› Graafinen versio

Yhtiö- ja yhdistysasiat

Aluehallintovirasto (AVI) voi laissa säädetyissä tilanteissa antaa virka-apua seuraavissa asioissa:

  • Yhteisön kokouksen koollekutsumisen oikeuttaminen
  • Toiminnantarkastajan määrääminen
  • Erityinen tarkastus

Hakija maksaa päätöksen suoritemaksun.

Vuonna 2018 maksut ovat:

  • Yhteisön kokouksen koollekutsumisen oikeuttaminen, 250 euroa
  • Toiminnantarkastajan määrääminen, 250 euroa
  • Erityisen tarkastuksen määrääminen, 355 euroa.
     

Muutoksenhaku

AVIn yhteisöoikeudellisissa asioissa antamista päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksistä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus AVIn päätöksestä on toimitettava valitusosoituksessa ilmoitetulle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa