Vesilupapäätökset 2011

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Vesilupapäätökset 2011 - Itä-Suomi

Hakija

Kunta

Asia

Päätöspvm

Diaarinumero

Päätös (pdf)

Joensuun Vesi

Joensuu

Vedenoton 3 000 m3/vrk jatkaminen Paavonlammen pohjavedenottamosta

21.12.2011

ISAVI/32/04.09/2011

85/2011/2
Päätös (pdf)

Arto ja Raili Tossavainen

Siilinjärvi

Veneväylän päässä olevan kannaksen ruoppaus tilan Leppäaho RN:o 7:51 edustalla Iso-Jälässä Hakkaralan osakaskunnan vesialueella

21.12.2011

ISAVI/25/04.09/2011

86/2011/2
Päätös (pdf)

Kortteisen osakaskunta

Kaavi

Pohjapadon rakentaminen Pälkkijärven luusuaan järven vedenkorkeuden vakauttamiseksi

21.12.2011

ISAVI/99/04.09/2010

87/2011/2
Päätös (pdf)

Kuopion kaupunki

Kuopio

Pölläkänsalmen sillan rakentaminen ja Pölläkänsalmen ruoppaus

21.12.2011

ISAVI/34/04.09/2011

84/2011/2
Päätös (pdf)

Oravin vesiosuuskunta

Savonlinna

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Joutenveteen Oravin ja Salonpäänniemen välille sekä Selkä-Talluslahteen ja töidenaloittamislupa

9.12.2011

ISAVI/61/04.09/2011

82/2011/2
Päätös (pdf)

Ristiinan kunta

Ristiina

Laitureiden rakentaminen Saimaan Someenjärveen tilan Kallioniemi RN:o 1:29 edustalle ja töidenaloittamislupa

7.12.2011

ISAVI/11/04.09/2011

81/2011/2
Päätös (pdf)

Matti Häkkinen ynnä muut

Mikkeli

Laavuksen vanhan, kaivetun lasku-uoman ja siihen rakennetun kivipadon pysyttäminen

7.12.2011

ISAVI/206/04.09/2010

83/2011/2
Päätös (pdf)

Ristiinan kunta

Ristiina

Vierasvenelaiturin ja rantapenkereen eroosiosuojauksen rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Kaukaanrannan edustalla Yöveden Pökkäänlahdella ja töidenaloittamislupa

2.12.2011

ISAVI/37/04.09/2011

80/2011/2
Päätös (pdf)

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopio

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Suvasveden Vehmersalmeen välille laivaranta-Halola (Soisalo) sekä töidenaloittamislupa

29.11.2011

ISAVI/203/04.09/2010

79/2011/2
Päätös (pdf)

Savon voima Verkko Oy

Leppävirta

Kaapelin rakentaminen vesistöön Konnuksen kanavan alapuolella Rahasaaren lounaispuolelle ja koillispuolelle sekä töidenaloittamislupa

25.11.2011

ISAVI/31/04.09/2011

76/2011/2
Päätös (pdf)

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopio

Töidenaloittamislupa paineviemärin rakentamiselle Kallaveteen välille Kumpusaari-Lehtoniemi

25.11.2011

ISAVI/79/04.09/2011

78/2011/2
Päätös (pdf)

Metsähallitus Laatumaa

Leppävirta

Sillan ja tiepenkereen rakentaminen Sorsaveden Suoniemi-nimisen saaren ja mantereen väliseen salmeen sekä töidenaloittamislupa

24.11.2011

ISAVI/199/04.09/2010

77/2011/2
Päätös (pdf)

Pakkanen Päivi

Lieksa

Aallonmurtajan jatkaminen ja korottaminen tilan Kivilahti 422-415-246-15 rannan edustalla Pielisen Puhakansalmessa

23.11.2011

ISAVI/63/04.09/2011

75/2011/2
Päätös (pdf)

Varkauden kaupunki

Varkaus

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kopolanvirtaan ja Unnukan Kinkamonselkään sekä töidenaloittamislupa

18.11.2011

ISAVI/45/04.09/2011

71/2011/2
Päätös (pdf)

Savon Voima Verkko Oy

Rautalampi

Kaapelin rakentaminen Toholahteen ja töidenaloittamislupa

18.11.2011

ISAVI/53/04.09/2011

72/2011/2
Päätös (pdf)

Suur-Savon Sähkö Oy

Ristiina

Kaapelin rakentaminen Kaitajärveen sekä töidenaloittamislupa

18.11.2011

ISAVI/49/04.09/2011

73/2011/2
Päätös (pdf)

Keiteleen kunta

Keitele

Nilakkajärven Tossavanlahden kunnostus

18.11.2011

ISAVI/157/04.09/2010

74/2011/2
Päätös (pdf)

Sistonen Jouni

Joensuu

Laiturin rakentaminen aallonmurtajan päälle tontin 167-16-1675-8 (Karhunlahdentie 7) edustalle

17.11.2011

ISAVI/154/04.09/2010

68/2011/2
Päätös (pdf)

Kuopion kaupunki

Kuopio

Vesilain 1 luvun 17a §:n mukaisesta kiellosta poikkeaminen luonnontilaisen uoman muuttamiseksi putkituksella ja siirrolla Pihlajalaakson alueella Kuopion kaupungissa

17.11.2011

ISAVI/202/04.09/2010

69/2011/2
Päätös (pdf)

Himanen Eija ja Pasi

Mikkeli

Maalämpöputkiston asentaminen Ukonveden Pohjoisselkään tilan Uusi-Tarkia 491-426-4-17 edustalle

17.11.2011

ISAVI/38/04.09/2011

70/2011/2
Päätös (pdf)

Grönlund Ari

Kangasniemi

Kävelysillan rakentaminen saarikiinteistöjen Kukkaro 213-403-19-14 ja Kukkaro II 213-403-48-0 välille Puulan Hölönselän kaakkoispuolella

8.11.2011

ISAVI/59/04.09/2011

67/2011/2
Päätös (pdf)

Iisalmen kaupunki

Iisalmi

Kilpijärven ja Paloisjärven kunnostaminen

7.11.2011

ISAVI/35/04.09/2011

66/2011/2
Päätös (pdf)

Villalan kalaveden osakaskunta

Kesälahti

Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän Ketolanlahdesta

31.10.2011

ISAVI/39/04.09/2011

63/2011/2
Päätös (pdf)

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopio

Paineviemärin rakentaminen Kallaveteen välille Kumpusaari–Lehtoniemi

28.10.2011

ISAVI/197/04.09/2010

62/2011/2
Päätös (pdf)

Leila ja Martti Lankinen

Punkaharju

Puurakenteisen kävelysillan penkereen rakentaminen Hirviniemen ja Anteronsaaren välille sekä töidenaloittamislupa

27.10.2011

ISAVI/19/04.09/2011

60/2011/2
Päätös (pdf)

Kalevi Nykänen, Tenho Väisänen, Pekka Rusanen, Eero Natunen ja Lauri Palkeinen

Pieksämäki

Pohjapadon rakentaminen Pölkönjärven luusuaan järven vedenkorkeuden nostamiseksi

27.10.2011

ISAVI/27/04.09/2011

61/2011/2
Päätös (pdf)

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Mikkeli

Virtausaukon tekeminen Syysjärven Sulasalmen pohjapatoon

25.10.2011

ISAVI/30/04.09/2011

58/2011/2
Päätös (pdf)

Kontiolahden kunta

Kontiolahti

Maantien 15715 parantamista varten uusittavan Kylmäojantien ja Kruununtien risteysalueen siirtämiseen kuuluva Kylmäojanpuron putkittaminen sekä luonnontilaisen lähteen ja noron poistaminen ja vesilain 1 luvun 17a §:n 2 momentin mukaisen poikkeuksen saaminen lähteen ja noron poistamiseen

21.10.2011

ISAVI/134/04.09/2010 

56/2011/2
Päätös (pdf)

Aila Miettinen

Kuopio

Laiturin rakentaminen ja ruoppaus Honkalan tilan venevalkaman edustalla Kallaveden Roninselän Särkilahdessa, käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen sekä töidenaloittamislupahakemus

22.9.2011

ISAVI/16/04.09/2010

51/2011/2
Päätös (pdf)

Orasmaa Oy

Mäntyharju

Pengerlaiturin rakentaminen Peruveden Suitsilahden rantaan

22.9.2011

ISAVI/200/04.09/2010

52/2011/2
Päätös (pdf)

Paavo Niskanen

Iisalmi

Vesivoimalaitoksen rakentaminen Haukijokeen

15.9.2011

ISAVI/80/04.09/2010

49/2011/2
Päätös (pdf)

Leo Pölönen sekä Pasi ja Taru Venäläinen

Joensuu

Pyhäselän rannassa Nivanjoen suussa kiinteistöjen Toivonranta 167-409-3-36 ja Jokiranta 167-409-3-39 edustalla tehtävän kunnostusruoppauksen luvan tarpeen määrittäminen

15.9.2011

ISAVI/43/04.09/2011

48/2011/2
Päätös (pdf)

Joensuun Vesi -liikelaitos

Joensuu

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Pielisen eteläosaan välille Lösölänlahti-Mujelahti sekä töidenaloittamislupa

13.9.2011

ISAVI/20/04.09/2011 

46/2011/2
Päätös (pdf)

Aki Leppänen perustettavan Ruotimonsaaren yksityistiekunnan lukuun

Varkaus

Pengertien ja siltojen rakentaminen Kurkiniemestä Pirskanluodon kautta Ruotimonsaareen

13.9.2011

ISAVI/176/04.09/2010

47/2011/2
Päätös (pdf)

Kontiolahden kunta

Kontiolahti

Vesijohdon rakentaminen Pielisjoen ali Kilvenvirran kohdalla

9.9.2011

ISAVI/18/04.09/2011 

45/2011/2
Päätös (pdf)

Rauha Kiiskinen

Lieksa

Pohjaveden ottaminen talousvedeksi kiinteistöltä Tialankorpi 422-414-31-17 ja ryhtyminen siellä tarpeellisiin vedenjohtamis- ym. toimenpiteisiin sekä vedenottamon suoja-alueen määrääminen

23.8.2011

ISAVI/4/04.09/2011

43/2011/2
Päätös (pdf)

Meriläinen Matti ja Taina ynnä muut

Joensuu

Rannan ruoppaus ja siistiminen Pyhäselän rannassa Joensuun kaupungin Noljakan kaupunginosassa korttelin 1874 eteläpuolella sekä käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen

9.8.2011

ISAVI/191/04.09/2010

42/2011/2
Päätös (pdf)

Lieksan kaupunki

Lieksa

Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli

8.8.2011

ISAVI/10/04.09/2011

41/2011/2
Päätös (pdf)

Säviäntaipaleen vesiosuuskunta

Pielavesi

Vesijohdon rakentaminen Nilakan Saukonlahteen sekä töidenaloittamislupa

8.7.2011

ISAVI/21/04.09/2011

40/2011/2
Päätös (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Joensuu

Kalaväylän laajentaminen Pielisjoen suualueella

23.6.2011

ISAVI/5/04.09/2011

39/2011/2
Päätös (pdf)

Juha ja Virpi Kiiala

Kontiolahti

Kiinteistön Eevala (276-412-61-2) alueelle ulottuvan luonnontilaisen lammen osittainen ruoppaaminen ja siihen tarvittava vesilain 1 luvun 15 a §:n mukainen poikkeuslupa

14.6.2011

ISAVI/15/04.09/2011

38/2011/2
Päätös (pdf)

Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Maaninka

Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myyminen ja kauppahinnan käyttäminen

14.6.2011

ISAVI/40/04.09/2011 

37/2011/2
Päätös (pdf)

Erkki ja Eija Siponen

Nurmes

Aallonmurtaja-laiturin rakentaminen Pielisen Hökänselän eli Poroselän rantaan tilan Honkahovi RN:o 6:36 edustalle

3.6.2011

ISAVI/201/04.09/2010

36/2011/2
Päätös (pdf)

Tominan avoin vesihuoltoyhtiö

Vieremä

Pohjaveden ottaminen talousvedeksi toisen maalta kiinteistöltä Notkola 925-405-9-14 ja ryhtyminen siellä sitä varten tarpeellisiin vedenjohtamis- ynnä muihin toimenpiteisiin

3.6.2011

ISAVI/3/04.09/2011

34/2011/2
Päätös (pdf)

Savon Voima Verkko Oy

Iisalmi

Kaapelin rakentaminen Poroveden pohjoisosaan mantereelta Pänninsaareen tilojen Kotikangas RN:o 18:327 ja Pappila RN:o 18:285 välille sekä töidenaloittamislupa

3.6.2011

ISAVI/16/04.09/2011

35/2011/2
Päätös (pdf)

Uuraisten kunta

Uurainen

Kiinteän padon rakentaminen Isojokeen Kyynämöisen, Tehlon ja Sääkspään järvien keskivedenkorkeuden nostamiseksi sekä pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin alueisiin

31.5.2011

ISAVI/4/04.09/2010  

32/2011/2 
Päätös (pdf)

Suur-Savon Sähkö Oy

Puumala ja Ristiina

Kaapelin rakentaminen Saimaan Hampunsalmeen Liiansaaren ja Vekarsalon välille sekä töidenaloittamislupa

27.5.2011

ISAVI/28/04.09/2011

33/2011/2
Päätös (pdf)

Koillis-Savon Vesi Oy

Tuusniemi

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Tuusjärveen ja Hauranginjärveen sekä töidenaloittamislupa

27.5.2011

ISAVI/198/04.09/2010 

31/2011/2
Päätös (pdf)

Aholansaarisäätiö

Nilsiä

Laivalaiturin rakentaminen Syvärin Aholansaaressa sijaitsevan tilan Ruotsalansaari RN:o 3:32 edustalle, vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen sekä töidenaloittamislupa

23.5.2011

ISAVI/9/04.09/2011

30/2011/2
Päätös (pdf)

Pohjois-Savon ELY-keskus

Lapinlahti

Sulkavan pohjoispään ruoppaaminen järven kunnostusta varten ja töidenaloittamislupa

18.5.2011

ISAVI/13/04.09/2011

29/2011/2
Päätös (pdf)

Aimo ja Anne Koskelainen

Iitti

Iitin kunnan Tapolan kylässä sijaitsevan tilan Kesäranta RN:o 3:206 edustalle Kymijokeen Takala I -tilaan RN:o 3:190 kuuluvalle vesialueelle Kymijokeen tehtyjen täytön ja laiturin pysyttäminen

12.5.2011

ISAVI/71/04.09/2010

25/2011/2
Päätös (pdf)

Pentti ja Sirpa Viljanen

Iitti

Iitin kunnan Tapolan kylässä sijaitsevan tilan Saunaranta RN:o 3:203 edustalle Kymijokeen Takala I -tilaan RN:o 3:190 kuuluvalle vesialueelle tehtyjen täytön ja laiturin pysyttäminen

12.5.2011

ISAVI/72/04.09/2010

27/2011/2
Päätös (pdf)

Ahmon vesiosuuskunta

Iisalmi ja Lapinlahti

Paineviemärin rakentaminen Nerkoonjärven Siikalahteen välille Luhdanniemi - Heiskalansaari ja töidenaloittamislupa

2.5.2011

ISAVI/12/04.09/2011

24/2011/2
Päätös (pdf)

Suur-Savon Sähkö Oy

Mikkeli

Kaapelin rakentaminen Saimaan Sappulanselälle Paajalansaaren ja Kaupinsaaren välille sekä töidenaloittamislupa

20.4.2011

ISAVI/2/04.09/2011

23/2011/2
Päätös (pdf)

Kuopion kaupunki

Kuopio

Kallaveden Maljalahden pohjoisrannan satama-alueen rakentaminen ja töidenaloittamislupa

13.4.2011

ISAVI/161/04.09/2010

22/2011/2
Päätös (pdf)

Ilkka ja Kirsi Juvonen ynnä muut

Ristiina

Vesijohdon rakentaminen Yöveden Pökkäänlahteen Liikalan ja Rahikkalan kylien välille sekä töidenaloittamislupa, Ristiina

11.4.2011

ISAVI/182/04.09/2010

21/2011/2
Päätös (pdf)

Jaana ja Heikki Voutilainen

Liperi

Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen tilan Viestiranta RN:o 78:320 edustalle ja pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen

6.4.2011

ISAVI/193/04.09/2010

20/2011/2
Päätös (pdf)

UMS-Palvelu Oy

Liperi

Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen tilan My Place RN:o 78:352 edustalle ja pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen sekä töidenaloittamislupa

6.4.2011

ISAVI/1/04.09/2011

19/2011/2
Päätös (pdf)

Ahti Kopponen

Joensuu

Ala-Paukkajan järven säännöstelypatojen muuttaminen kiinteiksi ylisyöksypadoiksi ja säännöstelyn lopettaminen sekä Ala-Paukkajan ja Kassaralammen välisen tulvauoman perkaus

1.4.2011

ISAVI/205/04.09/2010

17/2011/2
Päätös (pdf)

Podobed Sergey

Puumala

Tilojen Hiidensaari RN:o 4:112 ja Marjasaari RN:o 4:111 välisen kävelysillan muuttaminen autolla liikennöitäväksi

31.3.2011

ISAVI/186/04.09/2010

14/2011/2
Päätös (pdf)

Sysmäjärven järjestely-yhtiö

Liperi ja Outokumpu

Sysmäjärven järjestelypadon muuttaminen kiinteäkynnyksiseksi pohjapadoksi ja vedenkorkeuden säännöstelyn lopettaminen

31.3.2011

ISAVI/195/04.09/2010

15/2011/2
Päätös (pdf)

Sysmäjärven järjestely-yhtiö

Outokumpu

Sysmäjärven järjestely-yhtiön muutettujen sääntöjen vahvistaminen

31.3.2011

ISAVI/196/04.09/2010

16/2011/2
Päätös (pdf)

Polvijärven kunta

Polvijärvi

Siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kirkkojoen alitse Polvijärven kirkonkylän taajaman lounaispuolella  

28.3.2011

ISAVI/192/04.09/2010

13/2011/2
Päätös (pdf)

Jere ja Niina Polvi

Iisalmi

Kivilaiturin rakentaminen Poroveden rantaan tilan Käänninniemi RN:o 4:60 edustalle

24.3.2011

ISAVI/139/04.09/2010

11/2011/2 
Päätös (pdf)

Partanen, Eeva

Kuopio

Keihäsjoen vanhan uoman mutkan aukaisu ja laskeutusaltaan teko uomaan ruoppaamalla sekä pohjapadon rakentaminen nykyiseen uomaan ja sillan rakentaminen uomaosien väliin jäävään saareen sekä töidenaloittamislupa

7.2.2011

ISAVI/194/04.09/2010

10/2011/2
Päätös (pdf)

Marko ja Reetta Riissanen

Liperi

Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen Rokkakulman tilan RN:o 78:328 edustalle ja pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen sekä töidenaloittamislupa

2.2.2011

ISAVI/181/04.09/2010

9/2011/2
Päätös (pdf)

Säviän vesiosuuskunta

Pielavesi

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen ja Laajalahteen sekä töidenaloittamislupa

21.1.2011

ISAVI/177/04.09/2010

7/2011/2
Päätös (pdf)

Hannu Mutanen

Polvijärvi

Viinijärven Uuronlahdella tilalle Uuronsaari 607-414-38-32 johtavan, rakennetun pengertien pysyttäminen

19.1.2011

ISAVI/162/04.09/2010

6/2011/2
Päätös (pdf)

Kuurnan Voima Oy

Kontiolahti

Pielisjoen Sorsaniemen rantapenkereen tukeminen

19.1.2011

ISAVI/143/04.09/2010

5/2011/2
Päätös (pdf)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuopio

Leppävirta

Varkaus

Suonenjoki

Kuopion läänin maaherran päätöksellä 16.10.1920 vahvistetun Kuopion kaupungin ja Varkauden tehdasalueen välillä Kallaveden-Unnukan vesijaksoon laskevien vesistöjen uittosäännön kuamoaminen lukuunottamatta jo kumottua Oravikosken vesistön osuutta.

5.1.2011

ISAVI/109/04.09/2010

1/2011/2
Päätös (pdf)

Savon Voima  Verkko Oy

Kuopio

Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo–Kaijansalo

5.1.2011

ISAVI/170/04.09/2010

2/2011/2
Päätös (pdf)

 

 


Päivitetty