Ympäristölupapäätökset 2011

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Ympäristölupapäätökset 2011 - Itä-Suomi

Hakija Kunta Asia Päätöspvm. Diaarinumero Päätös (pdf)
Vapo Oy Suonenjoki Kurkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen ja 32,1 hehtaarin suuruista lisäaluetta koskeva ympäristölupa  22.12.2011 ISAVI/146/04.08/2010 110/2011/1
Valio Oy Lapinlahti Valion Lapinlahden tehtaan kattilalaitoksen ympäristölupa 22.12.2011 ISAVI/59/04.08/2011 117/2011/1
Vapo Oy SuonenjokiKuopio Isonevan turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen  21.12.2011 ISAVI/35/04.08/2011 108/2011/1
Huttunen Kimmo Vieremä Eläinsuojan ympäristöluvan muutos 21.12.2011 ISAVI/75/04.08/2011 118/2011/1
Pohjois-Karjalan ELY-keskus Liperi Suomen SE-kierrätys Ay:n ympäristöluvan raukeaminen 19.12.2011 ISAVI/20/04.08/2011 116/2011/1
Pohjois-Karjalen ELY-keskus Joensuu Joensuun Ympäristötuotanto Oy:n ympäristöluvan raukeaminen 19.12.2011 ISAVI/21/04.08/2011 115/2011/1
Vidgren Esko ja Paula Vieremä Eläinsuojan ympäristölupa 16.12.2011 ISAVI/71/04.08/2011 111/2011/1
Hokkanen Hannu Kangasniemi Eläinsuojan ympäristölupa 16.12.2011 ISAVI/62/04.08/2011 103/2011/1
Turtiainen Leena ja Eero Punkaharju Eläinsuojan ympäristölupa  16.12.2011 ISAVI/72/04.08/2011 112/2011/1
Lappi Emma ja Valta Marko Pieksämäki Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen  16.12.2011 ISAVI/79/04.08/2011 113/2011/1
Pajunen Arto ja Tanja Savonlinna Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen  16.12.2011 ISAVI/80/04.08/2011 114/2011/1
Kiteen kaupunki Kitee Sopensuon kaatopaikan lupaehtojen muuttaminen 14.12.2011 ISAVI/110/04.08/2010 109/2011/1
Maatalousyhtymä Viljakainen Anna-Liisa ja Henna Rantasalmi Eläinsuojan ympäristölupa 14.12.2011 ISAVI/66/04.08/2011 106/2011/1
Joensuun kaupunki (Joensuun Vesi) Joensuu Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen nro 112/08/2, 14.11.2008 täydentäminen tai lupamääräysten täsmentäminen puhdistamon biologisen prosessin riittävyyttä ja ohitusten vähentämistä sekä mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä koskevan, KHO:n päätöksellä 12.10.2010 tehtäväksi määrätyn selvityksen perusteella 9.12.2011 ISAVI/50/04.08/2011 107/2011/1
Kuopion Energia Oy Pielavesi Aittosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 7.12.2011 ISAVI/9/04.08/2011 105/2011/1
Antti Kinnunen Siilinjärvi Eläinsuojan ympäristölupa 24.11.2011 ISAVI/56/04.08/2011 97/2011/1
Sivakkajoen vesiosuuskunta Valtimo Sivakkajoen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan raukeaminen 18.11.2011 ISAVI/30/04.08/2011 104/2011/1
Soimäen Laatu-Saparo Oy Ristiina Sikalan ympäristöluvan muuttaminen lietteenkäsittelyn osalta 17.11.2011 ISAVI/232/04.08/2010 102/2011/1
Pekka ja Mikko Lappalainen Rantasalmi Eläinsuojan ympäristölupa (toiminnan laajennus) 16.11.2011 ISAVI/44/04.08/2011 101/2011/1
Yara Suomi Oy Siilinjärvi Pasutteen jäteluokituksen poistaminen ympäristöluvasta (ISY-2004-Y-272) siltä osin, kun pasute toimitetaan asiakkaille käytettäväksi teollisessa tuotannossa laillisena ja asiakasteollisuuden teknisten vaatimusten mukaisena raaka-aineena, tuotteena tai tuotteen osana 11.11.2011 ISAVI/69/04.08/2011 99/2011/1
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Savonlinna Nousialan aluejätelaitoksen ympäristöluvan muuttamiseen liittyvään hakemukseen sisältyvä koetoimintailmoitus, joka koskee puhdistamolietteen aumakompostointia Nousialan aluejätelaitoksella 11.11.2011 ISAVI/95/04.08/2011 98/2011/1
Lassi Kähkönen Valtimo Eläinsuojan ympäristölupa 10.11.2011 ISAVI/54/04.08/2011 100/2011/1
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Iisalmi Biopallo Systems Oy:n kompostointilaitoksen ympäristöluvan (PSA-2005-Y-106-111) raukeaminen, Iisalmi 8.11.2011 ISAVI/22/04.08/2011 96/2011/1
Vapo Oy Rautavaara Akkosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3.11.2011 ISAVI/63/04.08/2011 94/2011/1
Vapo Oy Rautavaara Heikinsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja vesienkäsittelyn tehostamista koskeva toiminnanaloittamislupa 3.11.2011 ISAVI/64/04.08/2011 95/2011/1
Polarstone Oy Savonlinna Ympäristölupa vuolukiven louhintaan Hankavaaran kylän tilalle Serpentiini 4:62 21.10.2011 ISAVI/11/04.08/2011 92/2011/1
Pekka Asikainen Kesälahti ja Punkaharju Nestekaasutykkien käyttöä mansikkaviljelmillä koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 18.10.2011 ISAVI/49/04.08/2011 93/2011/1
Pyylahti Oy Kiuruvesi Räjähdysaineita valmistavan tehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 12.10.2011 ISAVI/53/04.08/2011 91/2011/1
Kiertorauta Oy Suonenjoki Kiertorauta Oy:n ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa metalliromun käsittelyä ja varastointia varten  11.10.2011 ISAVI/42/04.08/2011 90/2011/1
Ylä-Savon Jätehuolto Oy Iisalmi Peltomäen jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja uuden täyttöalueen ympäristölupa  4.10.2011 ISAVI/199/04.08/2010 89/2011/1
Vapo Oy Keuruu ja Jämsä Lempaatsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään 4.3.2009 uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia 28.9.2011 ISAVI/136/04.08/2010 88/2011/1
Mikkelin kaupunki, Mikkelin Vesilaitos Mikkeli Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 22.9.2011 ISAVI/29/04.08/2011 87/2011/1
Jussi ja Päivi Kämäräinen Rantasalmi Eläinsuojan ympäristölupa (toiminnan laajennus) 20.9.2011 ISAVI/38/04.08/2011 85/2011/1
Kati ja Arvi Huuskonen Kiuruvesi Eläinsuojan ympäristölupa 20.9.2011 ISAVI/51/04.08/2011 86/2011/1
Vapo Oy Juva, Rantasalmi Lakeanrahkan turvetuotantoalueen laajentuvaa toimintaa (yhteensä noin 331 ha) koskeva ympäristölupa sekä uuden kemiallisen käsittelyn käyttöönottoa ja 147 ha:n laajennusaluetta koskeva toiminnanaloittamislupa. VaHO:n 27.12.2010 antamalla päätöksellä uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia. 15.9.2011 ISAVI/10/04.09/2011 82/2011/1
Pasi Bolodin  Maaninka  Eläinsuojan ympäristölupa  15.9.2011 ISAVI/46/04.08/2011 84/2011/1
Selkien kyläyhdistys ry  Kontiolahti Vaatimus Linnunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi  8.9.2011 ISAVI/13/04.08/2011 81/2011/1
Vapo Oy Pieksämäki Välästinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa. VHaO:n 13.11.2009 antamalla päätöksellä uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia ja KHO:n tutkimatta jättäminen asiassa 29.3.2011 7.9.2011 ISAVI/37/04.08/2011 83/2011/1
Vapo Oy Mikkeli Lamminpäänsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa  7.9.2011 ISAVI/208/04.08/2010 77/2011/1
Toko Oy Tohmajärvi Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskeva ympäristölupa 31.8.2011 ISAVI/114/04.08/2010 80/2011/1
Outokumpu Mining Oy Leppävirta Toimintansa lopettaneen Kotalahden kaivosalueen kunnostamis- ja päästöjen ehkäisemistoimenpiteitä koskevan ympäristöluvan nro 131/07/2 lupamääräysten tarkistaminen 30.8.2011 ISAVI/283/04.08/2010 78/2011/1
Kylylahti Copper Oy c/o Vulcan Resources Limited Kaavi Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon ympäristöluvan nro 104/08/2, 16.10.2008 muutos ja toiminnanaloittamislupa 26.8.2011 ISAVI/245/04.08/2010 76/2011/1
Oravin vesiosuuskunta Savonlinna Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 26.8.2011 ISAVI/293/04.08/2010 79/2011/1
Pieksämäen Vesi Pieksämäki Pieksämäen kaupungin Haapakosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen  12.8.2011 ISAVI/287/04.08/2010 75/2011/1
Joensuun kaupunki/Joensuun Vesi -liikelaitos Joensuu, Eno Jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupa 5.8.2011 ISAVI/113/04.08/2010 73/2011/1
Vapo Oy Tohmajärvi Kotkanpesänsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 5.8.2011 ISAVI/162/04.08/2010  74/2011/1
Natunen Petri Joroinen Eläinsuojan ympäristölupa (toiminnan laajentaminen)  4.8.2011 ISAVI/28/04.08/2011 71/2011/1
Kangasniemen kunta Kangasniemi Ympäristölupapäätös, Kangasniemen kunnan Pylvänälän kaatopaikka  7.7.2011 ISAVI/138/04.08/2010 72/2011/1
Jouko Hakanen Juvan Juvan Lohen kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen 23.6.2011 ISAVI/286/04.08/2010 67/2011/1
Metalliset Oy Heinävesi Heinäveden ohutlevytehtaan ympäristöluvan raukeaminen 23.6.2011 ISAVI/45/04.08/2011 68/2011/1
Terhontammi Oy Leppävirta Konnuslahden kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistaminen ja kasvatusmäärän lisäys 23.6.2011 ISAVI/72/04.08/2010 69/2011/1
Samurak Oy Siilinjärvi Betoni- ja tiilijätteen käyttöä parkkipaikan pohjarakenteessa koskeva ympäristölupa 17.6.2011 ISAVI/194/04.08/2010 66/2011/1
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Rantasalmi JB-Autopalvelun ympäristöluvan raukeaminen 17.6.2011 ISAVI/48/04.08/2011 70/2011/1
Weman Tatu Lapinlahti Eläinsuojan ympäristölupa 15.6.2011 ISAVI/31/04.08/2011 65/2011/1
Vapo Oy Keuruu Multia  Olkitaipaleensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemus 10.6.2011 ISAVI/24/04.08/2010 63/2011/1
Jätekukko Oy Kuopio  Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan jätevesien tasausaltaan rakentamisen ja käyttöönoton määräajan jatkaminen  10.6.2011 ISAVI/24/04.08/2011 64/2011/1
Vapo Oy Rautalampi Multaharjunsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 9.6.2011 ISAVI/257/04.08/2010 62/2011/1
Pieksämäen Vesi Pieksämäki  Pieksämäen kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen  8.6.2011 ISAVI/209/04.08/2010 61/2011/1
Lemminkäinen Infra Oy  Mikkeli Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa ja luvan tarkistaminen  8.6.2011 ISAVI/280/04.08/2010 59/2011/1
Vapo Oy Tohmajärvi Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka  3.6.2011 ISAVI/04.08/2011 57/2011/1
Rautalammin kunta Rautalampi Kerkonkosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen  3.6.2011 ISAVI/279/04.08/2010 58/2011/1
Pieksämäen kaupunki Pieksämäki Kukonsuon jätteiden hyötykäyttöalueen ympäristölupa, Pieksämäki. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. 1.6.2011 ISAVI/295/04.08/2010 60/2011/1
Mölnlycke Health Care Oy  Mikkeli Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 27.5.2011 ISAVI/235/04.08/2010 55/2011/1
Teuvo ja Elvira Oinonen Nurmes Eläinsuojan ympäristölupa 27.5.2011 ISAVI/219/04.08/2010 56/2011/1
Läänin Tilausliikenne Oy Mikkeli Ympäristölupahakemus jätteen hyötykäyttökentälle  23.5.2011 ISAVI/122/04.08/2010 54/2011/1
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus  Savonlinna Auto- ja konepurkaamo Natusen ympäristöluvan raukeaminen 13.5.2011 ISAVI/255/04.08/2010 53/2011/1
Vapo Timber Oy Lieksa Hakemus, joka koskee tarpeellisten määräysten antamista Kevätniemen sahan kaatopaikan sulkemisen takia  11.5.2011 ISAVI/277/04.08/2010 51/2011/1
Kossi Eija ja Jouni  Kiuruvesi Eläinsuojan ympäristölupa  11.5.2011 ISAVI/265/04.08/2010 52/2011/1
Vapo Oy Kiuruvesi Järvenpäänsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 4.5.2011 ISAVI/91/04.08/2010 50/2011/1
Vapo Oy Mikkeli Siiranviidan turvetuotantoalueen ympäristölupa 29.4.2011 ISAVI/202/04.08/2010 49/2011/1
Outokumpu Mining Oy Joensuu Hammaslahden vanhan kaivoksen kunnostamis- ja päästöjen ehkäisemistoimenpiteitä koskeva ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 21.4.2011 ISAVI/261/04.08/2010 47/2011/1
Olli ja Marja Toivanen Rautavaara Eläinsuojan ympäristölupa 21.4.2011 ISAVI/12/04.08/2011 48/2011/1
Vapo Oy Kiuruvesi ja Vieremä Kaikonsuon, Pohjoissuon ja Valkeissuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä kosteikkojen rakentamista ja Kaikonsuon uutta tuotantoaluetta koskeva toiminnanaloittamislupa 20.4.2011 ISAVI/37/04.08/2010 45/2011/1
Vapo Oy Vieremä ja Kiuruvesi Peräsuon ja Härkäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja uusia tuotantoalueita koskeva toiminnanaloittamislupa 20.4.2011 ISAVI/38/04.08/2010  46/2011/1
Yara Suomi Oy Siilinjärvi Saarisen koelouhintailmoitus 13.4.2011 ISAVI/23/04.08/2010 44/2011/1
Vapo Oy Saarijärvi Ahvenlamminsuon, Raatteikonsuon ja Saarekenevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja Raatteikonsuon uutta tuotantoaluetta koskeva toiminnanaloittamislupa  13.4.2011 ISAVI/33/04.08/2010 41/2011/1
Virpi ja Henry Koivistoinen  Rautalampi Eläinsuojan ympäristölupa 13.4.2011 ISAVI/5/04.08/2011   43/2011/1
Lameco LHT Oy Lapinlahti  Lameco LHT Oy:n liimapuutehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Lapinlahti  11.4.2011 ISAVI/285/04.08/2010  42/2011/1
Ristiinan kunta Ristiina Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen lupamääräysten tarkistaminen  8.4.2011 ISAVI/69/04.08/2010 39/2011/1
Marjoniemi Oy Nurmes Vuolukiven louhintaa Korpikivi-nimisestä kaivospiiristä koskeva ympäristölupahakemus. Korkeimman hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia. 7.4.2011 ISAVI/48/04.08/2010 40/2011/1
Keijo Suvinen ja Petra Suvinen Joroinen Eläinsuojan ympäristölupa  21.3.2011 ISAVI/1/04.08/2011  37/2011/1
Carelian Caviar Oy Varkaus Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen 18.3.2011 ISAVI/14/04.08/2011 38/2011/1
Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy Juankoski Juankosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan nro 123/05/2, 16.12.2005 lupaeh-tojen muuttaminen tilanteessa, kun laitos käsittelee pelkästään yhdyskuntajätevesiä 14.3.2011 ISAVI/164/04.08/2010 36/2011/1
Esa Korhonen Nurmes Eläinsuojan ympäristölupa 9.3.2011 ISAVI/234/04.08/2010 32/2011/1
Vapo Oy Lappeenranta Pelkosensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 8.3.2011 ISAVI/14/04.08/2010 35/2011/1
Juuan kunta Juuka Juuan kunnan jätevedenpuhdistamon ja lietteen kompostoinnin ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen  7.3.2011 ISAVI/252/04.08/2010 33/2011/1
Ossi Kokkonen Juuka Eläinsuojan ympäristölupa 4.3.2011 ISAVI/251/04.08/2010 34/2011/1
Esa ja Anu Immonen Nilsiä Eläinsuojan ympäristölupa 25.2.2011 ISAVI/266/04.08/2010 31/2011/1
Puumarin Oy Puumala Puumarin Oy:n telakkatoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 24.2.2011 ISAVI/107/04.08/2010 30/2011/1
Mäntyharjun kunta Mäntyharju Mäntyharjun keskustaajaman jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen  22.2.2011 ISAVI/240/04.08/2010 29/2011/1
Lahti Aqua Oy Askola, Hollola, Pukkila, Lahti, Orimattila ja Porvoo Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupahakemus 21.2.2011 ISAVI/23/04.08/2010 27/2011/1
Juha Remes Kiuruvesi Eläinsuojan ympäristölupa  21.2.2011 ISAVI/2/04.08/2011 28/2011/1
Vapo Oy Joroinen Vuotsinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 16.2.2011 ISAVI/175/04.08/2010 26/2011/1
TS-Kaivin Oy Mikkeli Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen lupamääräysten tarkistaminen 11.2.2011 ISAVI/144/04.08/2010 25/2011/1
Vapo Oy Mikkeli Hudinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa  9.2.2011 ISAVI/65/04.08/2010 22/2011/1
Lapinlahden Ekolämpö Oy Lapinlahti Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen polttoa Lapinlahden lämpölaitoksella 4.2.2011 ISAVI/3/04.08/2011 24/2011/1
Vapo Oy Juva, Pieksämäki ja Joroinen Jylhäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 3.2.2011 ISAVI/62/04.08/2010 19/2011/1
Stora Enso Oyj Varkaus Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä jätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen koepolttoa Stora Enso Oyj:n Varkauden kaasutuslaitoksella. 3.2.2011 ISAVI/278/04.08/2010 23/2011/1
Vatanen, Ville, Mirja ja Jorma (Mty Vatanen) Lapinlahti Laajennettavan karjasuojan ympäristölupa 2.2.2011 ISAVI/217/04.08/2010 21/2011/1
Veolia Vesi Oy Lapinlahti Suoniemen jätevedenpuhdistamon ylijäämälietteen kalkkistabilointia koskeva koetoimintailmoitus 31.1.2011 ISAVI/275/04.08/2010 18/2011/1
Autopurkaamo ja -korjaamo J. Turtia/Jukka Turtia Kerimäki Ympäristölupahakemus autopurkamotoiminnalle, varaosien kaupalle ja kierrätykselle 28.1.2011 ISAVI/125/04.08/2010 16/2011/1
Punkaharjun kunta Punkaharju Punkaharjun kunnan vanhan lopetetun kaatopaikan kunnostus 28.1.2011 ISAVI/121/04.08/2010 17/2011/1
Vapo Oy Nilsiä Rahkasuon (aikaisemmin Ruukinsuo) turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 79/05/2 lupamääräysten tarkistaminen  27.1.2011 ISAVI/237/04.08/2010 15/2011/1
Maitosuoni Oy perustettavan yhtiön lukuun Ari Hänninen, Jaana Vepsäläinen, Marko Suoninen ja Jonna Turunen Kitee Eläinsuojan ympäristölupa 27.1.2011 ISAVI/197/04.08/2010 20/2011/1
Savon Taimen Oy Rautalampi Tyyrinvirran kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan nro 23/03/1 muuttaminen siten, että osa laitoksen tuotannosta kasvatetaan kiertovesitekniikalla 24.1.2011 ISAVI/244/04.08/2010 14/2011/1
Hannu ja Jorma Piippo Oy  Kiuruvesi Ruuskansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 19.1.2011 ISAVI/73/04.08/2010 13/2011/1
Vapo Oy Kiuruvesi  Sarvisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa  19.1.2011 ISAVI/70/04.08/2010 10/2011/1
Ekokem Oy Ab Varkaus Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen valmistusta Stora Enso Oyj:n Varkauden kaasutuslaitokselle  17.1.2011 ISAVI/262/04.08/2010 11/2011/1
Vesa Eronen ja Nenore Oy Liperi Eläinsuojan ympäristöluvan muuton, Vaasan hallinto-oikeuden 10.9.2010 uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia 17.1.2011 ISAVI/243/04.08/2010 12/2011/1
Mikko Toivanen, Riitta Toivanen ja Sakari Toivanen  Juankoski Eläinsuojan ympäristölupa  10.1.2011 ISAVI/250/04.08/2010 8/2011/1
Veijo ja Pirkko Korhonen Varpaisjärvi Eläinsuojan ympäristölupa 7.1.2011 ISAVI/248/04.08/2010 5/2011/1
Savon koulutuskuntayhtymä  Juankoski Eläinsuojan ympäristöluvan määräysten tarkistaminen  7.1.2011 ISAVI/159/04.08/2010 7/2011/1
Huutokosken Arvokala Oy Joroinen Huutokosken kalanviljelylaitoksen vesitalous- ja ympäristöluvan tarkistaminen 5.1.2011 ISAVI/42/04.08/2010 3/2011/1
Vapo Oy Kivijärvi Syväjärvennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 5.1.2011 ISAVI/20/04.08/2010 1/2011/1
Vapo Oy Kivijärvi Isonevan turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa 5.1.2011 ISAVI/21/04.08/2010 2/2011/1
Ekokem-Palvelu Oy Siilinjärvi Ekokem-Palvelu Oy:lle 3.11.2010 myönnettyä kalkkistabiloidun tuhkan sekä purkubetonin ja -tiilen hyödyntämistä Yara Oy:n Mustin rikastushiekka-alueen ohjauspenkereissä koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa 5.1.2011 ISAVI/263/04.08/2010 9/2011/1
Markku Ropponen, Päivi Ropponen, Jussi Mäkiniemi ja Tarja Mäkiniemi (perustettavan yhtiönNautasuora Oy:n lukuun) Suonenjoki Markku Ropposen, Päivi Ropposen, Jussi Mäkiniemen ja Tarja Mäkiniemen (perustettavan yhtiön Nautasuora Oy:n lukuun) lihanautakasvattamon ja etälantavarastojen ympäristölupa, KHO:n päätöksellään 28.9.2010 etälietesäiliön ja etälantalan osalta uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia, 3.1.2011 ISAVI/260/04.08/2010 4/2011/1
Mika ja Sari Saastamoinen Nurmes Ympäristölupa, joka koskee eläinsuojaa 3.1.2011 ISAVI/212/04.08/2010 6/2011/1

 


Päivitetty