Raha ja omaisuus

 • Kuluttajaluotot
  AVI valvoo alueellaan kuluttajaluottojen markkinoinnin lainmukaisuutta.
 • Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät
  Etelä-Suomen AVI ylläpitää valtakunnallista rekisteriä muista kuin Finanssivalvonnan valvomista kuluttajaluottoja tarjoavista luotonantajista ja vertaislainanvälittäjistä sekä valvoo niiden toimintaa.
 • Löytötavaratoimistot
  Länsi- ja Sisä-Suomen AVI myöntää luvat löytötavaratoimistoille ja valvoo niiden toimintaa.
 • Panttilainauslaitokset
  Etelä-Suomen AVI myöntää valtakunnallisesti luvat panttilainauslaitoksille ja valvoo niiden toimintaa.
 • Perintä
  Etelä-Suomen AVI pitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. AVI myös valvoo, että rekisteriin merkityt perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa.
Updated