Toiminta ja tehtävät -
Länsi ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) toimii Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Viraston päätoimipaikka on Vaasassa ja muut toimipaikat Tampereella ja Jyväskylässä. Länsi- ja Sisä-Suomen AVIin on koottu tehtäviä lääninhallituksesta, työsuojelupiireistä, ympäristökeskuksista sekä ympäristölupavirastosta.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI edistää toiminta-alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

 

Katso esittelyvideo

 

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIssa on viisi vastuualuetta, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä:

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • peruspalvelujen saatavuuden arviointi
 • kantelujen käsittely
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi

Ympäristölupavastuualue

 • vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset asiat

Työsuojeluvastuualue

 • työsuojeluvalvonta

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • peruspalvelujen saatavuuden arviointi
 • sivistystoimen kantelut, valitukset, oikaisut ja lausunnot, oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
 • opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
 • valtionavustukset nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeisiin sekä osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)
 • varhaiskasvatus
 • kirjastot
 • liikunta
 • nuorisotyö
 • oppilaitosrakentaminen
 • kansainväliset asiat
 • varautumisasiat.

Muut yksiköt ja tehtävät

Vastuualueiden lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen AVIssa toimii johdon tuki -yksikkö sekä ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkö.

Updated