Ympäristölupapäätökset

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

 Vuodesta 2014 lähtien päätökset löytyvät LUPA-TIETOPALVELUSTA.

Alueelliset ympäristölupapäätökset vuosilta 2010-2013 löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen. Ennen vuotta 2010 annetut vesilupapäätökset löytyvät sivun vasemman palstan linkistä, joka vie ymparisto.fi -sivuille.

 

Tietoa alueelta

Ympäristölupapäätökset  2014 - Pohjois-Suomi ja Lappi

Pohjois-Suomen AVI myöntää myös Lapin alueen  ympäristölupapäätökset.

18.6.2014 lähtien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämät ympäristölupapäätökset on löydettävissä Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

 

Hakija Kunta Asia Päätöspvm. Diaarinumero Päätös (pdf)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulu VR-Yhtymä Oy:n Ortikarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-11 rauettaminen 13.6.2014 PSAVI/44/04.08/2014 57/2014/1
Kemppainen Pirjo ja Tenho Ristijärvi Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 12.6.2014 PSAVI/89/04.08/2014 56/2014/1
Miettunen Janne Inari Koneellinen kullankaivu kullanhuuhdontalupa-alueella Vuijeminsuu Sotajoella 12.6.2014 PSAVI/103/04.08/2013 55/2014/1
Oulun Vesi Liikelaitos Oulu Yli-Iin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 11.6.2014 PSAVI/290/04.08/2010 54/2014/1
FQM Kevitsa Mining Oy Sodankylä Sodankylä Kevitsan kaivoksen käsiteltyjen ylitevesien johtaminen Vajukosken altaaseen vuonna 2014 ja toiminnanaloittamislupa 27.5.2014 PSAVI/25/04.08/2014 53/2014/1
FQM Kevitsa Mining Oy Sodankylä Sodankylä Kevitsan kaivoksen ylitevesien johtamista koskevan tarkkailuraportin hyväksyminen 27.5.2014 PSAVI/15/04.08/2014 52/2014/1
HV-Marakennus Oy Simo Jätteiden kierrätys-, käsittely- ja varastointialueen toiminnan laajentaminen 27.5.2014 PSAVI/16/04.08/2014 50/2014/1
Stora Enso Oyj Oulun tehtaat Oulu Kuivajätteen varastointi 26.5.2014 PSAVI/92/04.08/2013 51/2014/1
Ruukki Metals Oy Raahen tehdas Raahe Raahen terästehtaan ympäristöluvan nro 120/10/1 lupamääräyksen 2a muuttaminen, Raahe 20.5.2014 PSAVI/85/04.08/2012 46/2014/1
Ruukki Metals Oy Raahen tehdas Raahe Raahen terästehtaan ympäristöluvan nro 93/09/2 muuttaminen, Raahe 20.5.2014 PSAVI/35/04.08/2012 45/2014/1
Ruukki Metals Oy Raahen tehdas Raahe Raahen terästehtaan ympäristöluvan nro 92/09/2 lupamääräyksen 3 muuttaminen, Raahe 20.5.2014 PSAVI/34/04.08/2012 44/2014/1

Hannuksela Hannu, Hietala Mauri, Kaustinen Ensio ja Vesala Matti

Inari Koneellinen kullankaivu Ehama nimisellä kullanhuuhdonta-alueella 16.5.2014 PSAVI/52/04.08/2013 48/2014/1
Piekkari Marko Aukusti Kittilä Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 13.5.2014 PSAVI/143/04.08/2012 47/2014/1
Tmi Kauko Pakonen Kemi Metalliromun ja puun kierrätystoimintaa koskeva ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella 8.5.2014 PSAVI/9/04.08/2013 43/2014/1
FinnHEMS Oy Rovaniemi Lentopetrolin tankkauslaitteiston ympäristölupa, Rovaniemi 7.5.2014 PSAVI/94/04.08/2012 42/2014/1
Vestia Oy Haapavesi Haapaveden suljetun kaatopaikan vakuuden vapauttaminen 6.5.2014 PSAVI/19/04.08/2014 38/2014/1
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo ja Kajaani Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen 30.4.2014 PSAVI/58/04.08/2011 36/2014/1
Kantomaa Kimmo Ylitornio Eläinsuojan ympäristölupa 29.4.2014 PSAVI/86/04.08/2013 37/2014/1
Lehtorannan Liha Oy Kärsämäki Eläinsuojan ympäristölupa 24.4.2014 PSAVI/40/04.08/2014 34/2014/1
Kuiva-Turve Oy Ii Laukkulamminsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 22.4.2014 PSAVI/45/04.08/2011 35/2014/1
Liikennevirasto Kajaani Puuratapölkkyjen murskauksen ympäristölupahakemus 15.4.2014 PSAVI/109/04.08/2013 33/2014/1
SMA Mineral Oy Tornio Rantamaan louhoksen ympäristöluvan nro 63/2013/1 lupamääräyksen 6 määräajan pidentäminen 14.4.2014 PSAVI/39/04.08/2014 41/2014/1
SMA Mineral Oy Tornio Ristimaan louhoksen ympäristö- ja vesitalouslluvan nro 64/2013/1 lupamääräyksen 11 määräajan pidentäminen 14.4.2014 PSAVI/38/04.08/2014 40/2014/1
SMA Mineral Oy Tornio Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen 15 määräajan pidentäminen 14.4.2014 PSAVI/37/04.08/2014 39/2014/1
Lappland Goldminers Oy Pahtavaara Mine Sodankylä Pahtavaaran kaivoksen Länsimalmion ympäristölupa 14.4.2014 PSAVI/99/04.08/2012 32/2014/1
MTY Nikola Tapani, Armi ja Tuomo Siikajoki Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 14.4.2014 PSAVI/88/04.08/2013 30/2014/1
Pölkky Oy Oulu Painekyllästämön ympäristölupa 11.4.2014 PSAVI/75/04.08/2013 29/2014/1
Kyllönen Tero Inari Koneellinen kullankaivu kullanhuuhdonta-alueella Kultasuo II Vuijeminhaaran varrella sekä toiminnan aloittamis- ja hankkeen valmistelulupa 9.4.2014 PSAVI/116/04.08/2012 31/2014/1
Risto Mäläskä Tmi Kultakuokka Inari Koneellinen kullankaivu Miessijoella kaivospiirillä Eldorado Krek Nro 3588/1a 8.4.2014 PSAVI/229/04.08/2010 28/2014/1
Kivioja Tomi Juho Inari Koneellinen kullankaivu Hammastunturin erämaa-alueella Ivalojoella sekä toiminnanaloittamislupa 7.4.2014 PSAVI/40/04.08/2013 27/2014/1
Salonen Jussi ja Eero Utajärvi Eläinsuojan ympäristölupa 2.4.2014 PSAVI/124/04.08/2013 26/2014/1
Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos Keminmaa Kemin kaivoksen Nuottijärvi-Surmanojan avolouhoksen tyhjentäminen, vesien johtaminen Iso-Ruonaojaan sekä päätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus 26.3.2014 PSAVI/1/04.08/2013 23/2014/1
Vapo Oy Haapavesi ja Nivala Koivulannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesien johtaminen toisen maalla olevaan ojaan 25.3.2014 PSAVI/337/04.08/2010 24/2014/1
Muhoksen Romu Oy Muhos Jätteenkäsittelylaitos 18.3.2014

PSAVI/38/04.08/2012

19/2014/1
Peter Björkbom Inari Koneellinen kullankaivu kullanhuuhdontalupa-alueella Rusty Nail no. 1 Sotajoella 13.3.2014 PSAVI/53/04.08/2012

22/2014/1

22/2014/1 ruotsi

Peter Björkbom Inari Koneellinen kullankaivu SGF Goldcamp #2 Vuijeminhaaran varrella 13.3.2014 PSAVI/52/04.08/2012

21/2014/1

21/2014/1 ruotsi

Tuohino Matti Sodankylä Koneellinen kullankaivu Tankajokeen laskevan Iso-ojan nimettömällä latvahaaran valtauksella R:No 9127 12.3.2014 PSAVI/4/04.08/2012 20/2014/1
Nivalan Kaukolämpö Oy Nivala Nivalan Kaukolämpö Oy:n koetoimintaluvan nro 44/2013/1 määräajan jatkaminen 11.3.2014 PSAVI/134/04.08/2013 18/2014/1
Kemin Eko-Romu Oy Kemi Kemin Eko-Romu Oy:lle määrätyn vakuuden asettamiselle sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman päivittämiselle asetettujen määräaikojen pidentäminen 7.3.2014 PSAVI/9/04.08/2014 17/2014/1
St1 Biofuels Oy Kajaani St1 Biofuels Oy:n bioetanolitehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 7.3.2014 PSAVI/41/04.08/2013 16/2014/1
SMA Mineral Oy Tornio Ristimaan louhoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 64/2013/1 lupamääräyksen 11 määräajan pidentäminen 6.3.2014 PSAVI/23/04.08/2014 15/2014/1
SMA Mineral Oy Tornio Rantamaan louhoksen ympäristöluvan nro 63/2013/1 lupamääräyksen 6 määräajan pidentäminen 6.3.2014 PSAVI/22/04.08/2014 14/2014/1
SMA Mineral Oy Tornio Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen 15 määräajan pidentäminen 6.3.2014 PSAVI/21/04.08/2014 13/2014/1
Arpelan Vesiosuuskunta Tornio Arpelan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 24.2.2014 PSAVI/160/04.08/2011 11/2014/1
Ruukki Metals Oy Raahen tehdas Raahe Raahen terästehtaan kuivasammutuslaitosta koskevan päätöksen nro 69/11/1 lupamääräyksen 18a määräajan jatkaminen 21.2.2014 PSAVI/93/04.08/2013 12/2014/1
Huurinainen Oy Kajaani Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistaminen 20.2.2014 PSAVI/8/04.08/2011 10/2014/1
Arizona Chemicals Oy Oulu Tärpättituotesäiliöiden käyttötarkoituksen muuttaminen tilapäisesti raakatärpätin varastosäiliöksi 6.2.2014 PSAVI/91/04.08/2013 9/2014/1
Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Kempele Lietteen käsittelyä koskeva selvitys ja toimenpide-ehdotus 5.2.2014 PSAVI/171/04.08/2012 8/2014/1
Adven Oy Oulu Adven Oy:n lämpölaitoksen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen 28.1.2014 PSAVI/95/04.08/2013 7/2014/1
Mty Rauhala Takkunen Ismo ja Miika Alavieska Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 24.1.2014 PSAVI/81/04.08/2013 6/2014/1
Manninen Vesa Tyrnävä Eläinsuojan toiminnan oleellista muuttamista koskeva ympäristölupa 22.1.2014 PSAVI/98/04.08/2012 4/2014/1
Raahen kaupunki Raahe Raahen sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 20.1.2014 PSAVI/59/04.08/2013 5/2014/1
Lotvonen Jukka Utajärvi Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 20.1.2014 PSAVI/74/04.08/2013 2/2014/1
Turkistarha Janne Manninen Oy Pyhäjoki Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa 17.1.2013 PSAVI/35/04.08/2013 1/2014/1
Tieysi Oy Kemi Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella 15.1.2013 PSAVI/106/04.08/2012 3/2014/1

 


Päivitetty