä erillään olevia urheilijoita, artisteja tai toimitsijoita. Yleisöstä erillään oleviin urheilijoihin, huoltohenkilökuntaan, toimitsijoihin ja vastaaviin henkilöihin sovelletaan kuitenkin omaa aluehallintoviraston voimassa olevan päätöksen mukaista rajoitustaan.

1.11. alkaen suurimmassa osassa maata voi rajatussa ulkotilassa tai sisätilassa järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuden, jos tilaisuuden toteutuksessa noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Joillakin alueilla on voimassa tiukempia rajoituksia.

Päivitetty 20.11.2020.

Voiko aluehallintovirasto määrätä, että yleisötilaisuuksissa pitää käyttää kasvomaskia?

Aluehallintoviraston toimivallassa ei ole määrätä kasvomaskien käytöstä. Yleisötilaisuuksia koskevissa päätöksissämme olemme edellyttäneet, että järjestäjä noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Ohjeessa todetaan mm., että järjestäjä voi suositella tilaisuuden osallistujia epidemiatilanteen mukaan käyttämään kasvomaskia.

Yksityiset tapahtumanjärjestäjät voivat lähtökohtaisesti harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö ne osallistujilta kasvomaskin käyttöä. Tällöin täytyy kuitenkin huomioida osallistujien yhdenvertainen kohtelu. Julkinen toimija ei lähtökohtaisesti voi edellyttää julkisissa tiloissa asiakkailta maskin käyttöä.

Maskien käytöstä suosituksia antavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, hallitus sekä alueellisesti sairaanhoitopiirit ja kunnat. Jokaisen ihmisen vastuulla on noudattaa omalta osaltaan voimassa olevia suosituksia ja ohjeita, joilla estetään epidemiatilanteen paheneminen.

Voiko toimija tai tapahtumanjärjestäjä lähettää aluehallintovirastolle turvallisuus- ja hygieniaohjesuunnitelmansa arvioitavaksi tai hyväksyttäväksi? 

Aluehallintovirastot eivät anna arvioita tai hyväksyntää yksittäisten toimijoiden suunnitelmille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatimien turvallisuus- ja hygieniaohjeiden soveltamisesta. Toimijan pitää itse arvioida, miten se voi parhaiten soveltaa näitä ohjeita toiminnassaan. 

Ohjeiden noudattamisen tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää viruksen leviäminen. Tarvittaessa neuvoja yleisten ohjeiden paikalliseen soveltamiseen voi kysyä kunnan tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä.

On huomattava, että yleisötilaisuuden järjestäminen voi edellyttää viranomaislupia, ja niistä täytyy tässäkin tilanteessa huolehtia. Vastuu on tilaisuuden järjestäjällä. Aluehallintovirastot eivät myönnä lupia tapahtumien järjestämiseen.

Voiko aluehallintovirasto määrätä yleisötilaisuuksien osallistujamäärää rajoitettavaksi esim. puoleen tilan sallitusta enimmäismäärästä?

Aluehallintovirasto voi päätöksissään edellyttää, että tietyn henkilömäärän ylittävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten järjestelyissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Tilaisuuden järjestäjän täytyy rajoittaa osallistujien määrää niin, että tilaisuudessa voidaan säilyttää ohjeen mukaisesti osallistujien tai seurueiden väliset turvaetäisyydet. 

Aluehallintovirasto ei ole velvoittanut järjestäjää rajaamaan osallistujia tiettyyn määrään tilan sallimasta enimmäismäärästä. Tällaiseen määräykseen liittyy käytännössä ongelmia: tilat voivat olla rakenteeltaan hyvin erilaisia eikä kaikkien tilojen osalta enimmäishenkilömäärää ole välttämättä selvästi määritelty. 

Lisäksi ravintoloita ja anniskelualueita koskevat tartuntatautilain ja sen nojalla annettujen valtioneuvoston asetusten mukaiset asiakasmäärien rajoitukset. Rajoitukset koskevat myös ravintolassa järjestettyjä yleisö- ja yksityistilaisuuksia. Rajoitukset voivat olla erilaisia eri alueilla tautitilanteen mukaisesti. 

Pitääkö yleisötilaisuudessa jokaisella osallistujalla olla istumapaikka? 

Jos yleisötilaisuuden tapahtuma-alue on kokonaisuutena anniskelualueella, jokaisella asiakkaalla täytyy olla istumapaikka pöydän tai vastaavan tason ääressä. Vaatimus istumapaikasta pöydän tai vastaavan tason ääressä koskee myös erilaisten tapahtumien yhteydessä olevaa ravintolatoimintaa ja anniskelua katsomossa. Viereinen istuin ei muodosta lain tarkoittamaa pöytää tai tasoa. Vaatimus istumapaikasta tulee ravintolatoiminnalle suunnatuista rajoitteista.

Jos tilaisuus ei ole anniskelualueella, jokaisella osallistujalla ei tarvitse olla omaa istumapaikkaa. Yleisötilaisuuksia koskevat määräykset eivät velvoita siihen, että osallistujilla pitäisi olla oma istumapaikka.

Mitä tarkoittaa se, että yleisötilaisuuksissa toimintaa pitää tarvittaessa eriyttää? 

Aluehallintovirastojen määräysten mukaisesti suurimmassa osassa maata on marraskuussa sallittua järjestää yli 50 henkilön sisä- ja ulkotilaisuuksia, jos tilaisuuksien järjestäjät voivat varmistaa osallistujien turvallisuuden noudattamalla THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Joillakin alueilla on voimassa tiukempia rajoituksia.

Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille alueille, jotta ohjeita voidaan tosiasiassa noudattaa. Tilaisuuden järjestäjän on harkittava, milloin erillisten alueiden rajaaminen on tarpeen, miten yleisön liikkuminen alueiden välillä järjestetään ja mikä on kunkin alueen sallittu enimmäisyleisömäärä. Järjestäjällä on vastuu tilaisuuden turvallisuudesta.

Jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Järjestäjän on esimerkiksi varmistettava osallistujien välisen 1-2 metrin turvavälin pitäminen myös silloin, kun yleisö saapuu tilaisuuteen ja poistuu sieltä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa muun muassa etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja tarvittaessa suositella kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan.

Päivitetty 20.11.2020

Mitä vaatimus alueellisesti rajatuista ulkotiloista tarkoittaa? 

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi lokakuussa suurimmassa osassa maata järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuden tai kokoontumisen. Joillakin alueilla on voimassa tiukempia rajoituksia. Lue lisää: Mitkä ovat tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset?

Rajattu ulkotila on järjestäjän määrittämä alue tai alueet, jossa tapahtuma järjestetään. Jos tapahtuma toteutetaan laajoilla alueilla ja ilman fyysistä rajausta, esimerkiksi aitaa, tapahtuman järjestäjä voi tehdä aluemäärityksen kartalla. Tapahtuman järjestäjän täytyy huolehtia, että turvavälejä ja muita hygienia- ja turvallisuusohjeita on mahdollista noudattaa tapahtuma-alueella.

Päivitetty 16.10.2020

Pitääkö tapahtumanjärjestäjän tiedottaa koronatartunnasta ja mahdollisesta altistuksesta?  

Jos ilmenee, että osallistujat ovat tapahtumassa mahdollisesti altistuneet koronatartunnalle, tapahtuman järjestäjä voi tiedottaa asiasta. Suosittelemme tiedotusta ainakin silloin, kun tartunnan saanut on ollut lähikontaktissa useampien henkilöiden kanssa, eikä heitä kaikkia vielä ole tavoitettu. 

Tiedotuksessa ei pidä mennä sellaisiin yksityiskohtiin, että tartunnan saaneen henkilöllisyys voisi paljastua tai että tämän henkilöllisyyden voisi annettujen tietojen perusteella päätellä. Kertoa voi, että tapahtumaan osallistuneella on varmistunut koronatartunta, ja että tapahtumassa olleiden kannattaa tarkkailla vointiaan mahdollisten oireiden varalta. 

Mihin voi ilmoittaa, jos havaitsee isoja yleisömassoja tai rajoituksista piittaamatonta toimintaa?

Aluehallintovirastojen määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista ovat luonteeltaan yleisluontoiset. Lokakuussa voi suurimmassa osassa maata järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuden tai kokoontumisen, jos siinä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Joillakin alueilla on voimassa tiukempia rajoituksia.

Aluehallintovirastot eivät valvo yleisötapahtumien järjestämistä, sillä laissa ei ole määritelty aluehallintovirastoille toimivaltaa valvonnan osalta. Korostamme kunkin toimijan omavalvontaa ja vastuuta noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia. Jos havaitset mielestäsi määräysten vastaista toimintaa, sinun kannattaa ensisijaisesti selvittää asiaa tilaisuuden järjestäjän kanssa.

Aluehallintovirastojen määräykset eivät koske esimerkiksi yksityisiä kokoontumisia, kuten perhejuhlia tai vapaamuotoisia illanistujaisia.  Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa muiden kokoontumisten rajoittamiseen. Määräyksemme eivät myöskään koske jatkuvaluonteista, normaalia palvelutoimintaa ja muuta tiloissa yleisesti harjoitettava toimintaa. Määräyksemme koskevat nimenomaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Lokakuussa suurimmassa osassa maata alle 50 henkilön tilaisuudet ovat sallittuja ilman erityisiä ehtoja, mutta suosittelemme, että niissäkin noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä. Jokainen ihminen vastaa omalta osaltaan ohjeiden noudattamisesta ja päättää harkintansa perusteella tapahtumiin ja kokoontumisiin osallistumisesta. 

Poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Poliisi voi puuttua selkeisiin aluehallintoviraston määräämien kokoontumisrajoitusten rikkomuksiin ja tarvittaessa muihinkin kokoontumisiin, jos niistä aiheutuu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.  

Lisäksi yleisötapahtuman järjestäminen voi vaatia viranomaislupia ja -ilmoituksia, joista vastaa tilaisuuden järjestäjä.  

Ravintoloiden toiminta

Aluehallintovirasto valvoo tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen mukaisesti sitä, että ravintolat noudattavat toiminnassaan tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaan voimassa olevia velvollisuuksia ja rajoituksia. Aluehallintovirasto voi pyytää valvontaan virka-apua poliisilta. Ravintoloissa ja niiden terasseilla, kuten kaikilla muillakin anniskelualueilla, pitää mm. olla jokaisella asiakkaalla oma istumapaikka tason ääressä. Ravintolatoiminnan velvollisuuksien noudattamisessa myös ravintoloitsijoilla on suuri vastuu tehdä omavalvontaa. 

Jos havaitset ravintolassa koronaan liittyvien rajoitusten vastaista toimintaa, sinun kannattaa ensin selvittää asiaa henkilökunnan kanssa. Voit pyytää ravintolan henkilökunnalta nähtäväksi suunnitelma, jossa on kuvattu, kuinka ravintolan toiminnassa on huomioitu rajoitukset ja velvollisuudet hygieniajärjestelyistä koronavirustartuntojen estämiseksi. Tarvittaessa voit ottaa aluehallintovirastoon yhteyttä. Aluehallintovirasto tekee valvontaa pääosin ilmoitusten perusteella keskittyen vakavimpiin rikkomuksiin.

Päivitetty 15.10.2020.

Voiko aluehallintovirasto määrätä harrastustoiminnan keskeytettäväksi koronatilanteen vuoksi?

Harrastustoimintaa on hyvin monenlaista, ja osa harrastustoiminnasta voi olla yleisötilaisuudeksi tai yleiseksi kokoukseksi tulkittava tapahtuma. Tällaiset tilaisuudet ovat aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevien rajoitusten piirissä. (Yleisötilaisuuden määritelmästä tarkemmin tämän osion muissa kysymyksissä.)

Esimerkiksi urheiluseurojen ja muiden harrastuskerhojen toiminta ja tilaisuudet, joissa ei ole yleisöä ja jotka eivät ole kaikille avoimia, eivät ole yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu niiden rajoittamiseen. Mm. tavanomaiset urheiluharjoitukset ja ryhmäliikuntatunnit eivät lähtökohtaisesti siten kuulu aluehallintovirastojen määräysten piiriin.

Hallitus suositteli 15.10.2020, että aikuisten korkean tartuntariskin ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa keskeytettäisiin alueilla, joissa koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa. Kaikenikäisten harrastustoiminta pitäisi järjestää niin, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Leviämisvaiheen alueilla hallitus suosittelee ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tarvittaessa kokonaan, mutta lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta pitäisi käyttää erityistä harkintaa. Myös sairaanhoitopiirit ja kunnat voivat antaa tarkempia alueellisia ja paikallisia suosituksia harrastustoiminnan järjestämisestä.

Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Hallituksen tiedote 15.10.2020: Hallitus linjasi valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi

Julkaistu 16.10.2020

Koskevatko kokoontumisrajoitukset uimahallien, kuntosalien ja muiden liikuntatilojen toimintaa?

Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien rajoituksista eivät koske uimahallien, kuntosalien ja muiden liikuntatilojen tavanomaista toimintaa. Rajoitukset kuitenkin koskevat liikuntatiloissa mahdollisesti järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Esimerkiksi säännöllisesti järjestettävät, ohjatut vesijumppa- ja muut ryhmäliikuntatunnit katsotaan liikuntatilan tavanomaiseksi toiminnaksi, jolloin niitä ei koske aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksien rajoituksista.

Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita. Urheiluhallien ja liikuntapaikkojen ylläpitäjien täytyy itse arvioida, miten viranomaisten ohjeita voidaan parhaiten soveltaa paikallisiin olosuhteisiin niin, että asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus varmistetaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa ohjetta tulee soveltaa myös julkisten tilojen käytössä. 

Erityisesti uimahallien osalta palvelun tuottajan kannattaa käydä toimintojen avaamissuunnitelmaa läpi yhdessä kaupungin ympäristöterveysviranomaisten kanssa (mukaan lukien omavalvontaan ja allasveden laadun selvittämiseen liittyvät asiat) ja huomioida legionellariski suljetuissa vesijärjestelmissä (esim. käyttämättömät vesipisteet, tyhjennetyt uima-altaat).

Päivitetty 30.9.2020.

Koskevatko aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksia? 

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista eivät koske yksityistilaisuuksia, kuten yksityisten henkilöiden järjestämiä hääjuhlia. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia, kuten häät, hautajaiset, ristiäiset, syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot. Hallitus kuitenkin suosittelee, että näissäkin tilaisuuksissa noudatetaan yleisiä ohjeita hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muista järjestelyistä, joilla estetään koronavirustartuntoja. Myös kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat antaa alueellisia suosituksia yksityistilaisuuksien järjestämisestä.

Jos yksityistilaisuus järjestetään ravintolassa tai muussa elintarvikehuoneistossa, siinä pitää kuitenkin huomioida voimassa olevat ravintolatoiminnan rajoitukset ja velvoitteet. Näistä on määrätty tartuntatautilain väliaikaisessa muutoksessa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Päivitetty 20.11.2020.

Koskevatko kokoontumisrajoitukset jumalanpalveluksia ja muuta vastaavaa uskonnonharjoittamista?

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi messut, vesperit ja ristisaatot. On kuitenkin huomattava, ettei tämä poikkeus koske uskonnollisiksi yhdyskunniksi rekisteröimättömiä uskonnollisia yhteisöjä ja yhdistyksiä. Niitä koskevat aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksista (ja mahdolliset kuntien antamat määräykset).

Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja muuta uskonnollista yhdyskuntaa, joka on rekisteröity uskonnonvapauslain mukaisesti. Uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa säätelevät yhdyskunnat itse. Aluehallintovirastolla ei ole lain mukaan toimivaltaa rajoittaa tällaisia tilaisuuksia.

On kuitenkin vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Moni uskonnollinen yhteisö onkin linjannut noudattavansa terveysturvallisuutta parantavia ohjeita ja käytäntöjä tilaisuuksissaan ja esimerkiksi järjestää jumalanpalveluksia verkkotilaisuuksina.

Päivitetty 30.10.2020.

Kuuluuko hirvijahti aluehallintoviraston määräämien kokoontumisrajoitusten piiriin?

Aluehallintovirastojen antamat rajoitteet ja kiellot eivät estä hirvenmetsästyksen harrastamista. Metsästysseuran toiminta tulee kuitenkin järjestää siten, että aluehallintoviraston antamat rajoitteet otetaan seuran toiminnassa huomioon. Metsästystä järjestettäessä tulee väkeä kokoavissa tilanteissa huomioida aluehallintoviraston antamat päätökset tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Näin voidaan toimia esimerkiksi jakautumalla pienempiin ryhmiin.

Metsästysseurat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on muun muassa harjoittaa metsästystä ja riistanhoitoa. Hirvenmetsästys kerää kokoon eri kokoisia metsästysseurueita, joihin voi kuulua muun muassa sekä metsästäjiä että ajomiehiä tai -naisia. Metsästystä määrittää metsästyslaki ja metsästystä johtaa metsästyksen johtaja. 

Metsästyksen järjestämisessä on myös syytä huomioida alueellisesti voimassa olevat suositukset, jolla estetään tartuntataudin leviäminen.

Lisätietoa:

Ovatko SPR:n Veripalvelun verenluovutustilaisuudet yleisötilaisuuksia?

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun verenluovutustilaisuudet eivät ole laissa tarkoitettuja yleisötilaisuuksia. Toimivan verihuollon turvaaminen on välttämätöntä kaikissa tilanteissa. Se edellyttää liikkuvaa veripalvelutoimintaa ja luovutustilaisuuksien järjestämistä. On ensiarvoisen tärkeää, että verenluovutustilaisuudet järjestetään.

Lisää tietoa verenluovutuksesta koronapandemian aikana Veripalvelun verkkosivuilta

Miten koronarajoitukset on huomioitava tanssilavoilla?

Tanssilavoilla järjestettävät tanssit ovat yleisötilaisuuksia. Näin ollen tanssien järjestämisessä pitää noudattaa aluehallintovirastojen määräyksiä yleisistä kokouksista ja yleisötilaisuuksista.

Lokakuussa suurimmassa osassa maata sisä- ja ulkotiloissa voi järjestää yleisötilaisuuden ilman erityisiä ehtoja, jos osallistujia korkeintaan 50. Jos sisätilassa tai rajatussa ulkotilassa järjestetyssä yleisötilaisuudessa osallistujia on yli 50, tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Joillakin alueilla on voimassa tiukempia rajoituksia.

Suosittelemme, että myös alle 50 henkilön tilaisuuksissa noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjeita. Ohjeilla ehkäistään koronavirustartuntojen leviämistä.

THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää, joten yleisötilaisuuksissa on varmistettava, että turvavälejä on mahdollista ylläpitää. Tulkintamme mukaan lavatansseissa seurueiden väliin olisi hyvä jäädä 1-2 metriä. Tulkinta on sama kuin ravintoloita koskevissa ohjeissamme. 

Lisäksi tungoksen syntymistä pitäisi välttää. Tanssin osalta olemme ohjeistaneet ravintoloita seuraavalla tavalla, joka sopii myös lavatansseihin: 

 • Ravintoloiden täytyy järjestää tilarakenteiden ja kalusteiden lisäksi palvelutoimintansa niin, että asiakkaiden altistumista koronaviruksen leviämiselle ehkäistään.  

 • Ravintolan pitää huolehtia erityisesti siitä, että sen tiloissa ei synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden välillä on riittävä etäisyys.  

 • Tanssia tai muuta vastaavaa toimintaa ei ole kielletty, mutta sen järjestämisessä pitää huomioida edellä mainitut rajoitukset, joilla ehkäistään taudin leviämistä.  

Suosittelemme, että tanssilavalla tilaisuuden järjestäjä harkitsee erilaisia toimia, joilla voidaan varmistaa paikalla olijoiden turha altistuminen mahdollisille tartunnoille. Hyvä on miettiä esimerkiksi miten varmistetaan, ettei tanssilattialle tule tungosta, tai miten järjestäjä ohjeistaa parinvaihdoksen toteutettavaksi niin, että se ei aiheuta tungosta tai tiiviitä rivejä tai jonoja. 

Jos yleisötilaisuus, kuten lavatanssit, on ravintolan yhteydessä, tanssien järjestäjän tulee lisäksi noudattaa anniskelutoiminnalle asetettuja velvollisuuksia (esim. jokaiselle asiakkaalle on oltava istumapaikka).

Lue lisää:

Päivitetty 15.10.2020.

Koskevatko kokoontumisrajoitukset myös yhtiökokouksia ja yhdistysten kokouksia? 

Yhtiökokoukset ja rekisteröityjen yhdistysten sääntömääräiset kokoukset ovat lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia. Niitä siis koskevat aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset.  

Rekisteröimättömien yhdistysten kokoukset ovat luonteeltaan niin erilaisia, että yhtä yleispätevää vastausta on mahdoton antaa. Joka tapauksessa kaikissa tilanteissa, joissa ihmisiä kokoontuu yhteen, on syytä varmistaa osallistujien turvallisuus, vaikka kokoontumisten järjestämistä ei olisi rajoitettu viranomaispäätöksillä. 

3.10.2020-30.6.2021 on voimassa laki, jolla voidaan poiketa osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Käytännössä laki mahdollistaa mm. yhtiökokousten ja yhdistysten sääntömääräisten kokousten järjestämisen etäyhteyksillä. 

Läsnäolokokouksissa osallistujia voi jakaa pienempiin ryhmiin selkeästi erillisiin tiloihin, joilla on oma sisäänkäynti. Tällöin tartuntataudin leviämisen estämisen näkökulmasta on tulkittavissa, että jokainen pienempi ryhmä muodostaa oman tilaisuutensa, jota kutakin koskee voimassa oleva määräys kokoontumisrajoituksista.  

Vastuu kokousten järjestämisestä osallistujille turvallisella tavalla on aina yhtiöllä tai yhdistyksellä, joka kokouksen järjestää. Epidemiatilanteessa lähikontaktien määrä pitäisi karsia minimiin ja jokaisen tulisi omalta osaltaan huomioida suositukset ja ohjeet, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä. 

Taustaa yhtiökokousten sisällyttämiselle kokoontumisrajoitusten piiriin 

Yleisötilaisuuden ja yleisen kokouksen käsitteet on määritelty kokoontumislaissa. Kyseisiä termejä käytetään myös tartuntatautilaissa. Kokoontumislain ja tartuntatautilain tulkinnat käsitteiden piiriin kuuluvista tilaisuuksista eivät kuitenkaan ole täysin yhteneväisiä. Tämä johtuu siitä, että tartuntatautilakia tulkitaan nimenomaan tartuntatautien leviämisen ehkäisyn lähtökohdista. Tartuntatautilakia koskevan hallituksen esityksen 58 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kyseisen pykälän perusteella voidaan määrätä väkeä kokoavien tilaisuuksien kieltämisestä tai rajoittamisesta. 

Yhtiökokousten lukeminen yleisötilaisuuksien piiriin perustuu oikeusministeriön keväällä 2020 laatimaan linjausmuistioon sekä edellä todettuun kokoontumislain ja tartuntatautilain tulkinnan suhteeseen. 

Lisää tietoa: 

 •  

Päivitetty 26.11.2020

Koskevatko julkisten kokoontumisten rajoitukset myös kirjastoja?

Aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske normaalia kirjastotoimintaa. Kokoontumisrajoitukset koskevat kuitenkin kirjastojen järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Päivitetty 18.8.2020.

Miten varmistetaan turvallinen asiointi kirjastossa?

Kirjastojen toiminnassa sovelletaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronaviruksen ehkäisemiseksi. Kirjastoissa on huolehdittava mm. tilojen ja laitteiden hygieniasta ja asiakkaiden turvavälien säilymisestä. Ohjeet koskevat myös kirjastoautoja ja omatoimikirjastoja.

Voit lainata ja palauttaa kirjastosta aineistoja normaalisti. Jos haluat välttää kirjastotiloissa asiointia, suosi verkkoaineistoja, kuten e-kirjoja.

Lue lisää:

Mistä tapahtuman tai yleisötilaisuuden järjestäjä löytää ohjeita turvallisen tapahtuman järjestämiseen? 

Aluehallintovirastot ovat määränneet, että marraskuussa suurimmassa osassa maata yli 50 henkilön tilaisuuksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Joillakin alueilla on voimassa tiukempia rajoituksia.

Tarvittaessa kunnan tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä voi kysyä neuvoja yleisten ohjeiden paikalliseen soveltamiseen.

Päivitetty 20.11.2020.

Voivatko määräykset kokoontumisrajoituksista vielä muuttua?

Aluehallintovirastojen päätökset kokoontumisrajoituksista perustuvat hallituksen linjauksiin ja terveysviranomaisten arvioon vallitsevasta koronavirustilanteesta ja sen kehittymisestä. Jos epidemiatilanne pahenee, aluehallintovirastot voivat tarkastella tekemiään päätöksiä uudestaan. Epidemiologisen tilannearvion perusteella rajoituksia voidaan siis tarvittaessa tiukentaa. Jos tautiryppäitä esiintyy paikallisesti yhden kunnan alueella, kunta voi tehdä alueellaan vastaavia päätöksiä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta.

Päivitetty 20.11.2020.

Hyödyllisiä linkkejä

Takaisin alkuun


B. Ravintolat ja alkoholi

Ravintoloiden toimintaa koskevat velvollisuudet 1.6.2020 alkaen.

Lisätietoa alkoholin anniskelusta: Anniskeluluvat

Millä perusteella ravintoloiden toimintaa on rajoitettu koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa?

Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella (uudella pykälällä 58 a), joka on voimassa 1.11.2020–28.2.2021, ja sen nojalla annetuilla valtioneuvoston asetuksilla. Aluehallintovirasto ei tee päätöksiä ravintoloiden toiminnan rajoitusten sisällöstä tai laajuudesta.

Tartuntatautilain ja sen nojalla annettujen asetusten mukaisten ravintoloiden toiminnan rajoitusten ja velvoitteiden tarkoituksena on estää koronaviruksen leviäminen. Rajoitukset voivat olla eri alueilla erilaisia epidemiatilanteen mukaisesti.

Tartuntatautilaki (Finlex)

Vastausta on päivitetty 25.11.2020.

Millaiset ravintolatoiminnan rajoitukset ovat voimassa eri alueilla? 

Ravintoloiden aukioloaikojen, anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoitukset perustuvat ravintoloiden toiminnan luonteeseen ja alueelliseen tautitilanteeseen. Ravintoloiden toiminnan rajoituksista on säädetty tartuntatautilaissa ja sen nojalla annetuilla asetuksilla.

Ravintoloiden toimintaa rajoitetaan tiukemmin ravintoloissa, joissa alkoholijuomien tarjoilu on ravintolan pääasiallista toimintaa. Ruokaravintoloiden rajoitukset ovat siis vähemmän tiukat. Lisätietoa ravintoloiden määritelmistä on vastauksessa UKK-kysymykseemme "Miten määritellään ravintolatyypit, joita koskevat eri rajoitukset?". Alla luetellut rajoitukset ovat voimassa enintään 15.12.2020 asti. Valtioneuvosto voi antaa uusia asetuksia, joilla rajoituksia muutetaan tai jatketaan. 

Anniskeluajat

 • Uuden maakunnassa anniskelu on kaikissa ravintoloissa sallittu klo 07*−22.
 • Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa anniskelu on sallittu kaikissa ravintoloissa klo 07*−22.
 • Muissa maakunnissa anniskelu on sallittu kaikissa ravintoloissa klo 07*−24.

*Anniskelun saa aloittaa kello 7, jos ravintolalla on siihen lupa (jatkoaikalupa). Muutoin anniskelun saa aloittaa alkoholilain mukaisesti kello 9.

Aukioloajat

 • Uudenmaan maakunnassa kaikkien ravintoloiden aukiolo on sallittu klo 05−23.
 • Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa ravintoloiden, joiden pääasiallinen toiminta on alkoholin tarjoilu, aukiolo on sallittu klo 24−23*. Muiden ravintoloiden aukiolo on sallittu klo 01−24*.
 • Muissa maakunnissa ravintoloiden, joiden pääasiallinen toiminta on alkoholin tarjoilu, aukiolo on sallittu klo 02−01**. Muilla ravintoloilla ei ole aukiolorajoitusta.

*Ravintola täytyy sulkea asiakkailta kello 24 yhden tunnin ajaksi.
**Ravintola täytyy sulkea asiakkailta kello 01 yhden tunnin ajaksi.

Asiakasmäärät sisätiloissa

 • Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat 
  • Ravintoloiden, joiden pääasiallinen toiminta on alkoholin tarjoilu, asiakasmäärä voi olla korkeintaan 50 % suurimmasta sallitusta määrästä.
  • Muiden ravintoloiden asiakasmäärä voi olla korkeintaan 75 % suurimmasta sallitusta määrästä.
 • Muissa maakunnissa ei ole asiakasmäärien rajoituksia ravintoloille.
   
 • Suurimmalla sallitulla asiakasmäärällä tarkoitetaan anniskeluluvassa tai rakennuspaikkaluvassa määriteltyä yhtä aikaa tilassa oleskelevien asiakkaiden suurinta mahdollista määrää.

Mitä tahoja yllä kuvatut rajoitukset eivät koske?

 • Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravintoloita tai kahviloita eivätkä kansainvälistä vesi- ja ilmaliikennettä.
 • Henkilöstöravintoloita ja take away -myyntiä eivät koske aukiolo- ja anniskeluaikojen eivätkä asiakasmäärien rajoitukset.

Hallitus seuraa alueiden epidemiatilannetta ja huolehtii siitä, että kullakin alueella sekä rajoitusten kohteina olevissa ravintoloissa käytetään vain epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Yleiset velvoitteet, jotka koskevat ravintoloita koko Suomessa

1.11.-15.12.2020 ravintoloita ja kahviloita koskevat muut tartuntatautilain pykälän 58 a ja sen nojalla 30.9.2020 annetun asetuksen mukaiset velvollisuudet, joita noudattamalla ehkäistään koronaviruksen leviämistä.

Käytännössä ravintoloissa on edelleen huolehdittava hyvästä hygieniasta ja asiakkaiden välisistä turvaetäisyyksistä. Ravintolan on tehtävä suunnitelma, jossa kuvataan toimenpiteet tartuntojen estämiseksi. Alla on lueteltu tiivistetysti keskeiset velvollisuudet, joita ravintoloiden toiminnassa pitää noudattaa koko Suomessa 1.11.-15.12.2020:

 • Ravintolan pitää ilmoittaa asiakkaikseen saapuville näkyvästi, että henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, ei saa tulla ravintolaan.
 • Ravintolan on huolehdittava siitä, että sen
  • asiakkaille on varattu näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin tilaan saavuttaessa;
  • käyttämät kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muut asiakkaiden kosketettaviksi tulevat pinnat ja irtaimet esineet pidetään puhtaina siten, etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen vaaraa;
  • asiakkaat saavat näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista ravintolassa noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.
 • Kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä. Baaritiskin ääressä voi istua. (Vaatimus ei koske henkilöstöravintoloita eikä take away -myyntiä.)
 • Asiakkaiden oleskelu pitää järjestää riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittaa riittävän etäälle toisistaan. Lähtökohtana riittävän etäisyyden määrittämiseen voi pitää vähintään 1–2 metriä, jonka pitäisi THL:n ohjeistuksen mukaan jäädä myös yleisötilaisuuksissa henkilöiden tai seurueiden väliin. (Vaatimus ei koske henkilöstöravintoloita eikä take away -myyntiä.)
 • Ravintolan pitää laatia suunnitelma, jossa on kuvattu toimenpiteet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.
  • Suunnitelman tiivistelmän pitää olla asiakkaiden näkyvillä näiden saapuessa ravintolaan ja koko suunnitelma täytyy antaa asiakkaiden nähtäväksi sitä pyydettäessä.
  • Suunnitelman voi yhdistää alkoholilaissa, elintarvikelaissa ja tupakkalaissa mainittuihin omavalvontasuunnitelmiin.

Aluehallintoviraston ohje ja liitteet:

Lisätietoa:

Vastausta on päivitetty 26.11.2020

Miten määritellään ravintolatyypit, joita koskevat eri rajoitukset?

1.11.2020 alkaen ravintoloita koskevat rajoitukset riippuvat siitä, millaista toimintaa niillä on. Alle on jaoteltu ravintolat kahteen ryhmään niiden toimintatyypin mukaan. Arvion siitä, kumpaan ryhmään ravintola kuuluu, tekee ensi sijassa ravintolayritys itse.

Alkoholijuomia pääasiallisesti tarjoileva ravintola

Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi yökerhot, anniskelubaarit ja pubit.

Ravintolan pääasiallista toimintaa arvioidaan ensisijaisesti sen luonteen perusteella. Ratkaisevaa on, kokoontuvatko asiakkaat ravintolaan pääasiassa aterioimaan omissa pöytäseurueissaan vai onko ravintolan pääasiallinen toiminta alkoholijuomien myyntiä. Ravintolan toiminta ei muutu ruokaravintolaksi vain sen perusteella, että ravintola pitää myynnissä vähäistä määrää ruokaa. Myöskään ravintolasta käytettävä nimike ei ole itsessään merkityksellinen toiminnan määrittelyn kannalta.

Joidenkin ravintoloiden toiminta voi olla esimerkiksi päivällä ruokaravintolan tyyppistä toimintaa ja illalla pääsääntöisesti anniskelua. Ravintolan toiminta voi myös vaihdella viikonpäivän tai vuodenajan mukaan. Tällaisiin ravintoloihin sovelletaan kunakin ajankohtana sitä rajoitusta, johon niiden toiminta kyseisenä ajankohtana liittyy.

Muu kuin edellä tarkoitettu ravintola

Ryhmään kuuluvat ravintolat voivat olla esimerkiksi ruokaravintoloita, pizzerioita tai hampurilaisravintoloita, kahviloita tai lounasruokaloita.  

Ryhmään kuuluvat myös sellaiset toimipaikat, joissa pääasiallinen liiketoiminta on muu kuin ravitsemisliiketoiminta. Tällaisia toimipaikkoja voivat olla esimerkiksi biljardisalit ja keilahallit, joilla on anniskelulupa.

Julkaistu 30.10.2020

Pitääkö asiakkailla olla edelleen oma istumapaikka ravintolassa?

Kaikilla ravintolan asiakkailla pitää olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Baaritiskin ääressä omalla istumapaikalla istuminen on sallittua. Ravintolalla on kuitenkin velvollisuus huolehtia asiakkaiden välisen sekä asiakkaiden ja henkilökunnan välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä.

Vaatimus istumapaikasta pöydän tai vastaavan tason ääressä koskee myös erilaisten tapahtumien ravintolatoimintaa ja anniskelualueeksi luokiteltuja katsomoita. Viereinen istuin, katsomopenkin tukirakennelmat tai katsomopenkin edessä kulkeva betoninen lattiataso eivät muodosta lain tarkoittamaa pöytää tai tasoa. Myöskään piknik-huopa tai vastaava kangas maahan asetettuna ei täytä pöydän tai vastaavan tason määritelmää.

Vaatimus istumapaikasta ja pöydästä tai vastaavasta tasosta perustuu siihen, että asiakkaiden välisten turvavälien on säilyttävä ja niitä täytyy voida myös valvoa. Turvavälit ovat välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Pöydän tai vastaavan tason täytyy olla asiakkaan helposti käytettävissä ja riittävällä etäisyydellä muista, jotta turvaväli muihin asiakkaisiin säilyy.

Vastausta on päivitetty 30.10.2020.

Pitääkö myös tapahtumatarjoilussa olla istumapaikka?

Vaatimus istumapaikasta pöydän tai vastaavan tason ääressä koskee myös erilaisten tapahtumien anniskelualueita. Jos katsomo on luokiteltu anniskelualueeksi, tulee asiakkaalla olla istumapaikan lisäksi pöytä tai vastaava taso käytössään. Näin ollen viereinen istuin, katsomopenkin tukirakennelmat tai katsomopenkin edessä kulkeva betoninen lattiataso eivät täytä vaatimuksia. Myöskään piknik-huopa tai vastaava kangas maahan asetettuna ei täytä pöydän tai vastaavan tason määritelmää.

Vaatimus istumapaikasta ja pöydästä tai vastaavasta tasosta perustuu poikkeukselliseen tilanteeseen taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Asiakkaiden välisten turvavälien on säilyttävä ja niitä täytyy voida myös valvoa. Anniskelualueilla on riski, että suuri määrä ihmisiä kerääntyy pienelle alueelle ja jos liikkumista ei rajoiteta edellä mainituin istumisjärjestelyin, tartuntariski kasvaa. Myös suuren väkimäärän purkautuminen esimerkiksi erätauon jälkeen on haastava hallita niin, että turvavälit säilyvät. Turvavälit ovat välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Muualla kuin anniskelualueella istumapaikka- ja pöytävaatimusta ei ole. Näin ollen muualla kuin anniskelualueella nautittua väliaikatarjoilua ja take away -annoksia pöytävaatimus ei koske. Tapahtuman järjestäjän on mahdollisuus muuttaa anniskelualuetta esimerkiksi rajaamalla sen pienemmäksi. Anniskelulupaan ei tarvitse tehdä muutoksia ja näin säilyy myös mahdollisuus tehdä ottelukohtaisesti muutoksia ravintolatoimintaan tarpeen mukaan. Ravintola-alue tulee kuitenkin rajata selkeästi muusta tapahtuma-alueesta.

Saako ravintolassa järjestää tanssia tai muuta toimintaa, jossa asiakkaat eivät istu pöytien ääressä?

Ravintoloiden täytyy järjestää tilarakenteiden ja kalusteiden lisäksi palvelutoimintansa niin, että asiakkaiden altistumista koronaviruksen leviämiselle ehkäistään. Ravintolan pitää huolehtia erityisesti siitä, että sen tiloissa ei synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden välillä on riittävä etäisyys. Tanssia tai muuta vastaavaa toimintaa ei ole kielletty, mutta sen järjestämisessä pitää huomioida edellä mainitut rajoitukset, joilla ehkäistään taudin leviämistä.

Koskevatko ravintolatoiminnan rajoitukset terasseja?

Ravintoloiden ulkotiloja, kuten terasseja, koskevat voimassa olevat tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset toiminnan vaatimukset: esimerkiksi jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja pintojen puhtaudesta ja asiakkaiden välisestä riittävästä etäisyydestä täytyy huolehtia.

Koskevatko rajoitukset myös ravintolassa tai kahvilassa järjestettyä yksityistilaisuutta, esimerkiksi hääjuhlaa?

Kyllä, ravintoloiden ja kahviloiden toiminnan rajoitukset koskevat myös niissä järjestettyjä yksityistilaisuuksia. Esimerkiksi vaatimukset hygieniasta ja turvaetäisyyksistä on huomioitava. Lisäksi pitää huomioida aukiolo- ja anniskeluaikojen rajoitukset sekä mahdolliset asiakasmäärien rajoitukset.

Rajoitukset eivät lähtökohtaisesti koske sellaisia yksityistilaisuuksia, jotka järjestetään muissa tiloissa kuin ravintolassa tai kahvilassa. Rajoitukset eivät siis koske kotioloissa tai vastaavissa paikoissa, esimerkiksi vuokratuissa kokous- tai juhlatiloissa järjestettyjä yksityistilaisuuksiä. Suosittelemme kuitenkin ravintoloita koskevan ohjeistuksen noudattamista myös muissa kuin ravintolan tai kahvilan tiloissa järjestetyissä yksityistilaisuuksissa.

Päivitetty 16.10.2020.

Voiko ravintolassa olla esiintyjiä, esimerkiksi artisteja?

Aluehallintovirastojen määräykset yleisötilaisuuksien järjestämisestä koskevat myös ravintoloissa järjestettyjä tilaisuuksia.

Yleisötilaisuuksia ovat esimerkiksi yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut näihin rinnastettavat tilaisuudet. Jos ravintolassa on siis esimerkiksi vierailevien esiintyjien tilaisuuksia, tilaisuuden järjestämisessä pitää huomioida ravintolatoiminnan rajoitusten lisäksi aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien järjestämisestä.

Lisätietoa yleisötilaisuuksien järjestämisen rajoituksista

Vastausta on päivitetty 2.10.2020.

Miten ravintoloiden toimintaa valvotaan?

Keskeinen rooli valvonnassa on ravintoloitsijoiden omavalvonnalla. Aluehallintovirasto on laatinut ravintoloitsijoiden käyttöön ohjeistuksen, jonka mukaisesti ravintoloiden ylläpitäjät voivat suunnitella toimintaansa vastaamaan rajoituksia ja laatia lain mukaisen suunnitelman asiakkaiden nähtäväksi. Ohjeistus ja tarvittavat lisätiedot löytyvät sivulta avi.fi/web/avi/ravintolat.

Aluehallintovirasto valvoo tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen mukaisesti sitä, että ravintolat noudattavat voimassa olevia vaatimuksia ja rajoituksia. Valvonnan perusteella aluehallintovirasto voi määrätä ravintoloitsijan korjaamaan toimintaansa tietyn määräajan kuluessa ja räikeimmissä rikkomuksissa jopa määrätä ravintolan suljettavaksi enintään kuukauden ajaksi. Aluehallintovirasto voi pyytää valvontaan virka-apua poliisilta.

Mihin asiakas voi ilmoittaa, jos havaitsee ravintolan toimivan määräysten vastaisesti?

Jos asiakas havaitsee ravintolan toimivan määräysten vastaisesti, ensin kannattaa pyytää ravintolan henkilökunnalta nähtäväksi suunnitelma, jossa on kuvattu, kuinka ravintolan toiminnassa on huomioitu toiminnan rajoitukset ja vaatimukset hygieniajärjestelyistä koronavirustartuntojen estämiseksi. Ravintolan ylläpitäjällä on tartuntatautilain mukaan velvollisuus laatia edellä mainittu suunnitelma ja antaa se pyydettäessä asiakkaalle nähtäväksi. Suunnitelman tiivistelmän täytyy olla ravintolassa näkyvästi esillä asiakkaan saapuessa ravintolaan.

Jos ravintoloitsija ei noudata laatimaansa suunnitelmaa tai suunnitelmaa ei ole lain mukaisesti saatavilla, asiakas voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto tekee valvontaa pääosin ilmoitusten perusteella keskittyen vakavimpiin rikkomuksiin. Yhteydenotot pyydetään alueellisesti alkoholihallinnon sähköpostiosoitteisiin:

 • Etelä-Suomi: alkoholihallinto.etela@avi.fi
 • Itä-Suomi: alkoholihallinto.ita@avi.fi
 • Lappi: kirjaamo.lappi@avi.fi
 • Lounais-Suomi: kirjaamo.lounais@avi.fi
 • Länsi- ja Sisä-Suomi: kirjaamo.lansi@avi.fi
 • Pohjois-Suomi: alkoholihallinto.pohjois@avi.fi

Mikä on aluehallintoviraston rooli ravintoloiden toimintaa koskevien päätösten teossa?

Aluehallintovirasto ei tee ravintoloiden toimintaa rajoittavia päätöksiä eikä voi vaikuttaa rajoitusten sisältöön tai laajuuteen. Rajoitukset ja velvoitteet ravintoloiden toiminnalle perustuvat tartuntatautilain määräaikaiseen muutokseen (uuteen pykälään 58 a) ja lain nojalla annettuihin asetuksiin. Hallitus valmistelee lakiesityksiä ja eduskunta hyväksyy ne. Asetukset valmistellaan ministeriössä ja hyväksytään valtioneuvoston istunnossa.

Aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluu valvoa, että ravintoloiden toiminnassa noudatetaan tartuntatautilain ja sen nojalla annettujen asetusten mukaisia rajoituksia.

Aluehallintovirasto tekee päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä tai rajoittamisesta hallituksen linjausten mukaisesti tartuntatautilain pykälän 58 perusteella. Osa näistä päätöksistä voi koskea myös ravintoloissa järjestettyjä tilaisuuksia.  

Ajantasainen tartuntatautilaki (Finlex)

Miten ravintoloiden toiminnan rajoitukset vaikuttavat henkilöstöravintoloihin?

Ravintoloiden aukioloaikoja ja osassa maakuntia myös asiakasmääriä on rajoitettu tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen ja valtioneuvoston antamien asetusten mukaisesti. Aukioloaikojen ja asiakasmäärien rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan henkilöstöravintolatoiminnalla tarkoitetaan ruoan tai juoman tarjoamista yhteisön, säätiön tai laitoksen omalle henkilöstölle tai muuten rajoitetulle henkilöpiirille. Aluehallintovirasto ei määrittele tai arvioi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia enempää, mitä kulloinkin pidetään henkilöstöravintolana.

Henkilöstöravintolatoiminnasta tarkempia ohjeita antaa työ- ja elinkeinoministeriö. Henkilöstöravintoloiden toimintaa valvoo poliisi. Ohjeita voi kysyä sähköpostilla osoitteesta info@tem.fi
 

Anniskeluluvat

Täytyykö anniskeluluvan keskeytyksestä ilmoittaa aluehallintovirastolle?

Luvanhaltijoiden ei tarvitse erikseen ilmoittaa anniskeluluvan keskeytyksestä ja ravintolatoiminnan tilapäisestä sulkemisesta aluehallintovirastolle. Alkoholilaki ei tunne luvan keskeyttämistä, joten anniskelupaikan sulkeminen asiakkailta ei vaikuta anniskeluluvan voimassaoloon, vaan alkoholilain näkökulmasta lupa on edelleen voimassa. Mikäli luvanhaltija päättää kuitenkin lopettaa anniskeluluvan poikkeustilan vuoksi, tulee toiminnan uudelleen aloittamiseksi hakea aikanaan uutta lupaa aluehallintovirastosta.

Voivatko ravintolat myydä asiakkailleen alkoholia mukaan?

Ne ravintolat, joilla on alkoholijuomien vähittäismyyntilupa anniskeluluvan yhteydessä, voivat myydä enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia asiakkaille mukaan otettavaksi alkoholilain säännöksiä noudattaen. Ravintoloiden vähittäismyyntitoiminta rinnastuu ruokakauppojen alkoholimyyntiin.

Kysymyksessä 7 on lisätietoa siitä miten anniskeluluvan saanut ravintola voi hakea lupaa alkoholin ulosmyyntiin.

Päivitetty 8.5.2020.

Voiko alkoholijuomia toimittaa kotiinkuljetuksena?

Alkoholijuomien kotiinkuljetus ei ole mahdollista. Luvanhaltija ei voi itse toimittaa alkoholijuomia asiakkaalle kotiin eikä antaa niitä lähetin, esimerkiksi taksin, kuljetettavaksi. Alkoholijuomat tulee luovuttaa asiakkaalle myyntipaikassa.

Miten anniskeluravintolaan haetaan lupa alkoholin ulosmyyntiin?

Lupa haetaan oman alueen aluehallintovirastolta avi.fi-verkkosivulta löytyvällä lomakkeella. Löydät hakulomakkeen, liitelomakkeet ja ohjeet verkkosivultamme Lomakkeet > Elinkeinot > Alkoholi - Vähittäismyynti. Hakemusta ei voi tehdä sähköisesti.

Lupa ulosmyyntiin voidaan myöntää korkeintaan 5,5 % vahvuisiin juomiin. Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää vain, jos nykyinen anniskelulupa on voimassa. Edellytykset myöntämiselle tulevat alkoholilaista. Vähittäismyyntitoiminta pitää huomioida anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa. Verkkosivullamme apuna on Aldo-chatbot.

Hae lupaa lomakkeella Hakemus alkoholijuomien vähittäismyyntiin:

Hakemus lähetetään oman alueen aluehallintoviraston kirjaamoon:

Päivitetty 3.4.2020.

Onko alkoholin ulosmyynnille jotain rajoituksia esim. kellonaikojen tai viikonpäivien suhteen?

Anniskelupaikkojen ulosmyyntiä koskevat samat alkoholilain rajoitukset kuin muutakin vähittäismyyntiä. Vähittäismyyntiaika on 9-21 ja vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain tuona aikana.

Kuinka kauan alkoholin ulosmyyntiluvan saaminen kestää?

Normaaliolosuhteissa tavoitekäsittelyaika on kuukausi, mutta ohjeiden mukaan laadittujen hakemusten osalta aika on usein lyhyempikin. Aluehallintovirastot pyrkivät luonnollisesti käsittelemään hakemukset mahdollisimman ripeästi.

Mitä tapahtuu tapahtumaan jo myönnetylle määräaikaiselle anniskeluluvalle ja voiko maksun saada takaisin?

Jo tehdyn lupapäätöksen peruuttaminen ei poista maksuvelvoitetta. Lupamaksuun on mahdollista hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekemisestä huolimatta lupamaksu tulee maksaa ja mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, maksu palautetaan.

Voiko vireillä olevan määräaikaisen anniskelulupahakemuksen peruuttaa?

Hakemuksen voi peruuttaa, jolloin asian käsittely päättyy. Mikäli hakemus peruutetaan ennen lupapäätöksen tekemistä, lupamaksusta peritään puolet.

Voiko vireillä olevan lupahakemuksen ilmoitettua ajankohtaa muuttaa ja kuinka tämä tapahtuu?

Hakemusta voi muuttaa niin kauan kuin se on vireillä ilmoittamalla siitä aluehallintovirastoon. Hakemuksen muuttamisesta ei peritä erillistä maksua.

Saako ravintoloitsija hyvitystä anniskelun valvontamaksusta ajalta, jolloin ravintola on määrätty pidettäväksi kiinni?

Valvontamaksut ovat veroluonteisia maksuja, joista on säädetty laissa, eikä viranomaisella ole mahdollisuutta poiketa niistä.

Valvontamaksu peritään, jos ei ole ilmoittanut anniskeluluvan lopettamisesta viimeistään 31.3. Jos luvan lopettaa, lupa pitää hakea uudelleen ennen anniskelutoiminnan aloittamista. Silloin peritään asetuksessa määritelty lupahakemuksen käsittelymaksu.

Toiminnan keskeyttämisestä siten, että lupa säilyy voimassa, ei ole ilmoitettava viranomaiselle eikä toiminnan keskeyttämisellä voi välttää valvontamaksua. Tosin on huomattava, että anniskelussa valvontamaksun suuruus määräytyy anniskelumäärän mukaan, joten anniskelun tilapäinen väheneminen kiinnioloaikana saattaa pienentää valvontamaksun suuruutta.

Valvontamaksuun voi hakea oikaisua aluehallintovirastolta laskun yhteydessä toimitetun oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Jos poikkeusolojen vuoksi valvontamaksujen perintään tulee poikkeuksia, niistä päättää valtioneuvosto tai Valtiokonttori. Tällä hetkellä tällaisista poikkeuksista ei ole tietoa.

Takaisin alkuun


C. Perusopetus, muu opetus ja oppilaitokset

Mistä löydän tietoa opetuksen järjestämisestä syyslukukaudella 2020?

Opetushallitus on julkaissut kesäkuussa 2020 uusia ohjeistuksia varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämiseen. Opetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetuksessa voidaan siirtyä poikkeusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä, jos opetusta ei voida järjestää turvallisesti.

Lue lisää: 

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat 4.8.2020 päivittäneet suosituksiaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjille. Suosituksia noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoa ja ohjeistusta löytyy kootusti myös opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön usein kysyttyjen kysymysten sivuilta: 

Kuka valvoo, että kouluissa noudatetaan turvallisuusohjeita, joita viranomaiset ovat antaneet koronatilanteessa?  

Viranomaiset ovat antaneet koronaan liittyvästä terveysturvallisuudesta ohjeita ja suosituksia, joiden noudattamisesta vastaa opetuksen järjestäjä. Terveysturvallisuusohjeiden noudattamisesta ei ole säädetty lailla. 

Aluehallintovirasto ja opetushallitus suosittelevat opetuksen järjestäjiä noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 4.8.2020 julkaisemaa ohjetta tarpeettomien fyysisten kontaktien välttämisestä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositus ei ole velvoittava, mutta aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti kuntien opetustoimen on syytä noudattaa voimassa olevia suosituksia ja varmistaa koulujen terveysturvallisuus.   

Edellä mainittujen turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä koskevien yleisten ohjeiden lisäksi kunnat tai sairaanhoitopiirit voivat antaa alueitaan koskevia suosituksia esimerkiksi maskien käytöstä, jotka opetuksen järjestäjän on syytä huomioida. Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi ohjata ja ohjeistaa opetustoimea tarkemmin koronaohjeiden käytännön soveltamisessa. 

Jos herää huoli kouluympäristön turvallisuudesta, ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä koulun johtoon tai kunnan opetustoimeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (pdf, minedu.fi) 

Julkaistu 19.11.2020

Miten koulu saa tiedon lapsen poissaoloon oikeuttavasta vanhempien terveystilanteesta ilman, että vanhempien terveystietoja luovutetaan koululle?

Koulu voi perusopetuslain 35. pykälän mukaan myöntää oppilaalle luvan erityisestä syystä tilapäiseen poissaoloon opetuksesta. Luvan myöntämisen perusteiden arvioimiseksi koulu voi edellyttää huoltajaa toimittamaan selvityksen, muun muassa lääkärintodistuksen. 

Lääkäri voi kirjoittaa lääkärintodistuksen, jossa ei ole tarkempia tietoja huoltajan terveydentilasta, mutta josta käy ilmi huoltajan kuuluminen riskiryhmään. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänen perheenjäsenellään on vaikea perussairaus tai tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä. 

Miten koulukuljetus toteutetaan turvallisesti?

Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että koulukuljetukset toteutuvat ja että oppilaat pääsevät kouluun. Vaihtoehtoisesti opetuksen järjestäjä voi myöntää oppilaan kuljettamista varten riittävän avustuksen, jos huoltaja pystyy huolehtimaan kuljetuksesta. Opetuksen järjestäjän vastuulla on huolehtia koulukuljetusten turvallisesta toteuttamisesta ja hakea paikallisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvat ratkaisut.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut seuraavasti:  

 1. Varmistetaan, että oppilaat eivät matkusta sairaana ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin.  
 2. Pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely).  
 3. Korostetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa. 
 4. Huolehditaan käsihygieniasta. 
 5. Huolehditaan kulkuneuvon siisteydestä ja pintojen puhtaudesta 

THL:n ohje kokonaisuudessaan: Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi (pdf, thl.fi)

Päivitetty 14.5.2020.

Mikä taho voi myöntää riskiryhmään kuuluvalle oppilaalle vapautuksen osallistumisesta opetukseen? 

Riskiryhmään kuuluvalle oppilaalle vapautuksen opetuksesta myöntää opetuksen järjestäjä, käytännössä koulun rehtori tai opettaja. Aluehallintovirasto ei ole asiassa toimivaltainen.  

Miten riskiryhmään kuuluva henkilökunta suojataan koronatartunnalta?

Lisätietoa aiheesta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksessa sekä verkkosivuilla:

Onko riskiryhmään kuuluvalla opettajalla mahdollisuus kieltäytyä antamasta lähiopetusta?

Koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvien opettajien tai koulun muun henkilökunnan mahdolliset erillisjärjestelyt hoidetaan työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Varotoimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.  

Työnantaja voi direktio-oikeuden perusteella määrätä opettajan työskentelemään koululla. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava työturvallisuudesta muun muassa tila- ja toiminnallisin järjestelyin. Työnantajan on myös hyvä huomioida Työterveyslaitoksen ohjeistus viruksen torjunnassa työpaikoilla. 

Lisätietoa: 

Kuinka ruokailu ja välitunnit järjestetään turvallisesti? 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut asiassa: Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla (minedu.fi), kysymys "Millaisilla järjestelyillä varmistetaan riittävät etäisyydet esim. ruokailussa ja välitunneilla?"

Jatkuvatko koulujen aamu- ja iltapäiväkerhot syyslukukaudella 2020?  

Kyllä, koulujen aamu- ja iltapäiväkerhot jatkuvat koulujen alkaessa syyslukukaudella 2020.

Lisätietoa:

Miten oppilaitos määritellään? Kattaako tämä kaiken peruskouluista korkeakouluihin?

Oppilaitoksiin kuuluvat perusopetusta antavat oppilaitokset, toisen asteen oppilaitokset (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset), yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä vapaan sivistystyön oppilaitokset ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset. Tilastokeskus määrittelee oppilaitokseksi sellaisen hallinnollisen yksikön

 • jolla on rehtori tai muu johtaja
 • jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta
 • jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvollisuus
 • jonka opiskelijoiksi opiskelijat rekisteröidään
 • jonka toimintaa laki tai asetus säätelee
 • joka noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa
 • jota julkinen viranomainen rahoittaa tai valvoo.

Takaisin alkuun


D. Varhaiskasvatus

Mistä löydän tietoa ja ohjeita varhaiskasvatuksen järjestämiseen?

Opetushallitus on julkaissut kesäkuussa 2020 uusia ohjeistuksia varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämiseen:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat 4.8.2020 päivittäneet suosituksiaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjille. Suosituksia noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoa ja ohjeistusta löytyy kootusti myös opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön usein kysyttyjen kysymysten sivuilta:  

Koskevatko aluehallintovirastojen määräykset yleisötilaisuuksien rajoittamisesta myös varhaiskasvatusta?

Kokoontumisrajoitukset eivät koske varhaiskasvatusta. Lapsiryhmät pitää muodostaa varhaiskasvatuslain mukaan. Myös henkilöstömitoitusta säätelee voimassa oleva varhaiskasvatuslaki. Tartuntavaaran vuoksi varhaiskasvatuksessa on silti suositeltavaa työskennellä tavanomaista pienemmissä ryhmissä sekä tehostaa siivousta ja käsihygieniaa.

Myös muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkodin tai koulun alueella tulee välttää. Kunkin varhaiskasvatusyksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivimmat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

Lisätietoa:

Päivitetty 12.8.2020.

Saako päiväkoteja tai varhaiskasvatuksen ryhmiä yhdistää?

On suositeltavaa, että lapset jatkavat mahdollisuuksien mukaan samoissa varhaiskasvatuksen ryhmissä ja toimipaikoissa. 

Miten varhaiskasvatuksessa tulee toimia riskiryhmiin kuuluvien lasten kanssa?

Lue vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön usein kysytyistä kysymyksistä Miten toimitaan, jos oppilas tai opettaja kuuluu riskiryhmään tai jos heidän perheissään on riskiryhmiin kuuluvia?

Lisätietoa on myös opetushallituksen ohjeissa, kohta "Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset ja henkilöstö" (oph.fi)

Voivatko lapset viedä päiväkotiin omia leluja tai unikaveria?

Lelujen pesuun ja hygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Lisätietoa:

Päivitetty 12.8.2020.

Takaisin alkuun


E. Terveydenhuolto

 

Kuka voi antaa terveydenhuollon etäpalveluja ja mitä tulee huomioida, kun vastaanottotoiminta toteutetaan etävastaanottona?  

Terveydenhuoltopalvelujen tuottaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja (toiminimi) voi antaa etäpalveluita, jos on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan aluehallintovirastoon. Etäpalveluja tulee antaa Valviran ohjeistuksen mukaisesti.

Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esim. videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Etäpalveluja voivat tarjota esimerkiksi puheterapeutit, psykoterapeutit, psykologit, lääkärit ja sairaanhoitajat. 

Etäpalvelun antajalla on oltava asianmukaiset tilat, laitteet (mukaan lukien verkkoyhteydet) ja asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Etäpalvelun on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus.

Tietojärjestelmien, joita käytetään etäpalvelussa potilastietojen välittämiseen ja tallentamiseen, tulee olla salassapitoon, tietosuojaan sekä tietoturvaan liittyvien vaatimusten mukaiset. Palvelun antaja vastaa tarjoamansa palvelun tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta: etäpalvelussa käytettävästä yhteydestä ja siinä syntyvien henkilötietojen käsittelystä.

Edellä mainitut kriteerit koskevat niin julkista kuin yksityistä terveydenhuoltoa

Lisätietoa: Potilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut (valvira.fi)

Voivatko yksityiset terveydenhuollon yritykset, kuten hierojat ja fysioterapeutit, jatkaa toimintaansa normaalisti koronatilanteesta huolimatta?

Suositeltavaa on, että asiakastapaamisia rajoitetaan tilapäisesti, jos vain mahdollista. Jos asiakkaan terveydentilan kannalta välttämätön asiakastapaaminen joudutaan järjestämään, on tärkeä huolehtia asianmukaisista suojaustoimista. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa riskiryhmiin kuuluvien asiakastapaamisissa.  On huomioitava, että joku voi sairastaa COVID-19-infektiota tietämättään.

Kuka koordinoi muuhun kuin hoitolaitoskäyttöön tarkoitettujen tilojen ottamista hoitolaitoskäyttöön koronavirusepidemian aikana?

Useissa kunnissa kartoitetaan parhaillaan tiloja (esim. kouluja) tilapäisiksi hoitolaitoksiksi. Samaan aikaan monilla paikkakunnilla voi olla tyhjillään entisiä hoitolaitoksia, vanhainkoteja tai muita majoitustoimintaan hyväksyttyjä tiloja. 
 
Tilojen koordinointi hoidetaan maakuntien tilakeskuksen kautta. Asiaa valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö. Tilojen tarjoajat voivat ottaa yhteyttä tilakeskukseen.

Takaisin alkuun

Tietoa yksityisestä terveydenhuollosta: ks. verkkosivumme Koronaan liittyvät kysymykset


F. Sosiaalipalvelut

Miten kuntien sosiaalihuollon pitää toimia koronavirustilanteen osalta?

Kuntien sosiaalihuollossa on erittäin tärkeää seurata STM:n päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

Lisätietoa:

Lastensuojelu: Voidaanko sijoitettujen lasten ns. kotilomia perua?

Lapsen kotilomien osalta poikkeusoloissakin noudatetaan lastensuojelulakia. On kuitenkin mahdollista, että tartuntatautilaki tulee sovellettavaksi. Silloin sovelletaan molempia lakeja.

Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät ratkaisevat yhteistyössä lapsen, huoltajien ja yksikön kanssa sekä mahdollisessa tartuntatautiepäilyssä yhdessä terveydenhuollon viranomaisen kanssa kunkin lapsen kohdalla yksilöllisesti, miten kotiloman kanssa toimitaan. Lasta koskevat ratkaisut tehdään siis yksilöllisin perustein voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Mahdollisissa tartunta- ja karanteeniasioissa tulee selvittää tilannetta paikallisen terveydenhuollon viranomaisen kanssa. Jos lapsi on kotilomalla, asiaa selvitetään lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän johdolla paikallisen terveydenhuollon viranomaisen kanssa.  

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistavat valmiuslakiin ja sen soveltamisasetukseen liittyvissä asioissa ja aluehallintovirastot edelleen neuvovat ja ohjeistavat yksittäisissä asioissa. Tässä tilanteessa on tärkeää seurata STM:n ja THL:n ohjeistuksia ja toki myös huomioida yhteinen velvoite hidastaa koronaepidemian leviämistä. 

Voiko kunta, palveluntuottaja  tai palveluyksikkö kieltää henkilökohtaisen avustajan käynnit tehostetussa palveluasumisyksikössä?

Ensisijaisesti kysymystä henkilökohtaisen avun käytöstä on syytä tarkastella asiakkaan tarpeiden ja palvelun järjestämisen näkökulmasta. Toimintayksikköjen on noudatettava tartuntatautilain säännöksiä ja toimittava niiden mukaisesti. Asiakkaalle myönnetyn palvelun käyttöä ei kuitenkaan tulisi kategorisesti kieltää.

Arvio yksittäisten asiakkaiden henkilökohtaisen avun käytöstä tulisi tehdä toimintayksikön tilanteen kokonaisarvion pohjalta. Vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaiset avustajat eivät ole rinnastettavissa sellaisiin toimintayksiköissä vieraileviin henkilöihin, joiden vierailut vierailukiellolla on tarkoitus kieltää (esim. omaiset ja tuttavat). Henkilökohtainen avustaja voidaan rinnastaa  toimintayksikön työntekijöihin tai yksittäisen asiakkaan luona käyvään kuntoutustyöntekijään, kuten fysioterapeuttiin.

Mahdollisen tartuntavaaran minimoimiseksi myös henkilökohtaisen avustajan työnantajan sekä avustajan itsensä on luonnollisesti näissä olosuhteissa huolehdittava asianmukaisista varotoimenpiteistä ja tarvittavasta suojautumisesta. STM on antamassa kotiin annettavia palveluja koskevan ohjeen, jossa on otettu huomioon myös henkilökohtaisen avun käyttö ja sekä palvelua käyttävän että avustajan noudatettavat seikat. Sitä voidaan soveltaa myös ko. tilanteisiin.

Voiko kehitysvammalain mukaisia rajoitustoimenpiteitä keventää koronaviruksesta johtuvista syistä?

Koronaviruksesta johtuvat poikkeamat lainsäädännössä eivät koske kehitysvammalain (519/1977) nojalla tehtäviä rajoitustoimenpiteitä kuten lyhytaikaista erillään pitämistä, valvottua liikkumista tai poistumisen estämistä. Toimintayksiköillä on myös oltava käytettävissä kehitysvammalain edellyttämällä tavalla asiantuntijatiimi. Kehitysvammalain nojalla tehtävien rajoitustoimenpiteiden syynä ei voi olla tarve estää tartuntataudin leviäminen, vaan kehitysvammalakia tulee noudattaa. Syy edellä mainittuun on se, että kehitysvammalaissa ei ole huomioitu poikkeusoloja.

Tartuntalain pykälät 60, 63 ja 67 sisältävät määräykset henkilön eristämisestä tai määräämisestä karanteeniin. Eristäminen ja karanteeniin määrääminen voidaan toteuttaa myös sosiaalihuollon toimintayksikössä asuviin vammaisiin henkilöihin.

Miten sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden lääkehuolto pitää järjestää koronaepidemian aikana?

Sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä on tärkeää varmistaa turvallinen lääkehoito myös koronavirusepidemian aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa, että lääkehoitoa pitää toteuttaa asumispalveluyksiköissä ensisijaisesti kunkin asukkaan henkilökohtaisilla lääkkeillä. Yksiköissä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön rajattu lääkevarasto akuuttitilanteita varten.

Lisätietoa:

Vanhusten hoivakodit ja korona

Miten laajalti koronavirus on levinnyt vanhusten hoivakodeissa, ja onko ongelmia enemmän kuntien vai yksityisten palveluntarjoajien hoivakodeissa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämistä tiedoista tiedetään, että koronavirus on levinnyt osaan vanhusten hoivakoteja niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Tartunnat ja koronaviruksen aiheuttamat kuolemat eivät välttämättä johdu laiminlyönneistä hoivakodin toiminnassa.

Kerääkö aluehallintovirasto tietoa koronatartunnoista tai koronasta johtuvista kuolemantapauksista hoivakodeissa?

Aluehallintovirasto ei kerää tietoa koronatartunnoista tai koronasta johtuvista kuolemantapauksista hoivakodeissa. Koronatartunnan todennut lääkäri ilmoittaa tartunnan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ja kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

Johtuvatko kuolemantapaukset, joissa vanhusten hoivakodin asukas on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, asiakas- ja potilasturvallisuuden laiminlyönnistä?

Hoivakotien asukkaat ovat lähtökohtaisesti riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, joille virus on erityisen vaarallinen. Se, että hoivakodissa on koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvia kuolemia, ei välttämättä tarkoita, että toiminnassa olisi tapahtunut laiminlyöntejä. Selvitämme tietoomme tulleita tapauksia ja tarvittaessa ryhdymme valvontatoimiin niiden johdosta. Mahdollisista keskeneräisistä valvonta-asioista emme voi tiedottaa.

Lisätietoa siitä, mihin toimiin voimme ryhtyä, on vastauksessamme kysymykseen "Jos hoivakotien toiminnassa havaitaan laiminlyöntejä, millaisiin toimiin avi voi ryhtyä?"

Miten koronaviruksen leviämistä vanhusten hoivakodeissa voidaan ehkäistä?

Kaikki ne keinot, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä, ovat hyödyllisiä myös silloin kun ehkäistään viruksen leviämistä vanhusten hoivayksiköissä. Palveluntuottajien ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöiden pitää huolehtia siitä, että hoivakodeissa toimitaan lainsäädännön mukaisesti ja noudatetaan viranomaisohjeita. Lisäksi palveluntuottajat saavat kunnan tartuntatautilääkäriltä tarvittaessa ohjeistusta yksittäisiin tilanteisiin.

Kunnat saavat myös sairaanhoitopiiriltä ohjeita siitä, miten ehkäistä tartuntatautien leviämistä ja miten menetellä, jos on aihetta tartuntaepäilyyn. Myös sairaanhoitopiirien on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta, mutta sairaanhoitopiirit voivat ohjata kuntaa siltä osin kuin ministeriön ohjeet tarvitsevat yksityiskohtaisempaa tai tilannesidonnaista tulkintaa.

Vastausta on päivitetty 2.7.2020.

Kenen vastuulla on hoivakotien varautuminen koronaepidemiaan?

Kunnan tehtävänä on valvoa, että yksityinen palveluntuottaja noudattaa lakia ja viranomaisten antamia ohjeita. Kunnan velvollisuus on varmistaa, että sen omissa hoivakodeissa ja sen alueella toimivissa yksityisissä hoivakodeissa on asianmukaiset ja riittävät suojavarusteet ja ohjeet tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Ensisijaisesti on työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijöiden asianmukaisesta ja riittävästä suojavarustuksesta, jonka avulla turvataan sekä asiakkaan että työntekijän terveyttä.

Varautuminen, kuten suojavarusteiden hankinta, kuuluu lähtökohtaisesti kaikille palveluntuottajille itselleen. Kunnan ja palveluntuottajan välisin sopimuksin voidaan kuitenkin sopia muustakin menettelystä. Tilanteessa, jossa yksityisen palveluntuottajan normaali (tai sopimuksen mukainen) varmuusvarasto loppuu, kunnan ja palveluntuottajan pitää neuvotella siitä, miten suojavarusteiden riittävyys turvataan. Kunnan pitää huomioida, että jos yksityisen palveluntuottajan henkilökunta ei pysty suojautumaan asianmukaisesti eikä palveluntuottaja siten jatkamaan toimintaansa, kunnan on viime kädessä otettava vastuu toiminnasta.

Kunnan velvollisuutena on järjestää riittävät terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, mukaan lukien lääkäripalvelut, hoivakodin asukkaille. Lääkäripalvelujen saatavuutta ei voi rajata sopimuksin.

Kriisitilanteessa kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on siis sekä asiakasturvallisuuden että toiminnan jatkuvuuden turvaamisen näkökulmasta järkevää tehdä tiivistä yhteistyötä.

Mikä on eri toimijoiden vastuu hoivakotien toiminnan valvonnassa? 

Valvonnan vastuut ovat tässä tilanteessa samat kuin normaalistikin. Valvonta muodostuu palvelun tuottajan omavalvonnasta, järjestämisvastuussa olevan kunnan tekemästä valvonnasta ja aluehallintoviraston ja Valviran tekemästä valvonnasta kuten normaalioloissakin.

Jokaisella palveluntuottajalla on vastuu huolehtia siitä, että hoivakodeissa toimitaan lainsäädännön mukaisesti ja noudatetaan viranomaisohjeita. Kunnilla on ensisijainen ohjaus- ja valvontavastuu sekä omista vanhusten hoivakodeistaan että kunnan alueen yksityisten toimijoiden hoivakodeista.

Jos tilanne antaa aihetta aluehallintoviraston valvontaan, aluehallintovirasto selvittää tilannetta ensisijaisesti kunnalta ja palveluntuottajalta pyydettävien selvitysten ja dokumenttien sekä yhteisten keskustelujen kautta. Koronatilanteessa varsinaisia tarkastuskäyntejä harkitaan tarkkaan tartuntariskin vuoksi.

Aluehallintovirasto ja Valvira tekevät tiivistä yhteistyötä valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tietoja vaihdetaan jatkuvasti tilannekuvan ylläpitämiseksi ja toimenpiteiden ohjaamiseksi myös muiden viranomaisten - mm. ministeriöiden ja THL:n - kanssa. 

Erityisen laaja-alaisissa tai periaatteeltaan merkittävissä tapauksissa Valvira voi ottaa tapauksen valvontaansa. Myös tapaukset, jotka ulottuvat useamman aluehallintoviraston alueelle, kuuluvat Valviran toimivaltaan.

Lue myös tiedotteemme 23.4.: Hoivakotien omavalvonta keskeistä myös koronaepidemian aikana, aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit

Jos hoivakotien toiminnassa havaitaan laiminlyöntejä, millaisiin toimiin aluehallintovirasto voi ryhtyä?

On erittäin tärkeää, että vanhusten hoivakodeissa ja muissa asumispalveluyksikössä turvataan siellä asuvien henkilöiden terveys ja hyvinvointi viranomaisohjeiden mukaisilla koronaviruksen torjuntatoimenpiteillä. Kun aluehallintovirasto saa tietää, että hoivakodin toiminnassa olisi tämän osalta puutteita, virasto voi ryhtyä monenlaisiin toimiin.   

Aluehallintoviraston tehtävä on ensijaisesti ohjata ja neuvoa hoivapalvelujen tuottajia. Jos kyseessä on vakava epäkohta, aluehallintovirasto voi ottaa nopeasti käyttöönsä myös vahvempia valvontamenetelmiä, kuten tarkastuskäynnit hoivakotiin. Koronatilanteessa varsinaisia tarkastuskäyntejä harkitaan tarkkaan tartuntariskin vuoksi.  Erittäin vakavissa tilanteissa hoivakodille voidaan antaa määräys toiminnan saattamisesta asianmukaiselle tasolle tai toiminta saatetaan jopa joutua keskeyttämään.

Millaisia ohjeita sosiaali- ja terveysministeriöltä on tullut liittyen valvontaan koronatilanteessa?

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet koronaan liittyen löytyvät kootusti verkkosivuilta: https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa

Voivatko vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt edelleen ottaa vanhuksia lyhytaikaisille jaksoille esimerkiksi omaishoidon vapaiden ajaksi?

Lyhytaikaisjaksossa on kyse palvelusta, joka iäkkäälle henkilölle on myönnetty ja hänellä on siihen oikeus. Vierailujen välttämistä koskeva suositus ei koske näitä tilanteita. Asianmukaista voi kuitenkin olla selvittää etukäteen, ovatko lyhytaikaisjaksolle tulija ja hänen omaishoitajansa oireettomia, mutta palvelun epääminen kategorisesti ei ole mahdollista. On tärkeää huolehtia siitä, että omaishoitaja jaksaa kotona hoidettavansa kanssa.

Vastausta on päivitetty 2.7.2020.

Voiko lain mukaan kieltää kaikki omaisten ja läheisten vierailut hoivakoteihin?

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on linjannut ratkaisussaan 18.6.2020, että tartuntatautilain 17 §:n nojalla ei voi antaa sitovia vierailukieltoja asumisyksiköihin, kuten vanhusten hoivakoteihin. Aluehallintovirasto viittaa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun ja toteaa, että tapaamisia ja vierailuja hoivakoteihin ja muihin sosiaalihuollon asumisyksiköihin ei voi kategorisesti kieltää eikä asiakkaan poistumista yksiköstä voi estää ilman lakiin perustuvaa syytä. Vierailut ja läheisen ulkoiluapuna toimiminen pitää lähtökohtaisesti sallia, jos asiakkaan tilanteen yksilöllinen arviointi ei anna oikeutta käyttää tartuntatautilain mukaisia eristämis- tai karanteenitoimenpiteitä. Riittävästä suojautumisesta ja turvaetäisyyksistä on kuitenkin huolehdittava.

Vastaus on julkaistu 2.7.2020.

Takaisin alkuun


G. Nuoriso ja nuorisotyö

Miten koronavirusepidemia voidaan huomioida nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa? 

Nuorisotyössä on omaksuttu nopeasti uudet toimintatavat, jotka ovat painottuneet digitaaliseen työskentelyyn ja jalkautuvaan työhön. Koronaviruksen aiheuttama tilanne on osoittanut, että nuorten kohtaaminen uusin, digitaalisin välinein ja etämenetelmin onnistuu hyvin ja sille on paikkansa. Moni opittu asia jää työkalupakkiin pysyvästi. Eri menetelmiä voidaan käyttää rinnakkain ja kehittää edelleen nuorten etu ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Oikean tiedon välittäminen koronaviruksesta ja tautitilanteesta nuorille on myös edelleen tärkeää.

Tarkat ratkaisut esimerkiksi tilojen käyttöön ja palveluiden järjestämistapaan voidaan tehdä paikallisesti. Paikalliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain 9 §:n mukaisesti avustaa näissä paikallisissa ratkaisuissa.

Nuorisotilatoiminnassa, kerhotoiminnoissa, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on erityisesti otettava huomioon seuraavat suositukset:

 • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
 • Suositeltua turvaväliä (1-2 m) noudatetaan
 • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
 • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
 • Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta
 • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää

Lisätietoa:

Päivitetty 4.9.2020.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta: Voimmeko käyttää aluehallintoviraston avustusta myös etäkerhoihin?

Aluehallintovirastossa suhtaudutaan myönteisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan etäkerhotoimintaan ja uusien mallien kehittämiseen.  Jos olette saaneet valtionavustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan, voitte käyttää rahoitusta myös etäkerhoista aiheutuviin ohjaajakuluihin vuoden 2020 loppun asti. Loppuraportin yhteydessä kuvatkaa meille kokemuksenne etäkerhoista.

Päivitetty 4.9.2020.

Miten koronavirusepidemia vaikuttaa etsivään nuorisotyöhön? 

Etsivä nuorisotyö jatkuu normaalisti yleiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistukset ja paikallisten viranomaisten määräykset huomioon ottaen. Etsivä nuorisotyö jalkautuu ja tapaa nuoria kasvokkain sekä hyödyntää verkko-ohjausta ja sähköisiä yhteydenpitovälineitä. Joustavat etätyökäytännöt ovat suositeltavia, jos epidemiatilanne muuttuu.

Valtionavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen ja se on kohdennettu etsivän nuorisotyön palkkauskustannuksiin. Jos etsivä nuorisotyö päätetään keskeyttää tai toimintaa muutetaan oleellisesti, tästä on ilmoitettava oman alueen aluehallintovirastoon valtionavustuspäätöksen mukaisesti. Muutokset voivat johtaa avustuksen palauttamiseen. 

Etsivään nuorisotyöhön on myös lisätty määrärahoja. Lisäavustusta on 14.9.2020 asti haettavissa uusien etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkaamiseen. Lisäavustus on tarkoitettu koronaviruksen jälkeisiin elvytystoimiin, joilla tasoitetaan poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Lisätietoa:

Päivitetty 21.8.2020.

Onko nuorten mahdollista jatkaa sopimuksellista toimintaansa nuorten työpajalla, jos pajalla pystytään tarjoamaan heille tavoitteellista etä- tai virtuaalivalmennusta?

Nuorten työpajatoimintaan liittyvä sopimus on työpajan ja lähettävän tahon tekemä, joten aluehallintovirasto ei voi ottaa kantaa itse sopimukseen. Työpajojen pitää tarkastaa valmennettavien sopimukset ja olla yhteydessä nuorten lähettäviin tahoihin sekä sopia valmennuksen jatkamisen mahdollisuudesta uudella tavalla. Toimintatavoista pitää aina sopia yhdessä toimintaan osallistuvan asiakkaan kanssa.

Kevään poikkeusoloissa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suositteli, että kuntouttavaa työtoimintaa jatketaan esimerkiksi verkkovalmennuksena tai etätehtävillä. Toimintaa oli mahdollista järjestää myös työpaikoilla, joissa tartuntariskiä ei ole. Monilla työpajoilla kehitettiin etävalmennusmalleja kevään ja kesän aikana. Valmennuksen monipuolistamista etäpalveluja kehittämällä suositellaan edelleen, jotta valmennusta voidaan jatkaa koronatilanteesta riippumatta.

Tämän hetken koronatilanteessa seurataan tartuntatautilakia. Sen mukaan ratkaisut esimerkiksi tilojen käyttöön ja palveluiden järjestämistapaan tehdään paikallisesti ja tarvittaessa paikallisten tartuntatautiviranomaisten avulla.

Vinkkejä verkkovalmennukseen:

Lisätietoa STM:n kevään ohjeista:

Päivitetty 21.8.2020.

Miten THL:n ja OKM:n ohjeet on huomioitava lasten ja nuorten leiritoiminnassa 1.6. alkaen?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamassa ohjeessa suositellaan muun muassa, että leireillä toimitaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä. Kun leirillä rajataan lähikontaktien määrää, helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta. Ohjeessa on myös suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, siivouksesta ja tarpeettoman fyysisien kosketuksen välttämisestä. 

Voidaanko nuorisotilalla käsitellä nuorten henkilötietoja, jotta koronaviruksen mahdollinen jäljitys onnistuu?

Jos nuorisotilalla ilmenee koronavirustartuntoja, on tärkeää, että mahdollisesti altistuneet voidaan jäljittää mahdollisimman hyvin. Tietosuoja-asetus antaa mahdollisuuden henkilötietojen käsittelyn muun muassa silloin, kun halutaan seurata epidemian leviämistä.

Lisätietoa:

Takaisin alkuun

H. Viranomaisten roolit ja toimivalta

Mistä löytyvät aluehallintovirastojen antamat määräykset?

Viimeisimmät päätökset aluehallintovirastojen antamista ja koronaviruksen torjuntaan liittyvistä määräyksistä ovat luettavissa verkkosivuillamme: Yleistiedoksiannot (avi.fi). Vanhemmat määräykset saat tekemällä tietopyynnön aluehallintoviraston kirjaamoon.

Mikä on aluehallintovirastojen rooli koronavirustilanteen hoidossa?

Tartuntatautilain mukaisesti aluehallintovirasto ohjaa ja sovittaa yhteen varautumista ja tartuntatautien torjuntaa alueellaan. 

Aluehallintovirasto valvoo, että kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten ja että sosiaalihuollon palvelut ja asiakasturvallisuus pystytään turvaamaan asianmukaisesti myös arjen häiriötilanteissa. 

Aluehallintovirasto kerää tietoa varautumisesta, ohjaa ja tarvittaessa ryhtyy tilanteen edellyttämiin valvontatoimenpiteisiin. Aluehallintovirastoilla on yhteinen edustus STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen koordinaatioryhmässä ja sen alaisessa operatiivisessa ryhmässä. 

Tilojen sulkeminen ja yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltäminen on ensisijaisesti kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen vastuulla. Aluehallintovirasto voi tehdä vastaavat päätökset alueellaan silloin, kun päätökset ovat tarpeen usean kunnan alueella. Aluehallintoviraston toimivalta ulottuu yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamiseen ja kieltämiseen. Aluehallintovirasto ei voi rajoittaa yksityistilaisuuksia tai esimerkiksi harrastustoimintaa, jos kyse ei ole yleisötilaisuudesta tai yleisestä kokouksesta.

Aluehallintovirasto voi määrätä alueellaan esimerkiksi kunnan järjestämään kohdennetun terveystarkastuksen, jonka osana on mahdollista ottaa koronavirusnäyte. Tarkastukseen osallistuminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoista. Aluehallintovirasto voi myös päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista. Viraston tulisi tällöin tehdä yksilöllisen harkinnan perusteella erillinen valituskelpoinen päätös jokaisesta tutkittavasta henkilöstä.

Mitä yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat? 

Voiko aluehallintovirasto määrätä pakollisia koronatestejä tai koronakaranteeneja?

Lue lisää aluehallintoviraston tehtävistä tartuntatautitilanteessa (avi.fi)

Mitkä ovat eri viranomaisten vastuut koronavirustilanteen hoitamisessa?

Tartuntatautien torjunta on osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Viranomaisten vastuut ja keskinäinen yhteistyö on määritelty tartuntatautilaissa 1227/2016. Lakia täydentää valtioneuvoston asetus tartuntataudeista.

Tartuntatautilakia on lisäksi muutettu väliaikaisesti ravintolatoiminnan rajoittamiseksi. Väliaikaiset pykälät 58 a ja b ovat voimassa 1.6.-31.10.2020.

SAIRAANHOITOPIIRIT JA ALUEELLISET KORONAKOORDINAATIO- tai YHTEISTYÖRYHMÄT 

 • Sairaanhoitopiirit ovat omilla alueillaan tartuntatautien torjunnan asiantuntijoita. 
 • Sosiaali- ja terveysministeriön 7.9.2020 julkaiseman toimintasuunnitelman mukaisesti sairaanhoitopiirit ovat perustaneet alueelliset yhteistyöryhmät (koronakoordinaatioryhmät tai koronaryhmät, ns. "koronanyrkit"), joissa on mukana eri viranomaisia. Ryhmien tehtävä on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa ja koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia torjuntatoimia. Yhteistyöryhmät voivat esimerkiksi tehdä aluetta koskevia linjauksia, joiden perusteella kunnat ja aluehallintovirasto voivat tehdä toimivaltansa mukaisia määräyksiä. Osa linjauksista voi näkyä sairaanhoitopiirien tai kuntien antamina suosituksina, joita eri toimijoiden ja kansalaisten tulisi noudattaa. 
 • Sairaanhoitopiirit kokoavat verkkosivuilleen alueita koskevat ajantasaiset suositukset ja rajoitukset. 

KUNNAT 

 • Kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä ja oman alueensa tartuntatautien torjunnasta. Tartuntatauteja koskevaa neuvontaa ja ohjeita saa terveyskeskuksista. Tartuntaan liittyvissä asioissa ensisijainen yhteydenottopaikka on siis oma terveyskeskus. Myös valtakunnallinen päivystysapu neuvoo numerossa 116 117. 
 • Kunnat voivat rajoittaa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia alueellaan, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. 
 • Kunnat voivat sulkea alueellaan tiettyjä tiloja, kuten kouluja, päiväkoteja ja hoivakoteja, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. 
 • Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä koronavirukseen sairastuneet (ja sairastuneeksi perustellusti epäillyt) henkilöt eristykseen ja altistuneet (ja altistuneeksi perustellusti epäillyt) henkilöt karanteeniin. 

ALUEHALLINTOVIRASTO 

 • Aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Aluehallintovirasto valvoo, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten. 
 • Aluehallintovirasto voi rajoittaa alueellaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja päätös on tarpeen useamman kunnan alueella. 
 • Aluehallintovirasto voi sulkea alueellaan tiettyjä tiloja, kuten kouluja, päiväkoteja ja hoivakoteja, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja päätös on tarpeen useamman kunnan alueella. 
 • Aluehallintovirasto voi määrätä alueellaan esimerkiksi kunnan järjestämään kohdennetun terveystarkastuksen, jonka osana on mahdollista ottaa koronavirusnäyte. Tarkastukseen osallistuminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoista. Aluehallintovirasto voi myös päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista. Viraston pitäisi tällöin tehdä yksilöllisen harkinnan perusteella erillinen valituskelpoinen päätös jokaisesta tutkittavasta henkilöstä. 
 • Aluehallintovirasto valvoo, että tartuntatautilailla ja sen nojalla annetuilla asetuksilla määrättyjä ravintolatoiminnan rajoituksia noudatetaan. 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ (STM) 

 • Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Valtioneuvoston asettama tartuntatautien neuvottelukunta toimii ministeriön johdolla. Se seuraa tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tukee ministeriön työtä tartuntatautien torjunnassa.  
 • STM johtaa, valvoo ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

HALLITUS 

 • Hallitus voi tehdä linjauksia ja suosituksia epidemiatilanteen hoidosta. Hallituksen linjauksia voivat käytännössä toteuttaa eri viranomaiset tartuntatautilain mukaisilla päätöksillään. Kaikkia hallituksen suosituksia ei voi toteuttaa viranomaispäätöksillä, koska niihin ei ole viranomaisilla lain mukaista toimivaltaa. Jokaisen vastuulla on omalta osaltaan noudattaa suosituksia, jotta epidemiatilanne ei pahene. 
 • Hallitus antaa tartuntatautilain nojalla asetuksia, joilla täsmennetään tartuntatautilaissa määriteltyjä ravintolatoiminnan rajoituksia ja velvoitteita. Asetukset valmistellaan virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. 

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS (THL) 

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on valtakunnallinen, sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen asiantuntija- ja tutkimuslaitos, joka muun muassa ohjaa ja tukee kuntien, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen työtä tartuntatautien torjunnassa.  
 • THL myös tutkii tartuntatauteja ja niiden aiheuttajia sekä seuraa ja arvioi tartuntatautiuhkia Suomessa ja maailmalla kehittää tartuntatautien diagnostiikkaa, seurantaa ja torjuntaa sekä tiedottaa niistä. 
 • THL antaa väestölle ohjeita tartuntojen välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. 

Lisäksi Työterveyslaitos toimii asiantuntijalaitoksena työhön liittyvien tartuntojen riskinarvioinnissa sekä torjuntatoimien suunnittelussa ja toteutuksessa erityisesti työterveyshuollon osalta.

Toimenpiteet ja toimivaltaiset viranomaiset infograafissa

Klikkaamalla pikkukuvaa näet kuvan isompana (avautuu uuteen välilehteen). Taulukossa on kuvattu keskeiset koronaan liittyvät suositukset ja rajoitukset ja niiden osalta toimivaltaiset viranomaiset. Kuva: valtioneuvoston kanslia. Kuvan taustatieto löytyy sosiaali- ja terveysministeriön 7.9.2020 julkaisemasta toimintasuunnitelmasta.

viranomaisten vastuut taulukkomuotoisena esityksenä.

Vastausta on päivitetty 25.11.2020

Voiko aluehallintovirasto määrätä pakollisia koronatestejä tai koronakaranteeneja? 

Koronatestien järjestäminen

Kunnilla on tartuntatautilain mukaan vastuu koronatestausten järjestämisestä alueellaan. Aluehallintovirasto voi lain perusteella määrätä kunnan järjestämään jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa kohdennetun terveystarkastuksen, jonka osana on mahdollista ottaa koronavirusnäyte. Käytännössä näin voitaisiin toimia esimerkiksi silloin, jos kunta ei järjestä testausta, joka olisi välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Tartuntatautilain lähtökohta on se, että tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi järjestetyt terveystarkastukset, kuten koronatestit, ovat ensisijaisesti vapaaehtoisia.

Aluehallintovirasto voi myös määrätä, että terveystarkastukseen, kuten koronatestiin, osallistuminen on pakollista. Tällöin pitää tehdä yksilölliseen harkintaan perustuva päätös jokaisen tutkittavan henkilön osalta. Aluehallintovirasto ei voi tehdä yleistä, esimerkiksi kaikkia lentomatkustajia, satamiin tulevia matkustajia tai rajanylityspaikoille ulkomailta tulevia henkilöitä koskevaa päätöstä testiin osallistumisen pakollisuudesta. On huomattava, että määräyksellä pakollisesta osallistumisesta koronatestiin puututaan ihmisten perusoikeuksiin.

Karanteeniin määrääminen

Tartuntatautilain mukaan kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilöiden karanteenista koronteenitilanteessa. Aluehallintovirasto ei voi määrätä koronavirustartunnalle altistuneita henkilöitä karanteeniin. Aluehallintoviraston toimivallassa ei ole velvoittaa paikallisia kuntien viranomaisia antamaan karanteenimääräystä esimerkiksi lentokentillä ja satamissa.

Hallitus, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraavat tautitilanteen kehittymistä eri maissa ja voivat linjata matkustamisen rajoitustoimista ja suosituksista.

Lisätietoa:

Päivitetty 20.8.2020

Mistä löydän tietoa alueellisesta tautitilanteesta ja eri alueiden rajoituksista ja suosituksista?

Aluehallintovirastojen eri alueita koskevat määräykset löytyvät kysymyksestä Mitkä ovat tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset?

Sairaanhoitopiirit julkaisevat tietoa alueillaan voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä. Tietoja julkaistaan sairaanhoitopiirien verkkosivuilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut verkkosivuilleen linkit sairaanhoitopiirien verkkosivuille.

Aluehallintovirasto ei kerää kattavaa listausta kaikkien sairaanhoitopiirien sivuista.

Tietoa tautitilanteesta löytyy myös tältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on osana koronaepidemian torjunnan hybridistrategiaa edellyttänyt, että sairaanhoitopiirit organisoivat viranomaisten yhteistyötä ja koordinoivat koronaviruksen torjuntatoimia alueillaan. Sairaanhoitopiirit johtavat koordinaatioryhmiä, jotka kokoavat alueidensa tilannekuvaa ja valmistelevat alueillaan koronaan liittyvien suositusten ja toimenpiteiden päätöksentekoa. Koordinaatioryhmät koostuvat alueen eri viranomaisista, mm. sairaanhoitopiirin, kuntien ja aluehallintoviraston johdosta ja asiantuntijoista.

STM:n tiedote 15.9.: STM on antanut ohjauskirjeen koronavirusepidemian edellyttämien suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen alueilla

Vastausta on päivitetty 8.10.2020: lisätty linkki THL:n koostesivulle sairaanhoitopiirien koronatilannesivusta.


X. Muut aiheet

Miten koronaviruksesta johtuvat poikkeusolot vaikuttavat avin myöntämiin valtionavustuksiin? 

Hallitus teki 16.3.2020 päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia valtionavustuksilla tuettuun opetus- ja kulttuuritoimintaan. Päätösten mukaan suljetaan mm. koulut, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat ja kuntouttava työtoiminta. Lisäksi julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön, ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Ensivaiheessa hallituksen päätökset ulottuvat 13.4.2020 saakka.  

Avit, jotka myöntävät valtionavustuksia, suhtautuvat ymmärtäväisesti tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Pyydämme valtionavustuksensaajia arvioimaan valtionavustuksella tuetun toiminnan toteuttamista 13.4.2020 saakka ja mahdollisesti myös sen jälkeen.

 • Valtionavustusta saaneen toimijan on mahdollista hakea valtionavustukselle käyttöajan pidennystä, jos toimijalle ei (vielä) ole syntynyt valtionavustuksen hyväksyttäviä kustannuksia päätöksessä määriteltyä määrää. Käyttöajan pidennystä tulee hakea viimeistään yhtä kuukautta ennen käyttöajan päättymistä tai mahdollisimman pian koronavirustilanteen vaikutusten selkeytyessä. 
 • Jos valtionavustusta saanut toimija ei hae käyttöajan pidennystä eikä sille ole syntynyt kustannuksia päätöksessä määriteltyä määrää, avustuksensaajan on syytä varautua palauttamaan valtionavustusta.  
 • Jos hankkeelle tai toiminnalle on jo syntynyt hyväksyttäviä kustannuksia päätöksessä määritelty määrä ja jos hanke tai toiminta on tähän mennessä muilta osin toteutettu pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti, avustuksensaaja voi tehdä loppuselvityksen normaalisti valtionavustuksen käytön päätyttyä.   

Ohjevideoita

Lisätiedustelut: simo.luukkainen(at)avi.fi

Miten koronavirusepidemia vaikuttaa työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin?

Aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen verkkosivuilla osoitteessa työsuojelu.fi on usein kysyttyjä kysymyksiä koronavirusepidemian vaikutuksesta työsuhteeseen ja työturvallisuuteen. Työsuojeluviranomaisella on myös valtakunnallinen puhelinneuvonta.

Tutustu myös työ- ja elinkeinoministeriön usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miten koronavirusepidemia vaikuttaa taloyhtiöiden ja muiden asuinrakennusten korjaushankkeisiin?

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat laatineet ohjeen, jossa kuvataan, mitä asioita täytyy ottaa huomioon korjaushankkeissa koronavirustilanteen aikana.

Ohjetta on päivitetty 30.9.2020 ja se korvaa 25.6.2020 ja 14.4.2020 annetut ohjeet. Päivitetty ohje on voimassa toistaiseksi.

Voiko monen viranomaisen yhteisessä asiointipisteessä asioida poikkeusolojen aikana?

Asiointipisteissä tarjotaan julkisen hallinnon viranomaisten palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Niissä voidaan tarjota kunnan palveluiden lisäksi esimerkiksi Kelan, poliisin lupahallinnon, Verohallinnon, Digi- ja väestötietoviraston ja TE-toimiston palveluja.

Koronatilanteen takia edellä mainitut viranomaiset ovat omien palvelujensa osalta suositelleet asiakkaita olemaan yhteydessä ensisijaisesti puhelimitse tai verkkopalvelujen kautta. Jos käynti viranomaisen palvelupisteessä on välttämätöntä, asiakkaiden tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja pitää etäisyyttä muihin ihmisiin. Lisäksi suositellaan, että mahdollinen käyntiaika varataan etukäteen. Viranomaiset ohjeistavat myös, että henkilökohtaista asioimista tulee välttää, jos on flunssan oireita, on karanteenissa tai on matkustanut ulkomailla kahden viimeisen viikon aikana tai on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Näitä samoja periaatteita noudattaen asiointipisteitä voi harkinnanvaraisesti pitää auki. Kasvotusten tapahtuvaa asiointia tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää ja muita palvelutapoja hyödyntää. Asiointipisteen toiminnasta vastaava taho on vastuussa siitä, miten palvelu poikkeustilanteessa järjestetään ja miten kuntalaisia ohjeistetaan asioinnista asiointipisteessä. Palvelun järjestäjän tulee huomioida, miten tartuntatautiriski minimoidaan tilojen käytössä.

Mistä saan tietoa koronaviruksen vaikutuksesta tietosuojaan?

Tietosuojavaltuutetun sivulla on usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta ja tietosuojasta. Lue lisää: https://tietosuoja.fi/koronavirus

Takaisin alkuun


Vanhusten hoivapalvelujen valvonta

 1. Kenellä Suomessa on vastuu valvoa vanhusten hoivapalvelua? 
 2. Mitkä lait ohjaavat vanhusten hoivapalvelujen valvontaa? 
 3. Mikä on kuntien vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta? 
 4. Mikä on Valviran vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta? 
 5. Mikä on aluehallintovirastojen vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta? 
 6. Miten aluehallintovirastot valvovat vanhusten hoivapalveluja? 
 7. Valvooko aluehallintovirasto yksityisiä ja kunnallisia hoitolaitoksia samalla tavalla? 
 8. Mitä ovat tyypillisimmät kanteluiden aiheet koskien vanhusten hoivapalveluja? 
 9. Kuinka monta kantelua aluehallintovirastoille tehtiin vanhusten hoivapalveluista vuonna 2018? 
 10. Kuinka monta kantelua vanhusten hoivapalveluista on tehty vuoden 2019 kuuden ensimmäisen viikon aikana? 
 11. Mitä aluehallintovirastot tekevät, jos ne saavat esimerkiksi omaisten tai työntekijöiden kanteluiden kautta tietää puutteista hoivakodin toiminnassa? 
 12. Mitä aluehallintovirastot tekevät, jos ne valvontatyössään havaitsevat puutteita hoivakodin toiminnassa? 
 13. Missä tilanteissa vanhusten hoivapalveluja tarjoava hoitokoti voidaan sulkea ja mikä viranomainen tekee sulkemispäätöksen? 
 14. Mistä löydän vanhusten hoivapalveluihin liittyvät päätökset? 
 15. Miksi esitettyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin ei saa heti vastausta? 
 16. Minkälaisella kokoonpanolla vanhustenhuollon tarkastuskäyntejä tehdään?  
 17. Mikä aluehallintovirastojen vastuualue hoitaa vanhustenhuollon kanteluita ja valvontaa? 
 18. Miksi vanhusten hoivalaitoksia on suljettu useita alkuvuoden aikana - eikö valvontaa ole tehty aiemmin?
 19. Kuka vastaa vanhustenhuollon palveluasumisessa lääkäripalvelujen järjestämisestä?

   

1. Kenellä Suomessa on vastuu valvoa vanhusten hoivapalvelua?

Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu täyttää sille luvassa asetetut vaatimukset. Hoivakotien palveluntuottajilta odotetaan omavalvontaa, mikä on valvonnan ensisijainen muoto. Omavalvontasuunnitelman on oltava julkisesti nähtävänä ja sitä on seurattava. Vanhusten hoivapalvelua valvovat lisäksi kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira.

Kunta on vastuussa palvelun järjestämisestä ja sillä on velvollisuus valvoa sekä hankkimiaan palveluja, että omaa toimintaansa.

Aluehallintovirastot valvovat oman alueensa kuntien palvelujen järjestämistä sekä muiden julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaa.

Valvira valvoo merkitykseltään suuria, periaatteellisia tai laajoja tapauksia. Aluehallintovirasto siirtää tapauksen käsittelyn tarvittaessa Valviralle sovitun työnjaon mukaisesti.

Ylimmät laillisuusvalvojat ovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Kun kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty, viranomaispäätöksistä voi valittaa EU:n ihmisoikeustuomioistuimeen.

Takaisin alkuun

2. Mitkä lait ohjaavat vanhusten hoivapalvelujen valvontaa?

Takaisin alkuun

3. Mikä on kuntien vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta?

Kunnat vastaavat vanhuspalvelujen järjestämisestä. Lisäksi kunnat vastaavat itse tuottamiensa tai sopimuksella muilta palvelujen tuottajilta hankkimiensa palvelujen valvonnasta.

Kunnan tulee aina ilmoittaa alueensa aluehallintovirastolle ilmi tulleista puutteista ja epäkohdista. Kunnalla on myös velvollisuus ohjata ja neuvoa palveluntuottajia ja pyrkiä sitä kautta saamaan mahdolliset puutteet korjatuksi. Tiettyjä lain edellyttämiä valvontatoimenpiteitä, kuten toiminnan keskeyttämisen, voivat tehdä vain aluehallintovirastot tai Valvira. Näistä toimista on säädetty yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa.

Kun kunta hankkii palveluita yksityiseltä palvelujen tuottajalta, kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat ja hankitut palvelut vastaavat sitä tasoa, joka edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta.

Kunnalla on myös yksityisen hoivapalvelun toimintayksikön sijaintiin perustuva valvontavastuu – riippumatta siitä hankkiiko kunta itse kyseisestä toimintayksiköstä palveluja vai ei. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan kunnan toimielin (esimerkiksi perusturvalautakunta) ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Kunta on näin ollen valvontaviranomainen, jolla on mahdollisuus tarkastaa palvelutuottajan toimintayksikkö silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Se voi olla vaikka kirjallisesti tai suullisesti saatu epäkohtailmoitus. Kunta voi tehdä tarkastuksia myös ennalta ilmoittamatta.

Takaisin alkuun

4. Mikä on Valviran vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta?

Aluehallintovirastot hoitavat sosiaalihuollon valvontaa alueillaan. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa aluehallintovirastoja niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Ohjauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja ratkaisukäytäntöjä.

Yksittäisten valvonta-asioiden osalta toimivalta kuuluu Valviralle, kun kyse on periaatteellisesti tärkeästä ja laajakantoisesta asiasta tai kun asia koskee usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnassa Valvira hoitaa tapaukset, joissa joudutaan puuttumaan henkilön ammatinharjoittamisoikeuteen. Myös tapaukset, joissa hoidon tai sen laiminlyömisen epäillään aiheuttaneen henkilön kuoleman tai vaikean vammautumisen, tutkii Valvira. Joissain tapauksissa asia voidaan siirtää Valviran hoidettavaksi myös sen vuoksi, että aluehallintovirasto on esteellinen selvittämään alueellaan tapahtunutta valvonta-asiaa.

Valviran ja aluehallintovirastojen tehtäväjaosta on säädetty muun ohella sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 §:ssä.

Takaisin alkuun

5. Mikä on aluehallintovirastojen vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta?

Aluehallintovirastojen velvollisuus on valvoa omilla alueillaan olevien vanhusten hoivapalvelujen tuottajien toimintaa. Jos aluehallintovirasto katsoo tarpeelliseksi tai jos tapaus on valtakunnallinen, se voi siirtää tapauksen valvonnan Valviralle.

Kunnilla on vanhusten hoivapalvelujen järjestämisvastuu. Ne voivat tuottaa palvelut itse tai antaa sopimuksella palvelut tuotettavaksi yksityisen yrityksen tai kolmannen sektorin palvelutarjoajalle. Molemmissa tapauksissa aluehallintovirastot valvovat kuntien toimintaa.

Takaisin alkuun

6. Miten aluehallintovirastot valvovat vanhusten hoivapalveluja?

Aluehallintovirastot toteuttavat suunnitelmallista valvontaa aluehallintoviraston ja Valviran yhdessä laatiman sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman ja siihen liittyvien alueellisten toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti.

Valvonta perustuu kunnista ja sosiaalihuollon toimintayksiköistä kerättyihin tietoihin. Valvonnassa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä tekemiä selvityksiä. Suunnitelmissa huomioidaan alueelliset erityispiirteet, kuten yksittäiset hoitolaitokset.

Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia niiden valvontavastuissa muun muassa ohjauskirjeillä, keskusteluilla, ohjaus- ja arviointikäynneillä ja sovituilla tarkastuskäynneillä hoivakoteihin. Aluehallintovirastot tekevät tarkastuskäyntejä myös ennalta ilmoittamatta. Tarkastuskäyntiin ryhdytään muun muassa saatujen epäkohtailmoitusten perusteella.

Takaisin alkuun

7. Valvooko aluehallintovirasto yksityisiä ja kunnallisia hoitolaitoksia samalla tavalla?

Kyllä, aluehallintovirastot valvovat yksityisiä ja kunnallisia hoitolaitoksia samalla tavalla. Lupakäytäntö yksityisen ja kunnallisen hoitolaitoksen välillä on erilainen. Yksityisen palvelutoiminnan osalta aluehallintovirastot toimivat lupaviranomaisena. Kuntien yksiköt eivät tarvitse lupaa toiminnan aloittamiseksi.

Takaisin alkuun

8. Mitä ovat tyypillisimmät kanteluiden aiheet koskien vanhusten hoivapalveluja?

Vuonna 2018 tyypillisiä syitä aluehallintovirastojen saamissa, vanhusten hoivapalveluja koskevissa kanteluissa olivat:

 • palveluntarjoajan riittämätön hoitohenkilöstömitoitus
 • henkilöstön puutteellinen ammattitaito
 • henkilöstön jatkuva vaihtuvuus ja vaihtuvuudesta johtuvat laatu- ja turvallisuusongelmat, kuten perushoidon puutteet, ruoan laatu, lääkitysvirheet ja muut epäkohdat lääkehuollossa
 • virikkeellisen toiminnan ja ulkoilun vähäisyys
 • huonosti laaditut ja/tai päivittämättömät hoito- ja palvelusuunnitelmat.
 • puutteet omavalvonnassa.

Takaisin alkuun

9. Kuinka monta kantelua aluehallintovirastoille tehtiin vanhusten hoivapalveluista vuonna 2018?

Vuonna 2018 aluehallintovirastoihin tehtiin yhteensä 138 kpl vanhusten hoivapalveluihin liittyvää kantelua. Näistä kuudessa ratkaisuna oli huomion kiinnittäminen ja kolmessa käsityksen ilmaiseminen.

Lisäksi vuonna 2018 tuli vireille 152 kpl vanhusten hoivapalveluihin liittyviä valvontatapauksia. Näiden osalta pyydettiin 20:ssa tapauksessa kiinnittämään asiaan huomiota, käsitys ilmaistiin kahdeksan kertaa, huomautuksia annettiin viisi ja kehotuksia 12 kpl. Valvontaa päätettiin jatkaa yhdeksässä tapauksessa.

Kaikkiaan sote-palveluihin liittyviä kanteluita tuli aluehallintovirastoissa vireille vuonna 2018 yhteensä 2846 kappaletta. Näistä 1031 kpl koski sosiaalihuoltoa ja 1815 kpl terveydenhuoltoa. Sosiaalihuollon kanteluihin kuuluvat vanhustenhoidon lisäksi mm. omaishoidon tuki, asumispalvelut, kuntoutus, lasten ja perheiden palvelut sekä vammaispalvelut.

Takaisin alkuun

10. Kuinka monta kantelua vanhusten hoivapalveluista on tehty vuoden 2019 kuuden ensimmäisen viikon aikana?

Vuoden 2019 kuuden ensimmäisen viikon aikana aluehallintovirastoihin on tehty 110 kpl epäkohtailmoituksia ja 75 kantelua vanhusten hoivapalveluihin liittyen.

Takaisin alkuun

11. Mitä aluehallintovirastot tekevät, jos ne saavat esimerkiksi omaisten tai työntekijöiden kanteluiden kautta tietää puutteista hoivakodin toiminnassa?

Kantelu-asia

Jokainen kanteluasia on luonteeltaan ja tilanteeltaan erilainen. Aluehallintovirastot arvioivat aina erikseen, mitä toimenpiteitä kussakin kantelutapauksessa edellytetään. Saamiensa kanteluiden osalta aluehallintovirastot voivat myös päättää, että kantelua ei tutkita tai että kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Jos kannellussa asiassa havaitaan lainvastaista tai moitittavaa, aluehallintovirastot voivat antaa toiminnanharjoittajille hallinnollista ohjausta ja neuvontaa. Hallinnollinen ohjaus voi olla huomion kiinnittäminen johonkin asiaan, kehotus puutteen korjaamiseksi ja huomautuksen antaminen. Aluehallintovirasto seuraa, ryhtyykö palveluntuottaja toimenpiteisiin.

Kantelun johdosta aluehallintovirastot eivät voi

 • kumota tai muuttaa viranomaisen päätöksiä
 • määrätä maksettavaksi korvauksia
 • määrätä kohdetta myöntämään etuuksia
 • määrätä viranhaltijalle rangaistusta
 • antaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä määräyksiä.

Valvonta-asia

Kantelu voi johtaa myös erillisen valvontaprosessin käynnistämiseen. Kun tilannetta on selvitetty asiakirjoista, päätetään jatkotoimista, kuten tarkastuskäynneistä.

Valvonta-asioissa hoivapalvelun järjestäjille annetaan ensisijaisesti aina ohjausta ja neuvontaa. Mikäli asia antaa aihetta määrätä erilaisia seuraamuksia, alla on luettelo toimenpiteistä lievimmästä vakavimpaan

 • määräyksen antaminen
 • uhkasakon asettaminen
 • toiminnan keskeyttäminen
 • käyttökielto
 • luvan peruuttaminen
 • rikosilmoitus poliisille. 

Takaisin alkuun

12. Mitä aluehallintovirastot tekevät, jos ne valvontatyössään havaitsevat puutteita hoivakodin toiminnassa?

Kun aluehallintovirastot havaitsevat puutteita hoivakodin toiminnassa, ne toimivat lain ohjaamalla tavalla.

Aluehallintovirastojen työkalupakissa on paljon keinoja, joita ne voivat käyttää, esimerkiksi tarkastus asiakirjojen perusteella, huomautus asiasta, huomion kiinnittäminen havaittuun puutteeseen, toiminnan keskeyttäminen, käyttökielto tai luvan peruuttaminen.

Aluehallintovirastot voivat myös tehdä rikosilmoituksen, jolloin muut samaa valvontakohdetta koskevat valvontatoimet yleensä pysäytetään. Rikosasia kuuluu poliisille.

Aluehallintovirasto ilmoittaa kaikista havaitsemistaan puutteista Valviraan ja tarvittaessa tapaukset siirretään työnjaon mukaisesti Valviran hoidettavaksi.

Takaisin alkuun

13. Missä tilanteissa vanhusten hoivapalveluja tarjoava hoitokoti voidaan sulkea ja mikä viranomainen tekee sulkemispäätöksen?

Päätöksen voivat tehdä joko aluehallintovirastot tai Valvira, jos lain edellyttämä asiakasturvallisuus on vaarantunut.

Takaisin alkuun

14. Mistä löydän vanhusten hoivapalveluihin liittyvät päätökset?

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontapäätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia, mutta niihin saattaa sisältyä julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä tietoja tai arkaluontoisia henkilötietoja.

Aluehallintovirastot voivat valvontapäätösten osalta poimia erilaisia tilastoja järjestelmistään. Tilastoja toimitetaan tietopyyntöjen perusteella. Tietopyynnön voi toimittaa oman alueensa aluehallintoviraston kirjaamoon. Tietopyynnöt avi.fi:ssä.

Perimme maksun salassa pidettävien tietojen peittämisestä ja julkL 34 §:n 2 momentin perusteella silloin, jos joudumme etsimään asiakirjoja arkistoista tai muutoin käyttämään selvittämiseen kohtuuttomasti aikaa. Annamme tietopyynnön tekijälle hinta-arvion ennen työn aloittamista.

Aluehallintovirastojen tekemät valvontapäätökset ovat sähköisessä arkistossa heinäkuusta 2017 alkaen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelupäätökset sekä tehdyt kantelut ovat salassa pidettäviä.

Takaisin alkuun

15. Miksi esitettyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin ei saa heti vastausta?

Aluehallintovirastojen tietopalvelussa voi olla ajoittaista ruuhkaa, joka johtuu pyyntöjen suuresta määrästä, niiden laajuudesta tai vastaavasta syystä. Asiakirja- ja tietopyynnöt pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti; julkisten tietojen osalta joka tapauksessa viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos asian käsittely vaatii erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän pyydettyjen asiakirjojen suuren lukumäärän, salassa pidettävien tietojen peittämisen tai muun näihin rinnastettavan syyn takia, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Aluehallintovirastolla on erikseen säädetyissä tapauksissa oikeus periä maksu sen kuluneen työajan perusteella, joka käytetään tietojen esille hakemiseen ja salassa pidettävien tietojen peittämiseen ennen asiakirjojen luovuttamista. Asiakkaalle ilmoitetaan hinta-arvio etukäteen, jos pyynnön toteuttamisesta voidaan periä maksu.

Median osalta tavoitteena on, että toimittajien kysymyksiin vastaavat ne virkamiehet, jotka parhaiten tietävät vastauksen. Mediakohu aiheuttaa usein vastuuvirkamiehille kuormitustilanteen, jolloin heidän on priorisoitava valvontaan liittyvät työtehtävänsä ohi tiedotusvelvollisuuden.

Takaisin alkuun

16. Minkälaisella kokoonpanolla vanhustenhuollon tarkastuskäyntejä tehdään?

Tarkastuskäynneillä on yleensä mukana valtion valvontaviranomaisen lisäksi myös kunnan sosiaalihuollon valvonnan henkilökuntaa.

Takaisin alkuun

17. Mikä aluehallintovirastojen vastuualue hoitaa vanhustenhuollon kanteluita ja valvontaa?

Aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue valvoo, että julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lain edellyttämällä tasolla, sekä myöntää luvat yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille mukaan lukien vanhusten hoivapalvelut. Vastuualueen virkamiehet käsittelevät kaikki ne kantelut ja valitukset, jotka kuuluvat vastuualueen toimialaan.

Kaikkiaan kyseinen vastuualue hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ympäristöterveyden huoltoon, alkoholihallintoon, kuluttaja- ja kilpailuasioihin ja peruspalveluiden arviointiin liittyviä tehtäviä viiden ministeriön ohjauksessa yhteistyössä Valviran kanssa.

Sosiaalipalveluja ovat: sosiaalityö, sosiaalipäivystys, kotipalvelut, omaishoidon tuki, asumispalvelut, laitoshoito, perhehoito, kuntoutus, lasten ja perheiden palvelut, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut, päihdetyö ja päihdepalvelut.

Takaisin alkuun

18. Miksi vanhusten hoivalaitoksia on suljettu useita alkuvuoden aikana - eikö valvontaa ole tehty aiemmin?

Yksityisen palvelutuotannon osuus vanhusten hoivapalveluista on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Myös aluehallintovirastoille tulevien epäkohtailmoitusten ja kanteluiden määrä on kasvanut vuoden 2018 syksystä alkaen merkittävästi. Tämä on lisännyt tehtävien tarkastusten määrää, jolloin epäkohtiakin saattaa paljastua enemmän kuin aiemmin. 

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Valvonta on jatkuvaa ja sitä tehdään sekä suunnitelmien mukaisesti että ennalta ilmoittamatta. Vuonna 2018 aluehallintovirastot tekivät sote-valvontaohjelman mukaisia ohjaus- ja arviointikäyntejä yhteensä 17 kpl ja ennalta ilmoittamattomia sosiaalihuollon tarkastuskäyntejä 40 kpl.

Valvonnan lähtökohtana on palveluntuottajien omavalvonta. Ensisijaisena valvontaviranomaisena toimii kunta. Lainsäädännön mukaisesti aluehallintovirastot tekevät ennalta ilmoittamattomia käyntejä vain silloin, kun siihen on perusteltu syy. Syy voi olla asiakasturvallisuuden vaarantuminen tai epäily siitä, että epäkohta saatetaan peittää, jos tarkastuksesta sovitaan etukäteen. Ennalta ilmoittamattomat tarkastuskäynnit perustuvat joko saatuun epäkohtailmoitukseen tai viranomaisten omiin havaintoihin.

Takaisin alkuun

19.  Kuka vastaa vanhustenhuollon palveluasumisessa lääkäripalvelujen järjestämisestä?

Vanhustenhuollon palveluasumisessa lääkäripalvelujen järjestäminen on kuntien/kuntayhtymien vastuulla. Mikäli palveluja tuottaa yksityinen toimija, tulee kunnan/kuntayhtymän sopia lääkäripalvelujen järjestämisestä palveluntuottajan kanssa.

Lääkäripalvelujen järjestäminen palveluasumisen yksiköihin arvioidaan aina asiakkaiden tarpeiden perusteella. Lääkäripalvelujen tulee olla saatavilla, kun asiakas niitä tarvitsee. Pelkästään etäkonsultaationa tuotettu lääkäripalvelu ei ole potilaan oikeuksien näkökulmasta riittävää.

Lue lisää:

Takaisin alkuun


Alkoholiasiat

Mistä löydän alkoholiasioiden lomakkeita ja muuta neuvonta-apua?

Lomakkeet:  Asioi verkossa > Lomakkeet > Elinkeinot > Alkoholilupa-asiat:  Anniskeluluvat  ja  Vähittäismyyntiluvat

Aldo chatbot - alkoholilupien asiakasneuvoja, joka tarjoaa asiakaspalvelua vuorokauden ympäri. 

Videot 1 ja 2 Anniskelu etukäteen hyväksytyllä anniskelualueella:

Video 1: Anniskelualueen hyväksyttäminen. Miten toimia ja mitä pitää tietää?
Video 2: Anniskeluilmoituksen tekeminen etukäteen hyväksytylle anniskelualueelle

Videot 1-5 Anniskelun omavalvonta:

Video 1: Miksi ja kenelle omavalvontasuunnitelma tehdään?
Video 2: Mitä omavalvontasuunnitelmaan kirjataan toimipaikkaan liittyen
Video 3: Toiminnan vaikutukset, riskit ja niihin varautuminen
Video 4: Henkilökunta osana omavalvontasuunnitelmaa
Video 5: Vastuullinen anniskelu

Mitä vaatimuksia alkoholilaissa on anniskelupaikan henkilökuntaan liittyen?

Anniskelupaikassa pitää toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen olla riittävästi henkilökuntaa hoitamassa valvontaa ja pitämässä järjestystä yllä. Henkilökunnan tulee valvoa alkoholilain mukaisten kieltojen ja velvoitteiden noudattamista ja vastata järjestyksenpidosta anniskelupaikassa.

Alkoholijuomia myyvä ja vähittäismyynnin tai anniskelun valvontaan osallistuva henkilö ei tehtävässään saa olla alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Anniskelupaikassa tulee olla paikalla luvanhaltijan määräämä vastaava hoitaja tai muu tähän tehtävään nimetty henkilö, jos paikka on avoinna asiakkaille. Alle 18-vuotias henkilö ei saa toimia vastaavana hoitajana tai tehtävään nimettynä, eikä hän saa myydä tai anniskella alkoholijuomaa. 16 vuotta täyttänyt henkilö saa anniskella alkoholijuomia vain vastaavan hoitajan tai tehtävään nimetyn henkilön välittömän valvonnan alaisena.

Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata vastaavan hoitajan tai tehtävään määrätyn henkilön tehtävät. Omavalvontasuunnitelmassa pitää olla myös henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma siitä, kuinka valvontaa anniskelualueella hoidetaan anniskeluajan aikana.

Lupaviranomainen saa määrätä henkilökunnan määrään liittyviä ehtoja ja rajoituksia, jos ne ovat välttämättömiä valvonnan turvaamiseksi anniskelupaikassa ja sen ympäristössä, järjestyshäiriöiden ja meluhaitan ehkäisemiseksi asuinympäristössä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Vastaavalla hoitajalla tai tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymän mallin mukainen todistus. Alkoholilain tuntemista osoittavan todistuksen (anniskelupassi) myöntää ravintolapalvelun koulutusta antava oppilaitos. Todistus myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen, saanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen tai suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset kokeen sisällöstä ja arvioinnista sekä sitä vastaavista koulutuksista ja tutkinnoista.

Jos henkilö on vanhassa alkoholilaissa (1143/1994) tarkoitetulla tavalla kelpoinen toimimaan anniskelupaikan vastaavana hoitajana, hänen katsotaan täyttävän myös uuden lain mukaiset pätevyysvaatimukset. Myös vanhan alkoholilain voimassaoloaikana myönnetty anniskelupassi on riittävä todistus alkoholilain tuntemisesta.

Sivulla Alkoholi > Anniskelu > Anniskelupaikan henkilökunta kerrotaan lisää aiheesta.

Millaisia maksuja anniskelulupapäätöksistä peritään ja kuinka korkeita ovat valvonnan vuosimaksut?

Sivulla Palvelut > Maksut  kerrotaan aluehallintoviraston perimistä julkisoikeudellisista maksuista.

Millaisia vaatimuksia asetetaan anniskelualueelle?

Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain lupaviranomaisen hyväksymällä anniskelualueella. Alkoholijuomien anniskelualue tulee rajata tai merkitä selvästi, ellei alueen rajoja voida muutoin selvästi havaita.

Kahdelle tai useammalle hakijalle voidaan myöntää lupa anniskeluun yhdellä anniskelualueella samanaikaisesti, jos yksi hakijoista ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta. Tällaisella yhteisellä anniskelualueella ei kuitenkaan voi jatkaa anniskelua klo 1.30 jälkeen.

Anniskelualueella saa nauttia vain luvanhaltijan anniskelutarkoituksessa myymää alkoholijuomaa. Myöskään luvanhaltijan vähittäismyymää alkoholijuomaa ei anniskelupaikassa saa nauttia. Anniskeltua alkoholijuomaa ei saa kuljettaa anniskelualueen ulkopuolelle eikä nauttia sen ulkopuolella. Lupaviranomainen voi anniskelualueen hyväksyessään sallia, että asiakkaat kuljettavat alkoholijuomia saman anniskelupaikan anniskelualueelta toiselle. Lupaviranomaisen hyväksymisen alkoholijuomien kuljettamiselle voi hakea myös jo voimassa olevaan anniskelulupaan.

Jos anniskeluluvan haltija tai anniskelupaikassa töissä oleva luovuttaa anniskelussa olevaa alkoholijuomaa pois vietäväksi ilman kyseisen juoman vähittäismyyntiin oikeuttavaa lupaa, hänet voidaan tuomita rangaistukseen alkoholirikoksesta.

Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata anniskelupaikan toimintatavat edellä mainittujen kieltojen ja velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi.

Lupaviranomainen saa määrätä anniskelualueeseen ja asiakaspaikkojen määrään sekä meluhaittojen ehkäisyyn liittyviä ehtoja ja rajoituksia, jos ne ovat välttämättömiä valvonnan turvaamiseksi anniskelupaikassa ja sen ympäristössä, järjestyshäiriöiden ja meluhaitan ehkäisemiseksi asuinympäristössä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Mikä on anniskeluluvan keskimääräinen käsittelyaika?

Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin, koska sen käsittely eri tahoilta pyydettävine lausuntoineen vie aikaa. 

Alkoholilain uudistuksen seurauksena muuttuneet lausuntokäytännöt sekä lähiympäristön kuulemisen lisääntyminen tuovat huomattavaa epävarmuutta käsittelyajan pituuden ennustamiselle.

Aluehallintovirastoissa lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on noin kuukausi.

Takaisin alkuun


Koulutukset ja tapahtumat

Mistä löydän AVIn järjestämien kirjastoalan koulutustilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumiset?

Aluehallintovirastot tiedottavat kirjastoille järjestettävästä koulutuksesta sähköpostitse sekä aluehallintovirastojen ja Kirjastot.fi-sivuston tapahtumakalentereissa. Ammattikalenteri (kirjastot.fi)

Mistä löytyvät AVI:n järjestämien koulutustilaisuuksien kutsut, ohjelmat ja koulutusmateriaalit?

Koulutustilaisuudet löytyvät AVIn verkkosivulta: Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset. Muista tehdä aluevalinta sivun oikeasta ylälaidasta, niin saat oman alueesi koulutustarjonnan näkyviin. Koulutusmateriaalit lisätään koulutuksen jälkeen kunkin koulutustilaisuuden tietoihin.

Takaisin alkuun


Valtionavustukset

Mistä löydän tietoa AVIn rahoituksesta kirjastojen kehittämishankkeille?

Tietoa kehittämisavustuksista löytyy verkkosivultamme Opetus ja kulttuuri > Kirjastot > Avustukset kirjastotoimen kehittämiseen sekä Aviavustukset-sivustolta.

Kirjastoihin lähetetään lokakuussa avustusten hakua koskeva kirje. Aluehallintovirastoista myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi-tunnistusta, jossa käytetään pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.

Mistä löytyvät hakuohjeet sekä hakulomakkeet, maksatuslomakkeet ja raportointilomakkeet nuorisotoimen valtionavustuksiin?

Nuorisotoimen valtionavustukset löytyvät AVIn verkkosivulta: Asioi verkossa > Lomakkeet > Nuoriso. Tätä kautta löytyy kaikki hakemiseen sekä avustuksen käyttöön ja käytön selvittämiseen liittyvä materiaali.

Takaisin alkuun


Hengenpelastusmitali

Voiko hengenpelastusmitalia ehdottaa, vaikka pelastusteko on sattunut yli viisi vuotta sitten?

Yleisesti ottaen ei. Erityisistä syistä voidaan myöhemminkin tehty ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta ottaa käsiteltäväksi. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi pelastetun, mikäli hän on mitalin esittäjä, kykenemättömyyttä sairautensa johdosta tekemään ehdotusta kuluneen viiden vuoden aikana.

Voiko poliisi tai palomies saada hengenpelastusmitalin?

Ei voi, koska poliisin ja palomiehen voidaan katsoa ammattinsa puolesta omaavan sellaisia erityistaitoja, joita hän voi hyödyntää pelastustehtävissä.

Takaisin alkuun


Väestönsuojat

Millä perusteella voi saada vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta?

Vapautuksen voi saada vain sillä perusteella, että aluehallintoviraston arvioimat väestönsuojan kustannukset ovat tavanomaista huomattavasti (yli 4 %) korkeammat suhteessa rakennuksen todistettuihin (rakennusosa-arvio tai voimassa oleva tarjous) kokonaiskustannuksiin mukaan lukien väestönsuojan kustannukset. Hakijan taloudellista tilannetta ei oteta huomioon

Voiko koulu tai päiväkoti saada kokonaisvapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta?

Aluehallintovirasto ei nykyisen linjauksen mukaan myönnä vapautusta, vaikka kustannukset ylittäisivätkin 4 % kokonaiskustannuksista.

Voiko vapautuksen saada, vaikka väestönsuojan rakentamisvelvoitteen määräaika olisi jo umpeutunut?

Aluehallintovirasto ei ota asiaa käsiteltäväksi. Paikallisen rakennuslupaviranomaisen tulee päättää yhdessä pelastusviranomaisen kanssa mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Takaisin alkuun


Oiva-järjestelmä

Mikä on elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä ja mistä löydän ravintolan tai myymälän Oiva-raportit?

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. Elintarvikealan yritysten tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin alla olevalla sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia. Voit hakea Oiva-tarkastusraportteja esim. yrityksen nimellä, osoitteella tai kunnan mukaan alla olevalta Oivahymy.fi internetsivustolta. https://www.oivahymy.fi/portal/fi/hae+yrityksia/

Takaisin alkuun


Kunnan terveystarkastajien yhteystiedot

Mistä löydän oman kuntani terveystarkastajien yhteystiedot?

Kuntien terveystarkastajat löydät Ruokaviraston hakupalvelusta alla olevasta linkistä. Valitse listasta oma kuntasi tai kuntayhtymän nimi. Saat kuntasi ympäristöterveydenhuollon internetsivujen osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Kunnat ylläpitävät itse tätä osoitteistoa sähköisen viranomaistoimijarekisterin (VTO) kautta.  Ruokaviraston hakupalvelu (ruokavirasto.fi)

Takaisin alkuun


Tupakka

Miten ja mistä haetaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa?

Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Myyntiluvan käsittelyä koskevien kysymysten osalta on näin ollen oltava yhteydessä luvan myöntävään kuntaan. Myyntilupahakemus on mahdollista tehdä joko sähköisesti tai kirjallisella hakemuksella. Hakemukset täyttöohjeineen löytyvät Valviran Internet-sivustolta. https://www.valvira.fi/tupakka/myynti

Takaisin alkuun


Vesiasiat

Mitä tarkoittaa vesijättö?

Vesijättö on entistä vesialuetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi vedenpinnan laskun, liettymisen, umpeen kasvamisen tai maanpinnan kohoamisen seurauksena. Kiinteistön edustalle muodostuu näin vesijättökaistale, joka ei yleensä kuulu kiinteistöön vaan viereisen vesialueen omistajalle. Vesialue kuuluu useimmiten kylän yhteisen vesialueen osakaskunnalle. Jos vesijättö haittaa ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä tai vesijättö on vähäinen, siihen rajoittuvan kiinteistön omistaja voi useimmiten lunastaa sen itselleen hakemalla Maanmittauslaitoksesta kiinteistötoimitusta - vesijätön lunastamista. Toimituksessa ratkaistaan lunastamisen edellytykset, lunastettava alue sekä lunastamisen vuoksi vesijätön omistajalle maksettavaksi tulevat korvaukset.

Mitä tarkoittaa kiinteistön osuudet yhteiseen alueeseen?

Kiinteistöllä voi olla osuuksia yhteisiin alueisiin eli niin kutsuttuja yhteisalueosuuksia. Kiinteistöllä on siis osakkuus kahden tai useamman kiinteistön tarpeita varten muodostettuihin yhteisiin alueisiin. Kiinteistöjen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Yhteiset alueet ovat esimerkiksi yhteisiä vesialueita tai yhteisiä maa-alueita, kuten venevalkama tai soranottopaikka. Kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin ilmenevät kiinteistörekisteriotteesta.

Takaisin alkuun


Talletukset

Olen tekemässä talletusta aluehallintovirastoon ja olen jo tallettanut varat aluehallintoviraston tilille. Pitääkö minun tehdä vielä jotain muuta?

Talletus on kaksiosainen. Sen lisäksi, että varat talletetaan aluehallintoviraston tilille, tulee tallettajan myös toimittaa aluehallintovirastoon talletushakemus. Talletushakemus on suositeltavaa tehdä talletuslomakkeella. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta hakemuksesta tulisi kuitenkin käydä ilmi lomakkeessa kysytyt tiedot. Lisätietoa talletuksen tekemisestä ja talletuslomakkeen löydätte:  Oikeusturva > Talletuksen tekeminen

Takaisin alkuun


Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiömme yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous järjestetään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokousta ei kuitenkaan ole kutsuttu koolle huhtikuussa. Hallituksen mukaan kokous tullaan pitämään kesäkuussa. Onko tämä lainmukaista?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous tulee kutsua koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Mikäli asunto-osakeyhtiönne tilikausi on kalenterivuosi (kuten yleensä on), tulee varsinainen yhtiökokous näin ollen kutsua koolle 30.6. mennessä. Yhtiöjärjestyksessä ei voida enää määrätä asiasta toisin. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä edelleen olevat, nykyisestä asunto-osakeyhtiölaista poikkeavat määräykset ovat menettäneet merkityksensä.

Vuonna 2020 yhtiökokouksia voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti lykätä pidettäväksi 30.9.2020 mennessä.

Lisätietoa:

 • oikeusministeriön Kysymyksiä ja vastauksia koronasta, kysymys "Mihin mennessä kokoontumisrajoitusten takia pitämättä jäänyt osakeyhtiön tai osake-yhtiön yhtiökokous, osuuskunnan kokous tai yhdistyksen kokous tulee järjestää?" (oikeusministerio.fi)

Takaisin alkuun


Luotot

Olen ottanut lainan ESAVIn luotonantajarekisteriin rekisteröidyltä luotonantajalta. Luoton korot ja kulut ovat kamalan suuret – ehkä mielestäni jopa lain vastaiset! Mitä teen?

Ota ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan, lisätietoa löydät osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi tai puhelimitse 0295 536 901 (ark. 9-15). Aluehallintovirasto huolehtii pääosin luottoyritysten rekisteröintiin liittyvistä asioista, eikä virastolla ole toimivaltaa puuttua kuluttajan ja luotonantajan välisiin sopimuserimielisyyksiin. Sen sijaan lainvastaiseen luottomarkkinointiin AVI voi puuttua, joten sellaisesta havainnosta voit tehdä ilmoituksen ESAVI:lle.

Takaisin alkuun


Välitysliikkeet

Mitä AVI voi tehdä, jos välitysliike ei noudata lakia? Miten voin hakea vahingonkorvausta välitysliikkeen virheen johdosta?

Aluehallintovirasto voi antaa välitysliikkeelle varoituksen. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, AVI voi kieltää osaksi tai kokonaan välitysliikkeen toiminnan enintään 6 kk:n määräajaksi. Vahingonkorvausta tai välityspalkkion alentamista voi hakea kuluttajariitalautakunnalta tai käräjäoikeudelta. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksen, mutta se voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa.

Edellyttääkö toimintani rekisteröitymistä aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin, jos hoidan vain muutaman toimeksiannon vuodessa?

Rekisteröintivelvollisuutta ei ole, jos toiminta on satunnaista ja välitystoimintaa ei markkinoida. Välityskohteita saa kuitenkin markkinoida.

Takaisin alkuun


Perintä

Perintään liittyvät kysymykset löytyvät Perinnän sivulta: Usein kysytyt kysymykset

Takaisin alkuun

Updated