Valvonta ja ilmoitukset

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo välitysliikkeiden toimintaa. Välitysliikkeiden on markkinoinnissaan noudatettava markkinointia koskevia säädöksiä ja hyvää välitystapaa.

AVI valvoo välitysliikkeiden toiminnan lainmukaisuutta mm. käsittelemällä liikkeiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia, tekemällä valvontakäyntejä liikkeisiin ja valvomalla liikkeiden markkinointi-ilmoittelua. AVI voi määrätä laiminlyöntien johdosta välitysliikkeelle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus tai määräaikainen toimintakielto).

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa