Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Alueellinen valmiustoimikunta 23.10.2020: Mikään koronan torjuntatoimi yksinään ei riitä

Länsi- ja Sisä-Suomi

Alueelliset rajoitukset osoittautuneet tehokkaiksi

Alueellisen valmiustoimikunnan puheenjohtaja, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen avasi kokouksen kertaamalla koronatilanteen alueella avaamalla kokouspäivän aamuna annetun marraskuun rajoituspäätöksen sisältöä. Marraskuun päätökset koskevat Vaasan sairaanhoitopiirissä yli kymmenen hengen ja muiden alueen sairaanhoitopiirien osalta yli 50 hengen kokoontumisia.

– Tekemämme päätökset perustuvat alueen sairaanhoitopiirien koordinoimien "koronanyrkkien", THL:n ja omien asiantuntijoidemme tuottamaan tilannekuvaan. Toisin kuin keväällä, tilannetta tarkastellaan sairaanhoitopiireittäin ja alueellista pandemiaryhmää luotsaavat sairaanhoitopiirit. Meidän toimialueellamme on viisi sairaanhoitopiiriä, joista kaksi on taudin torjunnan kannalta perustasolla, kaksi kiihtymisvaiheessa ja yksi leviämisvaiheessa. Leviämisvaiheessa olevan Vaasan sairaanhoitopiirin osalta jatketaan kymmenen hengen kokoontumisrajoituksilla, pienin lievennyksin jos hygieniaohjeita voidaan noudattaa. Yli 50 hengen tilaisuuksia ei edelleenkään saa järjestää. Muiden sairaanhoitopiirien osalta rajoituspäätökset koskevat yli 50 hengen tilaisuuksia. Nyt on myös perustettu opetusministeriön johdolla toimiva työryhmä, jonka tehtävänä on laatia valtakunnallisia ohjeita tapahtumien turvalliseen järjestämiseen ja työryhmässä on aluehallintovirastonkin asiantuntija mukana, kertoi Pukkinen.

Lisätietoa: Marraskuun rajoituspäätökset

Kasvomaski on osa torjuntaa – etäisyys edelleen merkittävin

Valmiustoimikunnassa kuultiin VTT:n professori Ali Harlinin esitys hengityssuojainten käytöstä Covid 19- pisaratartunnan estämisessä. Harlinin mukaan yleinen käsitys on, että kyseessä on pisaratartunta, jonka etenemismatka on noin yksi metri. Toinen ääripää on aerosolitartunta, jossa partikkelit leijuisivat ilmassa pitkäänkin.

– Kumpikaan ei ole täysin totta. Mutta varmempaa on pitää kahden metrin etäisyys. Normaalin puheen kautta jo muutaman sanan aikana partikkeleja leviää satoja, kovemmassa puheessa jo tuhansia ja aivastaessa satoja tuhansia partikkeleita, kertoo Harlin.

Vertailtaessa kangasmaskia ja kertakäyttömaskia, huomio tulee kiinnittää aikaan, jona sitä käytetään. Kangasmaskeissa ei ole kertakäyttöisten tapaan sähköistä varausta sisältävää käsittelyä, jonka vuoksi sen käyttöaika on lyhyempi. Kangasmaski suojaa 10-20 minuuttia, eikä sitä voi käyttää sen jälkeen puhdistamatta sitä välillä. Kertakäyttöisen maskin sähköinen varaus ottaa vastaan tartuntaa levittävät partikkelit ja kiinnittää ne itseensä ja sen käyttöaika voi olla useita tunteja.

– Kun joutuu viipymään yli 10 minuuttia paikassa, missä turvavälejä ei voi noudattaa, esimerkiksi kaupassa tai joukkoliikennevälineissä, maskin käyttö on aina järkevää. Turvavälien noudattaminen on kuitenkin edelleen kaikkein keskeisin tapa välttää tartunta. Jos kyseessä olisi myrkkykaasupilvi, on varmasti fiksumpaa olla kävelemättä siihen, vaikka olisi maskikin. Etäisyyttä ei voi millään korvata täysin, tämä on yhdistelmä kaikkia, Harlin tähdentää. Ja erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös kertakäyttömaskien hävittämiseen asianmukaisesti. Luonnossa maskin häviäminen voi kestää parikin sataa vuotta valmistuksessa käytettyjen kemikaalisten aineiden vuoksi.

Maskin käyttö:

Käytä kun tilanne/ työn tekeminen vaatii kylki kyljessä työskentelyä etkä voi noudattaa vähintään 2 m turvaetäisyyttä (2 m 15 min).

Maskien käytölle ei ole tarvetta, kun voit noudatat turvaväliä. Näin varmistamme osaltamme suojainten riittävyyden niitä työssään tarvitseville.

Suu-nenäsuojaa/kasvomaskia käytetään suojaamaan pisaratartunnalta (pisaravarotoimet).

  • Pue maski päälle puhtain käsin. Älä kosketa maskia käytön aikana.
  • Riisu maski ottamalla nauhoista kiinni puhtain käsin ja poista se yltäsi. Laita maski välittömästi roskiin.
  • Pese kätesi.

Pisaroiden leviäminen yskäistäessä

Sairaanhoitopiirien tilanne kaikkea perustasolta leviämisvaiheeseen

Sairaanhoitopiireistä leviämisvaiheessa oleva Vaasan sairaanhoitopiiri kertoi kokouksessa, että nykyiset rajoitustoimet selvästi purevat. Huolen aiheena on kuitenkin, että nyt tautia löydetään kaikista ikäryhmistä ja tartuntoja löytyy nyt kaikista sairaanhoitopiirin kunnista. Sairaalahoidossa on jo useampi ja palvelutaloissa on löydetty tartuntoja useamman kunnan alueella.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilannetta luonnehdittiin maltilliseksi kiihtymisvaiheen tilanteesta huolimatta. Keski-Pohjanmaan Soitessa ollaan perustasolla ja jäljitystyö on onnistunut toistaiseksi hyvin. -Vaasan sairaanhoitopiirin osalta tilanne on edelleen merkittävän huono, vaikka kehityssuunta on parempaan päin. Vaasalaiset ovat toimineet kyllä vastuullisesti maskien ja etäisyyksien pitämisen osalta, kiitti ylijohtaja Pukkinen.

Seurakunnat eivät määräysten piirissä mutta noudattavat niitä silti

Seurakunnista kerrottiin, että vaikka aluehallintoviraston määräysvalta kokoontumisten osalta ei ulotu kirkollisiin tilaisuuksiin, ohjeita seurataan tarkasti. Seurakuntien puheenvuorossa nousi esiin huoli kansan henkisestä kriisinkestävyydestä koronatilanteen edelleen jatkuessa ja harkinnan paikka on myös lähestyvä joulu seurakunnissa.

Alueelliset valmiusharjoitukset valmiuspäivinä verkossa: pandemian keskellä pitää varautua myös muihin uhkiin

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn järjestämät valmiusharjoitukset toteutetaan tänä vuonna webinaareina kaikissa alueen maakunnissa. Ensimmäisenä on vuorossa Pirkanmaa 27.10.2020.

Muut: Keski- Suomi 9.11., 25.11. Seinäjoki, 26.11. Kokkola ja 27.11. Vaasa.

Lisää tiedotteessa

Lisätietoja:

Aluehallintovirasto:

ylijohtaja Marko Pukkinen p.0295 018 582 etunimi.sukunimi@avi.fi

aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield, p. 0295 018 587, etunimi.sukunimi@avi.fi

VTT:

tutkimusprofessori Ali Harlin p. 0405332179 etunimi.sukunimi@vtt.fi


Updated