Organisaatio

Aluehallintoviraston (AVI) toimintaa johtaa ylijohtaja.

Toiminta jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: 

  • opetus- ja kulttuuritoimi
  • pelastustoimi ja varautuminen
  • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
  • työsuojelu
  • ympäristöluvat.

Edellä mainittuja vastuualueita ei ole kaikissa aluehallintovirastoissa. Yksi vastuualue voi hoitaa tehtäviä useamman aluehallintoviraston toimialueella. 

AVIen hallintotehtäviä hoitaa keskitetysti aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, joka on sijoitettu Etelä-Suomen AVIn yhteyteen. Hallinnon henkilöstö toimii hajautetusti eri toimipisteissä.

Ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkö (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI) hoitaa sille kuuluvia tehtäviä koko Suomen alueella.

Virastokohtaiset organisaatiotiedot löytyvät kyseisen AVIn sivulta.

Updated