Palvelut

Aluehallintoviraston (AVI) toiminnan tavoitteena on edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. 

Tavoitteen toteuttamiseksi AVI huolehtii sille eri toimialoja koskevissa säädöksissä määritellyistä tehtävistä muun muassa sosiaalihuollon, terveydenhuollon,  ympäristöterveydenhuollon, koulutus- ja muun sivistystoimen, pelastustoimen, työsuojelun sekä kuluttaja- ja kilpailuhallinnon toimialoilla. Virastolla on myös muita erityisesti  oikeusturvan toteutumiseen liittyviä tehtäviä.

AVIn tulee toiminnallaan edistää muun muassa perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

Updated