Laatu ja potilasturvallisuus

Vuonna 2011 voimaan tulleessa Terveydenhuoltolaissa (8§ Laatu ja potilasturvallisuus) todetaan:

Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita. Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään asioista, joista on suunnitelmassa sovittava.

AVI valvoo, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan lakien ja asetusten mukaisesti. Palvelun laatua katsotaan mm. seuraavilla kriteereillä:

  • Potilaskeskeisyys (asiantuntijuus, osallisuus, vuorovaikutus)
  • Potilasturvallisuus, riskien arviointi, ennakointi ja niiden hallinta
  • Hoidon oikea-aikaisuus
  • Osaaminen
  • Sujuvuus
  • Vaikuttavuus (terveyshyöty)
  • Henkilöstön määrän mitoitus

Tietoa alueelta

Laatu ja potilasturvallisuus - Pohjois-Suomi

  • terveydenhuollon ylitarkastaja Arffman Marja-Leena, p. 0295 017 558
  • aluehallintoylilääkäri Jari Latvala., p. 0295 017 573
  • aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, p. 0295 017 598

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Updated