Työsuojelu

Kuvituskuva - Työsuojelu

Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta.


Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työsuojelusta (tyosuojelu.fi)

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

Korona ja työvoiman liikkuvuus: Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla


AVIn työsuojelun vastuualueilla on neljä tehtävää:

  • vastaavat asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta
  • selvittävät vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimivat niiden ehkäisemiseksi
  • suorittavat tuotevalvontaa
  • osallistuvat työrikosten käsittelyyn.

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausuntojen antaminen viranomaisille.

Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinto antaa ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi se tekee työsuojeluasioissa tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Lisää tietoa työsuojelusta työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa.


Tiedotteita

Updated