Toiminta ja tehtävät - Lounais-Suomi


Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Työsuojelun toimialueeseen kuuluu lisäksi Ahvenanmaa. Viraston päätoimipaikka on Turussa ja muut toimipaikat  Porissa ja Maarianhaminassa. Lounais-Suomen aluehallintovirastoon on koottu tehtäviä Länsi-Suomen lääninhallituksesta ja Turun ja Porin työsuojelupiiristä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto edistää toiminta-alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston neljä vastuualuetta

 • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
 • työsuojelu
 • opetus- ja kulttuuritoimi
 • pelastustoimi ja varautuminen

Aluehallintovirasto hoitaa vastuualueillaan seuraavia tehtäviä:

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
 • kantelujen käsittely
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

Työsuojelu

 • työsuojeluvalvonta

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus- ja kulttuuriministeriön alueellisen opetuksen, lasten päivähoidon ja kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät
 • sivistystoimen kantelut, valitukset, oikaisut ja lausunnot sekä oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
 • opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
 • oppilaitos-, liikuntapaikka- ja kirjastorakentamisen valtionavustukset
 • valtionavustukset nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeisiin sekä opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi
 • peruspalvelujen saatavuuden arviointi


Muut tehtävät

 Lounais-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

 • aluehallintovirastojen sisäisestä tarkastuksesta

 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien ympäristölupa-asioita hoitaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Lue lisää Etelä-Suomen aluehallintoviraston (www.avi.fi/etela) sivulta:

Updated