› Graafinen versio

Varhaiskasvatus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa varhaiskasvatuksen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Aluehallintovirastolle kuuluvat myös lasten varhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan.

Aluehallintovirasto tekee rekisteröintipäätöksen yksityisten päiväkotien toiminnan aloituksesta, muutoksesta (ilmoitukseen käytetään samaa lomaketta), vastuuhenkilön vaihtumisesta ja lopettamisesta . Lisätietoa rekisteröinnistä suomi.fi-sivustosta.

Tietoa alueelta

Varhaiskasvatuksen yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa:

  • varhaiskasvatuksen ylitarkastaja Ulla Soukainen, puh. 0295 018 057
  • kehittämispäällikkö Ulla Peltola, puh. 0295 018 101
  • suunnittelija Tiina Kaijanen, puh. 0295 018 303

 

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet sköter de uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från 1.8.2015.

  • överinspektör Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618

e-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Päivitetty