Peruspalvelujen arviointi

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistuvat peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin. Arvioinnin avulla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa maan eri osissa on keskeinen periaate tilanteessa, jossa alueellinen erilaistuminen todellisuutta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnista, prosessin menetelmällisestä kehittämisestä sekä arviointia tukevan tietojärjestelmän muodostamisesta.

Yhteystiedot:

  • kehittämispäällikkö Olli Aulaskari, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
    p. 0295 017 533, gsm. 040 523 4840
    sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Vuoden 2019 peruspalvelujen arviointi on käynnistynyt

Vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi toteutetaan siten, että valtakunnallinen analyysi ja alueelliset analyysit valmistellaan samanaikaisesti sähköisenä dokumenttina.

Arviointi toteutetaan Pation työkaluilla. Arvioinnin ohjeellinen valmistumisaika on 31.5.2020.

Lue lisää vuoden 2019 peruspalvelujen arvioinnista


Uusin raportti

Peruspalvelujen arviointi 2017

Katso myös videoita:

Patio-ohjevideot

Tietoa alueelta

Peruspalvelujen arviointi - Lappi

Uusin raportti

Lapin arviointiraportti vuodelta 2017 (www.patio.fi)

Lapin arviointiraportti vuodelta 2015 (www.patio.fi)

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin liittyvissä asioissa ota yhteys:

  • ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen, puh. 0295 017 351

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Updated