Ympäristölupapäätökset 2011

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Ympäristölupapäätökset 2011 - Pohjois-Suomi ja Lappi

Pohjois-Suomen AVI myöntää myös Lapin alueen  ympäristölupapäätökset.

18.6.2014 lähtien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämät ympäristölupapäätökset on löydettävissä Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

Hakija / Sökanden Kunta / Kommun Asia / Ärende Päätös pvm. / Beslutsdatum Diaarinumero / Diarienummer Päätös (pdf)/
Beslut (pdf)
Finavia Oyj ja Ilmavoimien esikunta
Rovaniemi
Rovaniemen lentoaseman ympäristölupa
30.12.2011
PSAVI/104/04.08/2010
131/11/1
Päätös (pdf)
Malkamäki Juho-Matti ja Eerika
Nivala
Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa
30.12.2011
PSAVI/89/04.08/2011
133/11/1
Päätös (pdf)
Napapiirin Residuum Oy
Rovaniemi
Kuusiselän kaatopaikan ympäristölupa
30.12.2011
PSAVI/20/04.08/2010
134/11/1
Päätös (pdf)
Kolarin kunta
Kolari
Sieppijärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupa jäteveden käsittelyä ja johtamista koskevien asioiden osalta
30.12.2011
PSAVI/274/04.08/2010
136/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Ranua
Simo
Hirviojanaavan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa
29.12.2011
PSAVI/279/04.08/2010
135/11/1
Päätös (pdf)
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Muhos
Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan
29.12.2011
PSAVI/109/04.08/2011
132/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Siikalatva
Vaala
Matorimmen turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa
28.12.2011
PSAVI/26/04.08/2010 
129/11/1
Päätös (pdf)
Ruukki Metals Oy Raahen tehdas
Raahe
Raahen terästehtaan sulaton sekundääripölynpoiston tehostamista koskeva suunnitelma
28.12.2011
PSAVI/118/04.08/2011
130/11/1
Päätös (pdf)
Kemijärven kaupunki
Kemijärvi
Severijärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupa
21.12.2011
PSAVI/70/04.08/2011
128/11/1
Päätös (pdf)
Metsähallitus
Sievi
Maasydämen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
20.12.2011
PSAVI/144/04.08/2010
127/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Siikajoki
Siikalatva
Vihanti
Palonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen
16.12.2011
PSAVI/355/04.08/2010
124/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Siikajoki
Hukannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
16.12.2011
PSAVI/356/04.08/2010
125/11/1
Päätös (pdf)
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo
Sotkamo
Koetoimintailmoitus peittorakenteiden tutkimisesta
15.12.2011
PSAVI/116/04.08/2011
126/11/1
Päätös (pdf)
Mondo Minerals B.V. Branch Finland
Sotkamo
Mondo Minerals B.V. Branch Sotkamon kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen nro 9 muuttaminen
14.12.2011
PSAVI/88/04.08/2011
123/11/1
Päätös (pdf)
Ruohoniemi Kalervo
Inari
Koneellinen kullankaivuu Sotajoen Kulta III -nimisellä valtauksella
14.12.2011
PSAVI/139/04.08/2011
 
Pudasjärven Vesiosuuskunta
Pudasjärvi
Kurenalan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
9.12.2011
PSAVI/299/04.08/2010 
122/11/1
Päätös (pdf)
Maijala Matti
Lumijoki
Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa
9.12.2011
PSAVI/74/04.08/2010
121/11/1
Päätös (pdf)
Kantohake LTH Oy
Kärsämäki
Biokaasulaitoksen ja puhtaan puun ja kantojen murskaustoiminnan ympäristölupa
7.12.2011
PSAVI/250/04.08/2010
118/11/1
Päätös (pdf)
Lukkari Janne
Sotkamo
Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa
5.12.2011
PSAVI/44/04.08/2010
117/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Pudasjärvi
Vittasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
29.11.2011
PSAVI/349/04.08/2010
114/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Pudasjärvi
Isonivansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
29.11.2011
PSAVI/353/04.08/2010
115/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Oulu, Pudasjärvi ja Utajärvi
Vainionsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen
29.11.2011
PSAVI/357/04.08/2010
116/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Haapavesi ja Kärsämäki
Ilkannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa
29.11.2011
PSAVI/242/04.08/2010
119/11/1
Päätös (pdf)
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo
Sotkamo
Talvivaaran kaivoksen sulkemissuunnitelmaa koskevan lupapäätöksen 74/09/1 lupamääräyksen muuttaminen
18.11.2011
PSAVI/126/04.08/2011 
113/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Pyhäjärvi
Tervanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa
11.11.2011
PSAVI/11/04.08/2010
112/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Haapavesi
Puutionnevan turvetuotantoalueen lohkojen 1 - 5 lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimien vahvistaminen
8.11.2011
PSAVI/39/04.08/2011
109/11/1
Päätös (pdf)
Neste Oil Oyj
Tornio
Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen
8.11.2011
PSAVI/253/04.08/2010
110/11/1
Päätös (pdf)
Hottinen Ari, Lyytinen Markku ja Suli Hannu
Sodankylä
Koneellinen kullankaivu Gobra 1-nimisellä valtauksella, Purnumukka, Kaita Kotsamo
7.11.2011
PSAVI/54/04.08/2011
111/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Pyhäntä
Ruoholamminnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa
2.11.2011
PSAVI/261/04.08/2010
108/11/1
Päätös (pdf)
Taipaleenharjun Vesiosuuskunta
Pudasjärvi
Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
1.11.2011
PSAVI/318/04.08/2010
107/11/1
Päätös (pdf)
Lappiawood Oy
Rovaniemi
Mustikkamaan alueella sijaitseva sahalaitos ja kattilalaitos
26.10.2011
PSAVI/76/04.08/2011
106/11/1
Päätös (pdf)
Ulappalohi Oy
Ii
Samulinmatalan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa
24.10.2011
PSAVI/220/04.08/2010
99/11/1
Päätös (pdf)
Lohibotnia Oy
Ii
Samulinmatalan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa
24.10.2011
PSAVI/221/04.08/2010
100/11/1
Päätös (pdf)
Linnatien Lohi Ky
Ii
Rintamatalan, Jussinmatalan ja Ryöskärinkallan kalankasvatuslaitosten ympäristö- ja vesitalouslupa
24.10.2011
PSAVI/222/04.08/2010
101/11/1
Päätös (pdf)
Vatungin Kalatuote Oy
Ii
Isomatalan ja Rintamatalan kalankasvatuslaitosten ympäristö- ja vesitalouslupa
24.10.2011
PSAVI/224/04.08/2010
102/11/1
Päätös (pdf)
Kortesalmi Juha
Ranua
Eläinsuojan ympäristölupa
21.10.2011
PSAVI/43/04.08/2011
103/11/1
Päätös (pdf)
Vilppola Antti ja Päivi
Reisjärvi
Eläinsuojan ympäristölupa
21.10.2011
PSAVI/55/04.08/2011
104/11/1
Päätös (pdf)
Romu-Ukko
Muhos
Kierrätysterminaalin toiminta
21.10.2011
PSAVI/294/04.08/2010
105/11/1
Päätös (pdf)
Tmi Jorma Kaasila
Tervola
Eläinsuojan ympäristölupa
20.10.2011
PSAVI/292/04.08/2010
98/11/1
Päätös (pdf)
Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto
Tervola
Tervolan varikko, ampumaradan ympäristölupapäätöksen LAP 14/2001 raukeaminen
19.10.2011
PSAVI/37/04.08/2011
97/11/1
Päätös (pdf)
Kuiva-Turve Oy
Ii
Susiojanlatvasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja turvetuotannon lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimien vahvistaminen
17.10.2011
PSAVI/296/04.08/2010
94/11/1
Päätös (pdf)
Oulun kaupunki Tekninen keskus
Oulu
Hiukkavaaran Kivikkokankaan alueen maankaatopaikka
17.10.2011
PSAVI/65/04.08/2011
95/11/1
Päätös (pdf)
Outokumpu Chrome Oy
Keminmaa
Päätös ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisesta koetoimintailmoituksesta, joka koskee rikastushiekka-altaiden pintarakennemateriaalien testaamista Kemin kaivoksella
17.10.2011
PSAVI/107/04.08/2011
96/11/1
Päätös (pdf)
Mykkälä Aki ja Tiina
Tornio
Eläinsuojan ympäristölupa
11.10.2011
PSAVI/19/04.08/2011
91/11/1
Päätös (pdf)
Piukkala Juhani ja Outi
Pyhäjoki
Eläinsuojan ympäristölupa
11.10.2011
PSAVI/20/04.08/2011
93/11/1
Päätös (pdf)
Maatalousyhtymä Taskila, Taskila Mikko ja Juha
Haapavesi
Eläinsuojan ympäristölupa
5.10.2011
PSAVI/A63/04.08/2011
89/11/1
Päätös (pdf)
Kajaanin kaupunki Kajaanin Vesi
Kajaani
Vuolijoen ja Otanmäen taajamien jätevedenpuhdistamojen lupamääräysten tarkistaminen ja jätevesien yhteiskäsittelyn aloittaminen Otanmäen puhdistamolla
5.10.2011
PSAVI/304/04.08/2010 
92/11/1
Päätös (pdf)
Maatalousyhtymä Nikola Eero ja Jarmo
Siikajoki
Eläinsuojan ympäristölupa
4.10.2011
PSAVI/56/04.08/2011
 
88/11/1
Päätös (pdf)
FQM Kevitsa Mining Oy
Sodankylä

Kevitsan kaivoksen kiinteän polttoaineen kattilan ympäristölupa ja öljykattiloiden polttoaineen muuttaminen, Sodankylä

30.9.2011

PSAVI/28/04.08/2011

90/11/1
Päätös (pdf)
Koillis-Suomen Lohi Oy
Kemijärvi
Joentakasen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen
23.9.2011
PSAVI/60/04.08/2011 
86/11/1
Päätös (pdf)
Koillis-Suomen Lohi Oy
Kemijärvi
Saarenputaan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen
23.9.2011
PSAVI/61/04.08/2011
87/11/1
Päätös (pdf)
Thermisol Oy
Rovaniemi
Eristelevytehtaan ympäristölupa
22.9.2011
PSAVI/289/04.08/2010
83/11/1
Päätös (pdf)
Koillis-Suomen Lohi Oy
Kemijärvi
Kostamon kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa
22.9.2011
PSAVI/62/04.08/2011
85/11/1
Päätös (pdf)
Korkatti Reijo ja Vall Sari
Tornio
Eläinsuojan ympäristölupa
21.9.2011
PSAVI/42/04.08/2011
84/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Siikalatva
Hevoskorven turvetuotantoalueen ympäristölupa
15.9.2011
PSAVI/237/04.08/2010
82/11/1
Päätös (pdf)
Sarkkinen Sauli ja Hanna-Leena
Siikajoki
Eläinsuojan ympäristölupa
14.9.2011
PSAVI/72/04.08/2011
81/11/1
Päätös (pdf)
Turkis-Keisarit Oy
Kalajoki
Toiminnassa olevan turkistarha-alueen varjotalojen peruskorjaus ja lisärakentaminen
13.9.2011
PSAVI/275/04.08/2010
80/11/1
Päätös (pdf)
Iijoen Lohiyhtymä Ay
Kuusamo
Poussunkosken kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen
7.9.2011
PSAVI/363/04.08/2010 
78/11/1
Päätös (pdf)
Koillis-Suomen Lohi Oy
Kuusamo
Soivionnivan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen
7.9.2011
PSAVI/364/04.08/2010
79/11/1
Päätös (pdf)
Lukkari Eero
Kajaani
Eläinsuojan ympäristölupa
6.9.2011
PSAVI/282/04.08/2010
77/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy Haapaveden voimalaitos
Haapavesi
Ilmoitus hiomapaperin koepoltosta Haapaveden voimalaitoksella
1.9.2011
PSAVI/101/04.08/2011
76/11/1
Päätös (pdf)
Aho Harri
Hilliaho Pekka
Saartoala Marko
Reisjärvi
Eläinsuojan ympäristölupa
26.8.2011
PSAVI/23/04.08/2011
73/11/1
Päätös (pdf)
MäntyMaito Oy
Kärsämäki
Eläinsuojan ympäristölupa
26.8.2011
PSAVI/51/04.08/2011 
74/11/1
Päätös (pdf)
Koski Janne
Inari
Koneellinen kullankaivu Ivalojoen varrella valtauksella 8901 Ivalo Pearl III
26.8.2011
PSAVI/90/04.08/2011
75/11/1
Päätös (pdf)
Kanniainen Petri ja Päivi
Puolanka
Eläinsuojan ympäristölupa
25.8.2011
PSAVI/259/04.08/2010
71/11/1
Päätös (pdf)
Lassila & Tikanoja Oyj
Tornio
Ongelmajätevarikon ja siirtokuormausaseman ympäristölupa Röyttän teollisuusalueella
18.8.2011
PSAVI/346/04.08/2010
72/11/1
Päätös (pdf)
Rautaruukki Oyj / Ruukki Metals Oy
Raahe
Raahen terästehtaan kuivasammutuslaitoksen ulospuhalluskaasun hiukkaspitoisuuden vähentäminen
5.8.2011
PSAVI/240/04.08/2010
69/11/1
Päätös (pdf)
Laanilan Voima Oy Oulun tehdas
Oulu
Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa
4.8.2011
PSAVI/1/04.08/2011
70/11/1
Päätös (pdf)
Muonion kunta
Muonio
Muonion kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa
2.8.2011
PSAVI/270/04.08/2010
67/11/1
Päätös (pdf)
Muonion kunta
Muonio
Olostunturin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa
2.8.2011
PSSAVI/266/04.08/2010
68/11/1
Päätös (pdf)
Lassila & Tikanoja Oyj
Oulu
Koetoimintailmoitus rasvapitoisen nestemäisen jätteen käsittelystä Oulun jätteiden käsittelyterminaalissa
28.7.2011
PSAVI/92/04.08/2011
66/11/1
Päätös (pdf)
Finavia Oyj
Enontekiö
Enontekiön lentoaseman ympäristölupa
27.7.2011
PSAVI/217/04.08/2010
58/11/1
Päätös (pdf)
Talvivaara Sotkamo Oy
Sotkamo
Talvivaara Sotkamo Oy:n lupapäätöksen nro 19/11/1 mukaisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
26.7.2011
PSAVI/77/04.08/2011
65/11/1
Päätös (pdf)
Lylyjoen Lohi Ky
Puolanka
Lylyjoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen ja vesitalousluvan muuttaminen
13.7.2011
PSAVI/209/04.08/2010
64/11/1
Päätös (pdf)
Huhtala Jouko ja Päivi
Sievi
Eläinsuojan ympäristölupa
12.7.2011
PSAVI/36/04.08/2011
62/11/1
Päätös (pdf)
Myllylä Ilkka ja Pilvi
Kalajoki
Eläinsuojan ympäristölupa
12.7.2011
PSAVI/183/04.08/2010
63/11/1
Päätös (pdf)
Heikkinen Maija-Liisa, Heikkinen Sulo ja Huotari Jouko
Inari
Koneellinen kullankaivu Sotajoen varressa valtauksella Kultakatti nro 9009
11.7.2011
PSAVI/41/04.08/2011
61/11/1
Päätös (pdf)
Kuusakoski Oy
Kajaani
Kajaanin Renforssin Rannan jätteiden käsittelylaitos
6.7.2011
PSAVI/235/04.08/2010
60/11/1
Päätös (pdf)
Kemijoki Oy
Tervola
Ossauskosken kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen
1.7.2011
PSAVI/297/04.08/2010
59/11/1
Päätös (pdf)
Oy Arctic-Moon Ltd
Rovaniemi
Kaihuan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa
1.7.2011
PSAVI/11/04.08/2011
57/11/1
Päätös (pdf)
Kanteleen Voima Oy
Haapavesi
Ilmoitus kivihiilen käyttöä koskevan koetoiminnan jatkamisesta Haapaveden voimalaitoksella
23.6.2011
PSAVI/29/04.08/2011
53/11/1
Päätös (pdf)
Millog Oy
Tervola
Tervolan varikon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
23.6.2011
PSAVI/295/04.08/2010
56/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Siikalatva ja Kärsämäki
Jylennevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
22.6.2011
PSAVI/260/04.08/2010
52/11/1
Päätös (pdf)
Isokäännän Turkis Oy
Kalajoki
Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa
21.6.2011
PSAVI/24/04.08/2011
55/11/1
Päätös (pdf)
JK Juusto Kaira Oy
Kuusamo
JK Juusto Kaira Oy:n meijerin ja höyrykeskuksen ympäristölupien lupamääräysten tarkistaminen
20.6.2011
PSAVI/223/04.08/2010
48/11/1
Päätös (pdf)
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Tervola
Eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan muuttaminen
20.6.2011
PSAVI/278/04.08/2010
49/11/1
Päätös (pdf)
FQM Kevitsa Mining Oy
Sodankylä
Kevitsan kaivoksen jätehuoltosuunnitelman ja energiatehokkuusselvityksen hyväksyminen
20.6.2011
PSAVI/200/04.08/2010
51/11/1
Päätös (pdf)
Talvivaara Sotkamo Oy
Sotkamo
Päätös ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee uraanin talteenoton laboratoriomittakaavaisia kokeita Talvivaaran kaivosalueella
17.6.2011
PSAVI/81/04.08/2011
54/11/1
Päätös (pdf)
Fortum Power and Heat Oy
Oulu
Lämpökeskuksen uuden kattilan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa
16.6.2011
PSAVI/254/04.08/2010
50/11/1
Päätös (pdf)
Tunturisiika Oy
Kuusamo
Kurattijärven luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa
15.6.2011
PSAVI/347/04.08/2010
47/11/1
Päätös (pdf)
Maatalousyhtymä Agritiimi
Haapavesi
Eläinsuojan ympäristölupa
13.6.2011
PSAVI/18/04.08/2011
43/11/1
Päätös (pdf)
Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14
Kajaani
Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Vienankatu 14:ssä
13.6.2011
PSAVI/257/04.08/2010
45/11/1
Päätös (pdf)
Kajaanin kaupunki
Kajaani
Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Väinämöisenkadulla välillä Vienankatu-Koulukatu
13.6.2011
PSAVI/258/04.08/2010
46/11/1
Päätös (pdf)
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Kajaani
Majasaarenkankaan jätekeskuksen jätetäytön sulkemissuunnitelman muutos
7.6.2011
PSAVI/53/04.08/2011
44/11/1
Päätös (pdf)
Kujala Juha ja Teija
Nivala
Eläinsuojan ympäristölupa
1.6.2011
PSAVI/69/04.08/2010
40/11/1
Päätös (pdf)
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo
Sotkamo
Karbonaattisakan käsittely Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivosalueella
1.6.2011
PSAVI/310/04.08/2010
41/11/1
Päätös (pdf)
Hepo-oja Kristiina
Sodankylä
Koneellinen kullankaivuu Kakslauttasen alueella valtauksella 8465/1, Hohto 1
1.6.2011
PSAVI/16/04.08/2011
42/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Pyhäntä ja Siikalatva
Kortenevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa
30.5.2011
PSAVI/146/04.08/2010
39/11/1
Päätös (pdf)
Perämeren Jätehuolto Oy
Tornio
Päätös ympäristösuojelulain 61 §:n mukaisesta koetoimintailmoituksesta, joka koskee yhdyskuntalietteen lentotuhkan sekoitustoimintoa
24.5.2011
PSAVI/66/04.08/2011
38/11/1
Päätös (pdf)
Sandqvist Tuomas
Ylitornio
Eläinsuojan ympäristölupa
23.5.2011
PSAVI/249/04.08/2010
35/11/1
Päätös (pdf)
Sadinmaa Marko ja Päivi
Tornio
Eläinsuojan ympäristölupa
23.5.2011
PSAVI/255/04.08/2010
36/11/1
Päätös (pdf)
Ylimartimo Eero Akseli
Tervola
Eläinsuojan ympäristölupa
23.5.2011
PSAVI/277/04.08/2010
37/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Keminmaa
Loljunaavan turvetuotantoalueen ympäristölupa
18.5.2011
PSAVI/219/04.08/2010
34/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Vihanti
Ojanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa
17.5.2011
PSAVI/14/04.08/2011
33/11/1
Päätös (pdf)
Kangas Kari ja Terhi
Sievi
Eläinsuojan ympäristölupa
13.5.2011
PSAVI/281/04.08/2010
32/11/1
Päätös (pdf)
Lehtola Ilpo ja Henna
Haapavesi
Eläinsuojan ympäristölupa
13.5.2011
PSAVI/31/04.08/2011
31/11/1
Päätös (pdf)
Finavia Oy
Kemi
Keminmaa
Kemi-Tornion lentoaseman ympäristölupa
12.5.2011
PSAVI/17/04.08/2010
29/11/1
Päätös (pdf)
FQM Kevitsa Mining Oy
Sodankylä
Kevitsan kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen muuttaminen rikastushiekka-altaiden A ja B osalta
11.5.2011
PSAVI/232/04.08/2010
30/11/1
Päätös (pdf)
Agnico-Eagle Finland Oy
Kittilä
Kittilän kaivoksen kaivosilman nestekaasulämmitysjärjestelmän ja nestekaasun varastoinnin ympäristölupa
10.5.2011
PSAVI/326/04.08/2010
28/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Haapavesi
Pyhäjärvi
Vittouvennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa
27.4.2011
PSAVI/25/04.08/2010
23/11/1
Päätös (pdf)
Heinioja Aino ja Hannu
Haapavesi
Eläinsuojan ympäristölupa
21.4.2011
PSAVI/26/04.08/2011
27/11/1
Päätös (pdf)
Timoni Oy
Utajärvi
Timonsuon turvetuotantoalueen lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimien vahvistaminen
21.4.2011
PSAVI/21/04.08/2011
26/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Haapavesi
Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen
21.4.2011
PSAVI/344/04.08/2010
25/11/1
Päätös (pdf)
MTY Maitosuoni
Haapavesi
Eläinsuojan ympäristölupa
19.4.2011
PSAVI/9/04.08/2011
24/11/1
Päätös (pdf)
Maatalousyhtymä Valtokari
Siikajoki
Eläinsuojan ympäristölupa
13.4.2011
PSAVI/174/04.08/2010
22/11/1
Päätös (pdf)
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
Kuusamo
Yli-Kitkajärven Kesälahden happitilanteen parantaminen
11.4.2011
PSAVI/81/04.08/2010 
21/11/1
Päätös (pdf)
Takala Mikko Herman
Sodankylä
Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa
1.4.2011
PSAVI/16/04.08/2010
20/11/1
Päätös (pdf)
Kainuun Lohi Oy
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Emäjoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen
31.3.2011
PSAVI/213/04.08/2010
18/11/1
Päätös (pdf)
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo
Sotkamo
Talvivaaran kaivoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 7 muuttaminen
31.3.2011
PSAVI/225/04.08/2010
19/11/1
Päätös (pdf)
Puikko Petri
Tornio
Eläinsuojan ympäristölupa
22.3.2011
PSAVI/198/04.08/2010
15/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Siikalatva
Rahvaannevan turvetuotantoalueen lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimien vahvistaminen
22.3.2011
PSAVI/280/04.08/2010
17/11/1
Päätös (pdf)
Kuusakoski Oy Heinolan tehtaat
Oulu
Kuusakoski Oy:n Oulun palvelupisteen liikuteltavan vasaramurskaimen ympäristölupapäätöksen raukeaminen
21.3.2011
PSAVI/5/04.08/2011
16/11/1
Päätös (pdf)
Lemminkäinen Infra Oy
Oulu
Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen
14.3.2011
PSAVI/199/04.08/2010
14/11/1
Päätös (pdf)
Kuha Mauri
Ranua
Eläinsuojan ympäristölupa
11.3.2011
PSAVI/288/04.08/2010
12/11/1
Päätös (pdf)
Kuljetuspolar Oy
Muhos
Hyrkkään läjitysalueen maisemointi
8.3.2011
PSAVI/335/04.08/2010
11/11/1
Päätös (pdf)
Vaalan kunta
Vaala
Vaalan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
3.3.2011
PSAVI/38/04.08/2010
10/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Vaala
Susisuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa
2.3.2011
PSAVI/168/04.08/2010
9/11/1
Päätös (pdf)
Leskinen Tuomo
Kuhmo
Eläinsuoja ympäristölupa
1.3.2011
PSAVI/239/04.08/2010 
8/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Haapavesi
Puutionevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen
28.2.2011
PSAVI/338/04.08/2010
2/11/1
Päätös (pdf)
Pajukoski Erkki ja Minna
Sievi
Eläinsuojan ympäristölupa
13.2.2011
PSAVI/291/04.08/2010
13/11/1
Päätös (pdf)
FQM Kevitsa Mining Oy Sodankylä
Sodankylä
Kevitsan kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen muuttaminen vesivarastoallasta koskevalta osalta
11.2.2011
PSAVI/226/04.08/2010
6/11/1
Päätös (pdf)
Nuojua Seppo
Vaala
Kutujoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa
10.2.2011
PSAVI/216/04.08/2010
5/11/1
Päätös (pdf)
Turveruukki Oy
Utajärvi
Vaala
Syrjäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa
1.2.2011
PSAVI/31/04.08/2010
4/11/1
Päätös (pdf)
Vapo Oy
Vihanti
Varisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen
28.1.2011
PSAVI/339/04.08/2010
3/11/1
Päätös (pdf)
Turvetuote Peat Bog Oy
Pudasjärvi
Kotisuon, Isoahontaussuon ja Lautakankaansuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa
17.1.2011
PSAVI/19/04.08/2010
1/11/1
Päätös (pdf)

 


Päivitetty