Varautuminen

Aluehallintovirasto (AVI) toimii opetus- ja kulttuuriministeriön aluehallintoviranomaisena opetus- ja muun sivistystoimen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Käytännön vastuu opetustoimen palvelujen toiminnasta on kunnilla ja opetuksen järjestäjillä. Häiriö- tai poikkeustilanteissa opetusta ja koulujen toimintoja pyritään jatkamaan mahdollisimman normaalina.

AVI koordinoi alueen toimijoiden ja kuntien välistä yhteistoimintaa ja vastaa toimialueensa opetus- ja muun sivistystoimen ajankohtaisen tilannekuvan toimittamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön. Tilannekuvan keräämisessä kouluista ja oppilaitoksista hyödynnetään sähköistä tilannekuvajärjestelmää.

Näet oman alueesi opetus- ja muun sivistystoimen varautumisen yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oma alueesi.

Tietoa alueelta

Varautuminen - Opetus- ja muu sivistystoimi - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala, puh. 0295 017 394
- opetustoimen ylitarkastaja Petri Mäkelä, puh. 0295 017 068

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty