Valtion avustukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa  koko maan osalta luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden hoitoon sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon liittyvät valtion avustukset.

Luovutettujen alueiden hautausmailla tarkoitetaan toisen maailmansodan seurauksena Venäjälle jääneitä sankari-, kenttä- ja siviilihautausmaita.

Avustukset myönnetään vuosittain. Vuoden 2020 osalta hakemukset tulee jättää  15.5.2020 klo 16:15 mennessä.  Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava Itä-Suomen AVIin aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Korvaukset venäläisten sotavankien hautojen hoidosta

Venäläisten sotavankien hautojen hoidosta ja kunnossapidosta voi saada korvausta aluehallintovirastolta. Korvauksen saamiseksi tulee haudan hoidosta tehdä sopimus Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Sopimuksen voi tehdä järjestö, yritys tai yksityinen henkilö.

AVI tekee hautapaikkoja koskevat sopimukset sekä seuraa ja valvoo niiden noudattamista.

Lisätietoja:

kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto

Päivitetty