Yleistiedoksiannot

 

13.2.2020

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 2.12.2019 ja 12.2.2020 tehnyt alkoholijuomien anniskelulupaa koskevan päätöksen asiassa AVI/812 99 2019 170. Päätös koskee Toffes Sports Restaurant Naantali Oy:lle (y-tunnus 2808904-3) 4.5.2017 myönnettyä kaikkien alkoholijuomien anniskelulupaa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös ja asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 23.3.2020 saakka aluehallintovirastossa osoitteessa: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itsenäisyydenaukio 2, 20810 Turku.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 13.2.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

(Tiedoksianto on nähtävillä 29 päivää.)

 

24.1.2020

Aluehallintovirasto varaa RQ Tieto Oy:lle (y-tunnus 2484317-6) mahdollisuuden antaa vastine perintätoimintaa koskevan kiellon ja 20 000 euron uhkasakon asettamisesta, asianumero ESAVI/20379/2018.

Vastine perintätoimintaa koskevan kiellon ja 20 000 euron uhkasakon asettamisesta on toimitettava aluehallintovirastolle viimeistään 21 vuorokauden kuluttua tämän vastinepyynnön tiedoksisaannista. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tämä kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla. Vastineen antamatta jättäminen ei edellä mainitun ajan jälkeen estä aluehallintovirastoa ratkaisemasta asiaa.  Yksityiskohtainen vastinepyyntö on saatavilla Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamosta. Vastine pyydetään toimittamaan osoitteeseen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Elinkeinovalvonta, PL 150, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.etela@avi.fi.

(Tiedoksianto on nähtävillä 29 päivää.)

Päivitetty