Kunniamerkit

Aluehallintovirasto käsittelee esitykset hengenpelastusmitalien ja väestönsuojelun ansiomitalien myöntämiseksi.

Hengenpelastusmitali

Hengenpelastusmitali on tunnustus erittäin rohkeasta, neuvokkaasta tai oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. Mitalinsaannin edellytyksenä on yleensä ollut oman hengen vaarantaminen.

Lausumme esitykset hengenpelastusmitalien myöntämiseksi hengenpelastusmitalilautakunnalle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa myös lautakunnan sihteeritehtäviä.

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yksityiselle henkilölle on tehtävä viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ehdotuksen perusteena oleva teko on tapahtunut. Mitalinsaannin edellytyksenä on yleensä ollut oman hengen vaarantaminen.

Hengenpelastusmitalihakemus lähetetään sille aluehallintovirastolle, jonka alueella teko on tapahtunut. Jos teko on tapahtunut maan rajojen ulkopuolella, lähetetään hakemus sille aluehallintovirastolle, jonka alueella pelastajalla tai pelastetulla on kotipaikka. Hakemus lähetetään aluehallintoviraston kirjaamoon.

Itsenäinen hengenpelastusmitalilautakunta käsittelee hengenpelastusmitalin antamista koskevat ehdotukset ja esittää ne Tasavallan presidentille hyväksyttäväksi.

Hengenpelastusmitalin antamista koskevia ehdotuksia tehdään vuosittain Suomessa noin sata, ja näistä mitali myönnetään noin kymmenelle henkilölle.

Väestönsuojelumitali

Sisäministeri myöntää väestönsuojelun hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineille ensimmäisen luokan ansiomitalin ja ansiokkaasti toimineille toisen luokan ansiomitalin.

Mitali myönnetään ansioista, joita on osoitettu väestönsuojelun kehittämisessä niiden uhkien torjumiseksi, joita häiriötilanteet ja poikkeusolot voisivat aiheuttaa.

Kuntien, pelastuslaitosten ja muiden yhteistoimintatahojen esitykset toimitetaan AVIn kautta sisäministeriöön.

Tietoa alueelta

Kunniamerkit - Itä-Suomi

Lisätietoja:

Hengenpelastusmitalit
suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909

Väestönsuojelumitalit
suunnittelija Eini Kaasinen, p. 0295 016 883
johtaja Taina Rautio, p 0295 017 042

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Updated