Valmismatkaliikkeiden valvonta

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo, että markkinoilla toimivat valmismatkaliikkeen harjoittajat ovat rekisteröityneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkatoimistorekisteriin. AVI selvittää itsenäisesti tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston pyynnöstä matkoja tarjoavien toiminnanharjoittajien liiketoiminnan laatua.

Rekisteröidyt ja tarvittaessa vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastolle antaneet valmismatkayritykset ovat kuluttajalle taloudellisesti turvallisia.

Matkatoimistorekisteristä voi kuka tahansa tarkistaa, onko valmismatkoja markkinoiva toiminnanharjoittaja rekisteröitynyt.

Mikäli rekisteröitymättömän toiminnanharjoittajan epäillään tarjoavan valmismatkoja, voi asiasta ilmoittaa sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toiminnanharjoittajan kotipaikka sijaitsee.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ylläpitää rekisteriä vain Suomessa toimivista valmismatkaliikkeen harjoittajista. Rekisteröityminen on pakollista ja se perustuu valmismatkaliikelakiin. Lain noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto yhdessä AVIn ja poliisiviranomaisten kanssa.

Tietoa alueelta

Valmismatkat - Pohjois-Suomi

  • tarkastaja Sirkka Partala, 0295 017 583

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty