› Graafinen versio

Varhaiskasvatus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa varhaiskasvatuksen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Aluehallintovirastolle kuuluvat myös lasten varhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan.

Aluehallintovirasto tekee yksityisten päiväkotien toiminnan aloituksesta, muutoksesta ja lopettamisesta rekisteröintipäätöksen. Lisätietoa rekisteröinnistä suomi.fi-sivustosta.

Tietoa alueelta

Varhaiskasvatusasioita Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

Opetustoimen ylitarkastaja Hanna Sulonen, puh. 0295 018 826

Johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Varhaiskasvatuksen koulutuksista ja tapahtumista löytyy tietoa Opetus- ja kulttuuritoimen koulutuskalenterista, joka löytyy kohdasta:

https://www.avi.fi/web/avi/koulutukset-ja-tapahtumat

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet sköter de uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från 1.8.2015.

överinspektör Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa