Valitukset ja oikaisuvaatimukset

Aluehallintovirasto (AVI) on muutoksenhakuviranomainen laissa erikseen säädetyissä asioissa.

AVIin voi valittaa eräissä opetustoimeen liittyvissä asioissa.  AVI ratkaisee myös perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa tehtyjä arviointeja koskevat oikaisuvaatimukset.

Lisäksi AVI ratkaisee oikaisuvaatimukset kehitysvammalain mukaisista erityishuolto-ohjelmista.

Mainituissa asioissa aluehallintoviranomainen voi valituksen tai oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa alemman viranomaisen päätöksen, jos se on lainvastainen.

Tietoa alueelta

Valitukset ja oikaisuvaatimukset - Pohjois-Suomi

  • Kehitysvammahuollon erityishuolto-ohjelmia koskevat asiat,
    lakimies Mäkeläinen Pirjo, p 0295 017 581

  • Opetustoimen asiat,
    johtaja Veijo Kosola, p. 0295 017 570

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Oikopolut