› Graafinen versio

Varhaiskasvatus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa varhaiskasvatuksen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Aluehallintovirastolle kuuluvat myös lasten varhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan.

Aluehallintovirasto tekee yksityisten päiväkotien toiminnan aloituksesta, muutoksesta ja lopettamisesta rekisteröintipäätöksen. Lisätietoa rekisteröinnistä suomi.fi-sivustosta.

Tietoa alueelta

Varhaiskasvatuksen asioita Etelä-Suomen aluehallintovirastossa hoitaa:

Ylitarkastaja Satu Kilpinen, puh. 0295 016 194

Ylitarkastaja Heli Söderqvist

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet sköter de uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från 1.8.2015.

Överinspektör Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Päivitetty