Vähittäismyyntiluvat

Alkoholijuomien vähittäismyynti on sallittua vain sisätiloissa.

Elintarvikemyymälään vähittäismyyntilupa voidaan myöntää enintään 5,5 % alkoholijuomien myymiseen rakennuksen sisätilassa muutoin kuin tilapäisesti elintarvikkeita myyvälle hakijalle. Lupaa ei voida myöntää tilapäiseen myyntiin, ulkotiloihin tai yksinomaan alkoholijuomia myyviin myymälöihin, elleivät ne ole valmistuspaikan yhteydessä.

Vähittäismyyntipaikassa on oltava myytävänä monipuolinen valikoima päivittäin tarvittavia elintarvikkeita. Alkoholijuomien myynti ei saa olla selvästi muiden elintarvikkeiden myyntiä suurempaa. Säännöksen tarkoituksena on, että alkoholijuomien myynti on osa, mutta ei pääasiallinen osa, päivittäistavarakaupan asiakaspalvelua. Eri tuotteiden myynnin osuuksia ei voida tarkkaan arvioida lupaa haettaessa, mutta elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan painotukset ovat jo siinä vaiheessa havaittavissa. Jos myymälässä tarjottaisiin asiakkaiden ostettavaksi pääosin vain alkoholijuomia, on vääjäämätöntä, että niiden myynnin osuus nousisi selvästi muiden elintarvikkeiden myyntiä suuremmaksi.

Vähittäismyyntilupa enintään 5,5 % alkoholijuomien myyntiin voidaan myöntää myös elintarvikemyyntiä vakituista tai kausiasutusta palvelevalla säännöllisellä reitillä kulkevassa myymäläautossa tai -veneessä harjoittavalle hakijalle. Vähittäismyyntilupaa ei saa myöntää esimerkiksi myymäläautoon, joka kiertäisi tai poikkeaisi yleisötapahtumissa tai joka kuljettaisi alkoholijuomia asiakkaiden tilausten mukaisesti määräytyvillä reiteillä tai pysähtymispaikoilla.

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voidaan myöntää anniskeluluvan yhteyteen anniskelussa olevien enintään 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntiin (katso alkoholijuomien vähittäismyynti anniskelupaikassa).

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voidaan myöntää alkoholijuomien valmistuspaikan yhteyteen. Tällöin luvanhaltija saa myydä valmistuspaikan yhteydessä sisätilassa sekä itse valmistamiaan että muita enintään 5,5 tilavuusprosenttia sisältäviä alkoholijuomia ilman elintarvikevalikomavaatimusta.

Alkolla on yksinoikeus yli 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyyntiin. Tilaviinejä ja käsityöläisoluita saavat myydä Alkon lisäksi ne, joille on myönnetty lupa kyseisten tuotteiden valmistamiseen sekä myymiseen valmistuspaikan yhteydessä.

Tilaviinin ja käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa koskee vähittäismyyntiä yhden vähittäismyyntipaikan sisätiloissa ja se myönnetään kyseisten alkoholijuomien valmistajalle sen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetussa rakennuksessa sijaitsevan valmistuspaikan, jossa alkoholijuoman käyminen on tapahtunut, yhteyteen tai välittömään läheisyyteen. Tilaviinin ja käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa koskee myös muita enintään 5,5 % alkoholijuomia eikä lupa edellytä elintarvikevalikoimaa.

Tilaviinillä tarkoitetaan oikeudellisesti ja taloudellisesti muista alkoholijuomien valmistajista riippumattomassa valmistuspaikassa, jossa kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä on enintään 100 000 litraa ja joka toimii maatalouden harjoittamisen yhteydessä ja fyysisesti erillään muista alkoholijuomien valmistuspaikoista eikä harjoita lisenssivalmistusta, yksinomaan käymisen avulla marjoista, hedelmistä ja muista kasvinosista paitsi rypäleistä ja viljatuotteista valmistettua enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa.

Käsityöläisoluella tarkoitetaan oikeudellisesti ja taloudellisesti muista alkoholijuomien valmistajista riippumattomassa panimossa, jossa kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä on enintään 500 000 litraa ja joka toimii fyysisesti erillään muista alkoholijuomien valmistajista eikä harjoita lisenssivalmistusta, yksinomaan käymisen avulla valmistettua enintään 12 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa, joka on valmistettu mallastetuista tai mallastamattomista viljatuotteista ja jonka valmistuksessa ei ole käytetty muita valmistusaineita kuin muiden kasvien jyviä, sokeria, humalaa ja muita käymiseen osallistuvia kasvinosia ja mausteita, ja joka voi olla sahtia.

 

Päivitetty