Toiminta ja tehtävät - Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu maakuntien alueilla. Virasto hoitaa myös Lapin maakunnan vesi- ja ympäristölupa-asiat sekä työsuojelu asiat.

Pohjois-Suomen AVI edistää toiminta-alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.


Pohjois-Suomen AVIssa on viisi vastuualuetta, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä.  

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset sekä osaamisen kehittäminen (Osaava-ohjelma)
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
 • oppilaitosrakentaminen

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi
 • peruspalvelujen saatavuuden arviointi

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
 • kantelujen käsittely
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
 • terveydensuojelu- ja tupakkalain mukainen ohjaus ja valvonta
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

Työsuojelu (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuu ja Lapin maakuntien alueet)

 • työsuojeluvalvonta 

Ympäristöluvat (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuu ja Lapin maakuntien alueet)

 • vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset asiat

Hallinnollisia tehtäviä hoitaa valtakunnallinen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jossa toimivat seuraavat yksiköt:

 • henkilöstöyksikkö
 • talousyksikkö
 • tietoyksikkö
 • toimitila- ja materiaalihallintoyksikkö
 • viestintäyksikkö
 • yleishallintoyksikkö.

 

Updated