Yritysmuotoiset palveluntuottajat

Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) säädetään, että palvelujen tuottajalla (yhtiö, osuuskunta, yhdistys, muu yhteisö tai säätiö) on oltava aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Tuotettava palvelu on terveyden- tai sairaanhoitoa
  2. Palvelua tuottavat terveydenhuollon koulutuksen saaneet henkilöt
  3. Palvelua tuotetaan suoraan asiakkaille
  4. Palvelua tuotetaan Suomessa

Terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan sellaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, jotka kuuluvat koululääketieteen piiriin sekä perustuvat yleisesti hyväksyttyyn ja kokemusperäiseen lääketieteelliseen hoitoon. Palvelutoiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus. Toiminta ei saa alkaa ennen kuin aluehallintovirasto on myöntänyt palveluntuottajalle luvan toimintaan.

Lupaa ei myönnetä:

  • esteettisin perustein annetulle hoidolle
  • työvoiman vuokraustoimintaan (henkilöstövuokraus)
  • kahden yrityksen toisilleen tuottamiin palveluihin (ostopalvelutoiminta)
  • julkisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen

Luvan myöntävä viranomainen

Mikäli palvelun tuottajalla on toimipaikka kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Valvira, muussa tapauksessa kunkin alueen aluehallintovirasto. Lupa on Y-tunnus –kohtainen.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

muualla verkossa