Arvioinnin toteuttaminen

Vuoden 2019 peruspalvelujen arviointi on käynnistynyt

Vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi toteutetaan siten, että valtakunnallinen analyysi ja alueelliset analyysit valmistellaan samanaikaisesti sähköisenä dokumenttina.

Arviointi toteutetaan Pation työkaluilla. Arvioinnin ohjeellinen valmistumisaika on 31.5.2020.

Tällä arviointikierroksella ei ole määritelty arviointia läpileikkaavaa teemaa.

Vuoden 2019 arviointikohteet ovat:

1.Tasa-arvoinen yhteiskunta

 • Varhaiskasvatus
 • Esiopetus
 • Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen tai yksityisesti sijoitettujen lasten opetus

2. Hyvinvoiva yhteiskunta

 • Kulttuuripalvelut
 • Kirjastotilat
 • Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus
 • Kuntien nuorille suunnattujen palvelujen riittävyys

3. Turvallinen yhtiskunta

 • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus
 • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus – päivystys
 • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta – saatavuus
 • Pelastustoiminnan nopean avun saanti

Vuoden 2017 peruspalvelujen arviointi

Valtakunnallinen ja alueelliset arvioinnit ovat valmistuneet.

Arviointi tehtiin Patio-työkalulla. Valtakunnallinen ja alueelliset arvioinnit on yhdistetty samaan sähköiseen dokumenttiin.

Arvioinnin teemana on yhdenvertaisuus, jota tarkastellaan erityisesti arvioinnin kohteena olevien palvelujen saatavuuden näkökulmasta.

Vuoden 2017 peruspalvelujen arviointikohteet

1. Tasa-arvoinen yhteiskunta

 • varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen
 • esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten toteutuminen.

2. Hyvinvoiva yhteiskunta

 • perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset kunnissa
 • kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
 • nuorten osallistuminen ja kuuleminen kunnassa
 • kunnan liikuntapalvelujen tuottamiseen osoittamat taloudelliset resurssit
 • kunnan liikuntapalvelujen tuottamiseen osoittamat taloudelliset resurssit
 • kunnan liikuntapalvelujen tuottamiseen osoittamat henkilöresurssit
 • kirjastopalvelut lasten (alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret) lukemisen ja lukutaidon edistäjinä.

3. Turvallinen yhteiskunta

 • valvonnan suunnittelun toimeenpano
 • jälkivalvonnan toteuttaminen
 • omavalvonta
 • valvonnan kustannukset.

 

Tietoa alueelta

Arvioinnin toteuttaminen - Itä-Suomi

Lisätietoja:
kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513
etunimi.sukunimi@avi.fi


Updated