Tietoa alueelta

Varhaiskasvatuksen asioita Etelä-Suomen aluehallintovirastossa hoitaa:

Ylitarkastaja Merja Kivistö, puh. 0295 016 110

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet sköter de uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från 1.8.2015.

Överinspektör Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618

Jurist Ira Vanne, tfn. 0295 018 622 (tj.led)

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa