Elinkeinot

Kuvituskuva - Elinkeinot

Aluehallintovirasto (AVI) on elinkeinoasioissa muun muassa alkoholielinkeinon sekä kilpailu- ja kuluttaja-asioiden alueellinen asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomainen.


Alkoholihallinnon tavoitteena on ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja kulutusta ohjaamalla. AVIt myöntävät alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat alueillaan sekä valvovat luvanhaltijoiden toimintaa.

Kilpailu- ja kuluttajahallinnossa sekä elinkeinovalvonnassa tavoitteena on edistää tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua, kuluttajansuojan ja kansalaisten taloudellisen turvallisuuden toteutumista sekä elinkeinonharjoittajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä. AVIn tehtävät vaihtelevat perintätoimistojen, luotonantajien sekä kiinteistönvälitysliikkeiden valvonta- ja lupatehtävistä hintojen ilmoittamisen valvontaan.

AVIn toimintaa elinkeinoasioissa ohjaa lainsäädäntö, ministeriöt sekä yhteistyö muiden virastojen kuten Valviran ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa.

AVIn lupia ja valvontaa tarvitaan mm. seuraavilla tehtäväalueilla:        
  • alkoholin vähittäismyynnin ja anniskelun lupa- ja valvonta-asiat  
  • alkoholijuomien mainonnan valvonta
  • kilpailun valvonta ja kuluttaja-asiat, kuten hintojen ilmoittamisen valvonta
  • luotonantajat, perintätoimistot sekä kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeet.

 

Tiedotteita

Updated