Toiminta ja tehtävät - Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Viraston päätoimipaikka on Mikkelissä ja muut toimipaikat Kuopiossa ja Joensuussa. 

Itä-Suomen AVI edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä.


Itä-Suomen AVIssa on viisi vastuualuetta, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä.  

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset sekä osaamisen kehittäminen (Osaava-ohjelma)
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
 • oppilaitosrakentaminen

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi
 • peruspalvelujen saatavuuden arviointi

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
 • kantelujen käsittely
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
 • terveydensuojelu- ja tupakkalain mukainen ohjaus ja valvonta
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

Työsuojelu

 • työsuojeluvalvonta

Ympäristöluvat

 • vesilain  ja ympäristönsuojelulain mukaiset asiat

 

31.12.2019 saakka Itä-Suomen AVIssa oli valtakunnallinen maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Maistraattien ohjaus ja valvonta -tehtävä siirtyi 1.1.2020 digi- ja väestötietovirastoon. Digi- ja väestötietovirasto aloitti toimintansa 1.1.2020, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät.


Itä-Suomen AVI hoitaa em. tehtävien lisäksi koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa-, valvonta- ja kiinteistörekisteritehtävät. Samoin luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liittyvät tehtävät hoidetaan Itä-Suomen AVIssa. Hautaustoimi.

 

Hallinnollisia tehtäviä hoitaa valtakunnallinen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue, jossa toimivat seuraavat yksiköt:

 • henkilöstöyksikkö
 • talousyksikkö
 • tietoyksikkö
 • toimitila- ja materiaalihallintoyksikkö
 • viestintäyksikkö
 • yleishallintoyksikkö.

 

 

 

 

Updated