Vesilupapäätökset

Päätökset ovat julkisia ja vuodesta 2014 eteenpäin tehdyt päätökset löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta

Alueelliset vesilupapäätökset vuosilta 2010 - 2014 löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Etelä-Suomen AVI hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ja vesitalousasiat ja Pohjois-Suomen AVI Lapin alueen asiat.

Ennen vuotta 2010 annetut vesilupapäätökset löytyvät sivun oikean palstan linkistä, joka vie ymparisto.fi -sivuille.

Verkkopalvelut eivät sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Päivitetty

Oikopolut

Vesi- ja ympäristölupa-asiat, jotka ovat vireillä, annettu tiedoksi ja ne joista annettu päätös sekä päätösasiakirjat.

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa