Valmismatkaliikkeiden rekisteröitymisen valvonta

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo, että markkinoilla toimivat valmismatkaliikkeen harjoittajat ovat rekisteröityneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkatoimistorekisteriin. AVI selvittää itsenäisesti tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston pyynnöstä matkoja tarjoavien toiminnanharjoittajien liiketoiminnan laatua.

Rekisteröidyt ja tarvittaessa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden antaneet valmismatkayritykset ovat kuluttajalle taloudellisesti turvallisia.

Matkatoimistorekisteristä voi kuka tahansa tarkistaa, onko valmismatkoja markkinoiva toiminnanharjoittaja rekisteröitynyt.

Mikäli rekisteröitymättömän toiminnanharjoittajan epäillään tarjoavan valmismatkoja, voi asiasta ilmoittaa sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toiminnanharjoittajan kotipaikka sijaitsee.

Matkustamista koskeva kuluttajansuoja ja matkanjärjestäjien vakuusjärjestelmä ovat muuttuneet 1.7.2018 alkaen. Laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017) korvasi valmismatkalain (1079/1994). Samalla laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017) korvasi lain valmismatkaliikkeistä (939/2008). Tärkeää on kuitenkin huomioida, että vanhaa lainsäädäntöä sovelletaan ennen 1.7.2018 varattuihin matkoihin, vaikka matka alkaisi em. päivämäärän jälkeen. Lakien noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto yhdessä aluehallintoviraston kanssa.

Tietoa alueelta

Valmismatkat - Pohjois-Suomi

  • tarkastaja Sirkka Partala, 0295 017 583

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty