Vesilupapäätökset

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset vesilupapäätökset vuosilta 2010-2014 löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen. Ennen vuotta 2010 annetut vesilupapäätökset löytyvät sivun vasemman palstan linkistä, joka vie ymparisto.fi -sivuille.
 

Tietoa alueelta

Vesilupapäätökset 2014  - Pohjois-Suomi ja Lappi

Pohjois-Suomen AVI myöntää myös Lapin alueen  vesilupapäätökset.

18.6.2014 lähtien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämät vesilupapäätökset on löydettävissä Lupa-Tietopalvelusta.

Linkki Lupa-Tietopalveluun

 

Hakija Kunta Asia Päätöspvm. Diaarinumero Päätös (pdf)
Tepaston Vesiosuuskunta Kittilä Vesijohdon rakentaminen Ounasujoen alitse Alanivan kohdalla 13.6.2014 PSAVI/34/0.09/2014 26/2014/2
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Liikenne ja infrastruktuuri Liminka Liminganjoen raittisillan rakentaminen 13.6.2014 PSAVI/25/04.09/2013 25/2014/2
TM Voima Pajukoski Oy Nivala ja Ylivieska Sähkökaapelien ja ohjauskaapelin rakentaminen Kalajoen alitse ja valmistelulupa 6.6.2014 PSAVI/25/04.09/2014 24/2014/2
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Siikalatva Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Lamujoen alitse ja valmistelulupahakemus 6.6.2014 PSAVI/26/04.09/2014 23/2014/2
Halonen Eero ja Hahtonen Leo perustettavan yhtiön lukuun/ Leo Hahtonen Oulu Virpiniemen sataman työpadoksi rakennetun padon muuttaminen sataman aallonmurtajaksi 27.5.2014 PSAVI/18/04.09/2013 21/2014/2
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulu Maakaapelin rakentaminen Oulujoen alitse ja valmistelulupa 16.5.2014 PSAVI/3/04.09/2014 20/2014/2
Enontekiön Vesihuolto Oy Enontekiö Siilasjärven pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen 15.5.2014 PSAVI/28/04.09/2013 19/2014/2
Utsjoen kunta Utsjoki Pohjavedenottamon rakentaminen koepumppauspisteeseen UP6 ja pohjaveden ottaminen siitä sekä valmistelulupahakemus 12.5.2014 PSAVI/57/04.09/2013 18/2014/2
Maanmittauslaitos Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Ylivieska Nivala Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen 12.5.2014 PSAVI/8/04.09/2014 16/2014/2
Maanmittauslaitos Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Ylivieska Kalajoki Kalajoen Käännän ojitusyhteisöjen sääntöjen vahvistaminen 9.5.2014 PSAVI/82/04.09/2013 17/2014/2
Loiste Sähköverkko Oy Paltamo Kaapelin rakentaminen Melajoen alitse ja valmistelulupa 16.4.2014 PSAVI/62/04.08/2013 15/2014/2
Fortum Power and Heat Oy Paltamo Leppikosken vesivoimalaitosta koskevan Pohjois-Suomen vesioikeuden 3.2.1964 annetun päätöksen lupaehdon 1 muuttaminen koskien vesiosuutta 1.4.2014 PSAVI/84/04.09/2013 14/2014/2
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat Haapajärvi, Reisjärvi ja Sievi Poikkeamislupahakemus säännöstelyn lupaehtojen tilapäiseksi muuttamiseksi Kalajoen vesistöalueella koskien Korpisen, Iso-Juurikan ja Hautaperän tekojärviä 28.3.2014 PSAVI/30/04.09/2014 13/2014/2
Vesikolmio Oy Kalajoki Kelkkalankaartan pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen sekä valmistelulupa 13.3.2014 PSAVI/39/04.09/2012 12/2014/2
Elenia Oy Siikalatva Kaapelin rakentaminen Lamujoen alitse ja valmistelulupahakemus 4.3.2014 PSAVI/81/04.09/2013 11/2014/2
Elenia Oy Raahe Kaapelin rakentaminen Pattijoen pohjoishaaran alitse ja valmistelulupahakemus 21.2.2014 PSAVI/66/04.09/2013 10/2014/2
Kemijärven kaupunki Kemijärvi Paineviemärin rakentaminen Kemijärven Kotalahden vesistöön ja valmistelulupa 11.2.2014 PSAVI/72/04.09/2013 9/2014/2
Oterman kalaveden osakaskunta Vaala Paatijoen vanhan uoman ja Paatinjokisuun ruoppaaminen 28.1.2014 PSAVI/100/04.09/2012 8/2014/2
Vepsänjärvi kuntoon ry ja Ylikiimingin jakokunnan osakaskunta Oulu Vepsänjärven pohjapadon ja kalaväylän rakentaminen 28.1.2014 PSAVI/66/04.09/2012 7/2014/2
Sikosaaren ruoppausyhtymä / Jorma Leutola Tornio Sikosaaren rannan kunnostusruoppaus ja ruoppausmassojen läjittäminen ja valmistelulupa 24.1.2014 PSAVI/67/04.09/2013 6/2014/2
Kuusamon Golf Oy Kuusamo Kuusamon Juusto Oy:n Matkajoesta ja Tatanginharjusta ottaman veden johtaminen Petäjänkankaan golfkentän kastelua varten 24.1.2014 PSAVI/29/04.09/2013 5/2014/2
E.ON Kainuun Sähköverkko Ristijärvi Kaapeleiden rakentaminen Iijärven alitse ja valmistelulupahakemus 23.1.2014 PSAVI/43/04.09/2013 4/2014/2
Kuusamon kaupunki Kuusamo Kevyen liikenteen ponttoonisillan rakentaminen Kuusamojärven Kirkkosaaresta Lahdentauksen alueelle 21.1.2014 PSAVI/17/04.09/2013 3/2014/2
Metsä Fibre Oy Kemi Vedenottorakenteiden pysyttäminen ja pintaveden johtaminen Kemijoesta Kemin metsäteollisuusintegraattiin kuuluville tehtaille ja Karihaaran sahalle 20.1.2014 PSAVI/88/04.09/2012 2/2014/2

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa