Yleistiedoksiannot


2.4.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.3.2020 antanut päätöksen asiassa ESAVI/20379/2018. Aluehallintovirasto on selvittänyt yhtiöiden Euro Consumer Credit ja RQ Tieto Oy:n kautta ilman rekisteröintiä harjoitettua perintätoimintaa. Aluehallintovirasto on kieltänyt RQ Tieto Oy:tä harjoittamasta rekisteröinnin varaista perintätoimintaa ilman rekisteröintiä ja asettanut 20 000 euron uhkasakon kiellon tehostamiseksi.

Valitus päätöksestä tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tämä kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla. Yksityiskohtainen päätös sekä valitusosoitus on saatavilla Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamosta.  (kirjaamo.etela(at)avi.fi)

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 2.4.2020.

 (Tiedoksianto on nähtävillä 29 päivää.)
 

23.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.3.2020 asiassa ESAVI/9559/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 22.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Birger Jaarlinkatu 15, Hämeenlinna. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla. Päätös korvaa aluehallintoviraston 17.3. asiassa ESAVI/8995/2020 antaman päätöksen.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat

 

23.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Itä-Suomen aluehallintoviraston 23.3.2020 asiassa ISAVI/2323/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 22.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Maaherrankatu 16, Mikkeli. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan  maakuntien alueilla. Päätös korvaa aluehallintoviraston 17.3. asiassa ISAVI/2213/2020 antaman päätöksen.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat

23.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Lapin aluehallintoviraston 23.3.2020 asiassa LAAVI/489/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 22.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Lapin maakunnan alueella. Päätös korvaa aluehallintoviraston 17.3. asiassa LAAVI/462/2020 antaman päätöksen.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

23.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 23.3.2020 asiassa LSAVI/2955/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 22.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla. Päätös korvaa aluehallintoviraston 17.3. asiassa LSAVI/2785/2020 antaman päätöksen.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

23.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 23.3.2020 asiassa LSSAVI/5039/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 22.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueilla. Päätös korvaa aluehallintoviraston 17.3. asiassa LSSAVI/4735/2020 antaman päätöksen.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat

23.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 23.3.2020 asiassa PSAVI/2543/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 22.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 1-3, 90100 Oulu. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla. Päätös korvaa aluehallintoviraston 17.3. asiassa PSAVI/2396/2020 antaman päätöksen.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 23.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus | Kunnat

 


17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa ESAVI/8995/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Birger Jaarlinkatu 15, Hämeenlinna. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösValitusosoitus | Kunnat

17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa ESAVI/8999/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Birger Jaarlinkatu 15, Hämeenlinna. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösValitusosoitus | Kunnat

17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Itä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa ISAVI/2213/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Maaherrankatu 16, Mikkeli. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös| Valitusosoitus | Kunnat

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Itä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa ISAVI/2214/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Maaherrankatu 16, Mikkeli. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös| Valitusosoitus | Kunnat

17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Lapin aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa LAAVI/462/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Lapin maakunnan alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston päätös| Valitusosoitus

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Lapin aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa LAAVI/463/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Lapin maakunnan alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston päätös| Valitusosoitus

17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa LSAVI/2785/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa LSAVI/2788/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa LSSAVI/4735/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Vaasan päätoimipaikassa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja sisäsuomen aluehallintoviraston päätös| ValitusosoitusKunnat

17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa LSSAVI/4737/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Vaasan päätoimipaikassa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja sisäsuomen aluehallintoviraston päätös| ValitusosoitusKunnat

17.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa PSAVI/2396/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 1-3, Oulu. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös| Valitusosoitus |Kunnat

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 asiassa PSAVI/2395/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 1-3, Oulu. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 17.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös| Valitusosoitus |Kunnat


 

13.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 13.3.2020 asiassa ESAVI/8694/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Birger Jaarlinkatu 15, Hämeenlinna. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 13.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

 

13.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Itä-Suomen aluehallintoviraston 13.3.2020 asiassa ISAVI/2144/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Itä-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Maaherrankatu 16, Mikkeli. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 13.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös| Valitusosoitus | Kunnat

 

13.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Lapin aluehallintoviraston 13.3.2020 asiassa LAAVI/444/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lapin aluehallintovirastossa osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Lapin maakunnan alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 13.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lapin aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

 

13.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 13.3.2020 asiassa LSAVI/2696/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Lounais-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 13.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös | Valitusosoitus

 

13.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 13.3.2020 asiassa LSSAVI/4565/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Vaasan päätoimipaikassa osoitteessa Wolffintie 35, 65100 Vaasa. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueella.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 13.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös | ValitusosoitusKunnat

 

13.3.2020

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄ OLEMISESTA POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 13.3.2020 asiassa PSAVI/2320/2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen kieltopäätös on 14.4.2020 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 1-3, Oulu. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien kieltämisestä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 13.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös  | Valitusosoitus |Kunnat

 


6.3.2020

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 10.2.2020 tehnyt päätöksen eläinsuojelulain (247/1996) mukaisessa eläinsuojeluasiassa LSAVI/11239/05.14.03/2019. Päätös koskee Eeva Tuulia Naperoista. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös ja asiaan liittyvät asiakirjat ovat vastaanottajan nähtävillä 13.4.2020 saakka aluehallintovirastossa osoitteessa: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itsenäisyydenaukio 2, 20810 Turku.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 6.3.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

(Tiedoksianto on nähtävillä 13.4.2020 asti.)

 

02.03.2020

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 20.8.2018 tehnyt tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) mukaista laiminlyöntimaksua koskevan päätöksen asiassa ESAVI/1407/05.13.00.08/2016. Päätös koskee Arbets Suomi Oy:tä (Y-tunnus 2694158-9).

Päätös on nähtävillä asianosaiselle 8.4.2020 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Helsingin toimipaikassa osoitteessa Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 2.3.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

(Tiedoksianto on nähtävillä 8.4.2020 saakka.)


13.02.2020

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 2.12.2019 ja 12.2.2020 tehnyt alkoholijuomien anniskelulupaa koskevan päätöksen asiassa AVI/812 99 2019 170. Päätös koskee Toffes Sports Restaurant Naantali Oy:lle (y-tunnus 2808904-3) 4.5.2017 myönnettyä kaikkien alkoholijuomien anniskelulupaa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös ja asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 23.3.2020 saakka aluehallintovirastossa osoitteessa: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itsenäisyydenaukio 2, 20810 Turku.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla 13.2.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

(Tiedoksianto on nähtävillä 29 päivää.)

 

 

Päivitetty