Luvat ja ilmoitukset

Aluehallintovirasto (AVI) toimii lupa- ja ilmoitusasioita käsittelevänä viranomaisena useilla elinkeinoaloilla. Lupa- ja ilmoituskäsittely on osaltaan toiminnan lainmukaisuuden ennakollista valvontaa.

AVIn käsiteltäväksi kuuluvista asioista ja lupia koskevasta haku- ja ilmoitusmenettelyistä löytyy yksityiskohtaista tietoa Aiheet -sivuilta.

Luvat aiheittain

Elinkeino

Oikeusturva

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Terveys

Turvallisuus

Työsuojelu

Ympäristö

Ympäristöterveys

Updated